Testamenttilahjoitus

Pieni kasvaa moninkertaiseksi

Tekemällä testamentin voit tukea sinulle tärkeää työtä. Arvosi jäävät elämään. Pienelläkin testamentilla voit olla mukana merkittävässä muutoksessa. Työmme jäljet ulottuvat yli sukupolvien. Työmme kohdistuu erityisesti vähemmistökansojen ja heikoimpien vahvistamiseen. Haluatko olla mukana tässä tärkeässä työssä?

  • Tavoitamme ihmiset heidän omalla kielellään
  • Edistämme luku- ja kirjoitustaitoa
  • Parannamme syrjittyjen asemaa
  • Herätämme mielenkiintoa Raamatun sisältöjä kohtaan

Pipliaseura on mukana Hyvä testamentti -kampanjassa. Mukana on 26 yleishyödyllistä yhteisöä, jotka edustavat eri hyväntekeväisyyskohteita. Kampanjan tarkoituksena on kertoa testamentin mahdollisuuksista, jakaa tietoa ja kokemuksia hyvän tekemisestä.

Millaisen jäljen haluat jättää?

Tukemalla Pipliaseuran työtä voit antaa toivon näkökulman yhdelle ihmiselle tai jopa kokonaiselle kansalle.

Teemme raamatunkäännöstyötä, edistämme lukutaitoa sekä kohennamme syrjittyjen asemaa yli 200 maassa. Lähivuosina avun tarve on suurta erityisesti Aasiassa ja Afrikassa.

Testamentilla voit varmistaa, että sinulle tärkeä asia jää elämään. Pienikin voi kasvaa moninkertaiseksi. Anna arvojesi elää!

Näin teet testamenttilahjoituksen

Testamentin voi tehdä kuka tahansa, iästä riippumatta. Tutustu oheiseen testamenttioppaaseen, jossa on esimerkki testamentista. Testamenttia voit myöhemmin halutessasi muuttaa.

Tutustu testamenttioppaaseen

Annamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa!

Ota yhteyttä

Eeva Vuorinen
puh. 010 838 6513 tai 040 522 8735
eeva.vuorinen (at) piplia.fi

Työn tuloksia

Pipliaseurat toimivat kaikkialla maailmassa. Teemme yhteistyötä yli 200 maassa tai alueella paikallisten kirkkojen, alueellisten pipliaseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työmme perustuu aina paikallisten toimijoiden tukemiseen.

Malawissa Afrikassa julkaistiin lomwenkielinen Uuden testamentin käännös syksyllä 2014. Käännöshanketta rahoitettiin osin testamenttilahjoituksella. Malawin 17 miljoonasta asukkaasta 82 % on kristittyjä. Maan virallista kieltä chichewaa puhuu äidinkielenään 57 %  ja lomwen puhujia 17 % väestöstä. Lomwen kielen raamatunkääntäjä Hayes Metani kertoo, että kansa on ollut jo vuosia syrjittynä. Uuden testamentin valmistuttua lomwet ovat itsekin alkaneet arvostaa itseään.

Nyt meidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. Nyt myös Jumala on nähnyt meidät.
– Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

HT-logo_vaaka

Lue lisää: www.hyvatestamentti.fi