Kuukausilahjoitus

Ryhdy Pipliaseuran kuukausilahjoittajaksi! Tuot toivoa tähän päivään ja uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Kuukausilahjoitus on helppo tapa olla mukana tukemassa itselle tärkeitä asioita ja arvoja. Tukesi ohjataan aina ajankohtaiseen hankkeeseen, jonka tulokset ovat konkreettisia.

Kuukausilahjoitus on mielekäs tapa tukea Pipliaseuran työtä. Raamatun kääntäminen vie keskimäärin 12 vuotta. Kirjakielen luominen ja lukutaitotyö vaativat vuosia. Syrjivät asenteet muuttuvat hitaasti. Pipliaseurojen työ on aina työtä ihmisarvon ja lähimmäisenrakkauden puolesta.

Kerromme lahjoittajille työn etenemisestä Piplia-lehdessä ja uutiskirjeissä. Varmista, että saat nämä!

Kuukausilahjoittajana tuet tätä kaikkea

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Kansainvälisesti työn tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille. Käännöstyö edistää lukutaitoa ja kirjakielen syntymistä. Näin käynnistyy positiivinen kierre. Kirjakieli tuo yksittäisille ihmisille välitöntä toivoa – mahdollisuuden oppia lukemaan. Kansalle kirjakieli turvaa identiteetin ja jatkuvuuden.

Lukeminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja avain moneen: koulutustason nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä.

Vaikutamme myös syrjiviin asenteisiin. Teemme kehitysyhteistyötä kristilliseltä arvopohjalta. Afrikan hiv-työssä syrjäytetyt saavat ihmisarvon ja lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmisiä.

Tarkoitus on, että ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja hedän oman elämänsä välinen yhteys.

Lue lisää Pipliaseuran kansainvälisestä työstä

Agricola-tukirengas keskittyy lukutaitotyöhön

Agricola-tukirengas keskittyy vuonna 2017 alkavan Lukutaitoa Afrikan naisille -ohjelman tukemiseen.  Tarkoitus on vähentää lukutaidottomuutta neljässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. Työtä rahoittavat Yhtyneiden Raamattuseurojen tukijat eri maissa.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi Agricola-tukirenkaaseen olet mukana Pipliaseuran pitkäjänteisessä lukutaitotyössä.

Liity Agricola-tukirenkaaseen nyt!

Uudet raamatunkäännökset Namibiaan

Namibiassa alkoi keväällä 2017  raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille, joita äidinkielenään käyttää puolet namibialaisista. Käännöksille on tarvetta, koska nuorten on vaikea ymmärtää nykyisiä Raamattuja, koska kieli niissä on vanhentunutta.

Namibian Pipliaseuran pääsihteeri Barnie van der Welt tietää nuorten tarpeen hyvin. – Meidän pitää saada nuorille Raamattu, jota he ymmärtävät. Muuten olemme vaarassa menettää heidät. Namibian väestöstä 55% on alle 25-vuotiaita. Käännöstyöstä ovat vastuussa Namibian ja Angolan Pipliaseurat.

Lue lisää Namibian raamantunkäännöstyöstä