Testamenttilahjoitus

Malawi_UT_julkaisu_2014_lr

Malawissa julkaistiin lomwenkielinen Uusi testamentti lokakuussa 2014. Käännöstyötä rahoitettiin osin testamenttilahjoituksin.

Meistä jokainen haluaa jättää jotakin jälkipolville. Testamentilla voi tukea itselle tärkeitä asioita määräämällä vaikkapa osan omaisuudestaan haluamaansa tarkoitukseen.

Testamentti on hyvä tehdä silloin, kun henkilöllä ei ole lähiomaisia, jotka hänet perisivät. Perintöoikeus on rajattu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin ja heidän lapsiinsa sekä isovanhempiin ja näiden lapsiin (tädit, sedät ja enot). Jos henkilöllä ei ole näihin ryhmiin kuuluvia sukulaisia tai testamenttia, hänen omaisuutensa menee valtiolle.

Varmin tapa määrätä omasta omaisuudestaan on laatia testamentti.

Millaisen perinnön sinä haluat jättää?

Tukemalla Pipliaseurojen työtä voit antaa toivon näkökulman yhdelle ihmiselle tai jopa kokonaiselle kansalle. Suomen Pipliaseura on toiminut jo yli 200 vuotta. Jokainen lahjoitus, pieni tai suuri, on tärkeä. Lupaamme ohjata varat konkreettiseen työhön, jolla

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • parannetaan syrjäytettyjen asemaa
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan

Teemme raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä sekä syrjiviin asenteisiin vaikuttavaa työtä yli 200 maassa tai alueella. Lähivuosina tarve on suurta erityisesti Aasiassa ja Afrikassa.

Näin teet testamenttilahjoituksen

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa. Tukea testamentin laatimiseen saat oheisesta testamenttioppaasta, jossa on myös esimerkki testamentista. Laatimaasi testamenttia voit myöhemmin halutessasi muuttaa.

Tutustu testamenttioppaaseen

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme lisätietoja. Yhteyshenkilö:

Pipliaseura_Eeva_Vuorinen
Eeva Vuorinen
puh. 010 838 6513 tai 040 522 8735
eeva.vuorinen (at) piplia.fi

Esimerkkejä työn tuloksista

Raamattu Suomen Suvulle -käännöshankkeessa Raamattua on käännetty 12 suomensukuiselle kielelle Venäjällä. Nyt hanke alkaa olla valmis. Ensimmäisinä omakielisen koko Raamatun saivat udmurtit vuonna 2013. Udmurtit ovat kiitollisia saamastaan tuesta ja siitä, että he voivat vihdoin lukea Raamattua omalla kielellään.

Kun Jumala puhuu minulle udmurtin kielellä, niin Sana menee suoraan sydämeen.
– Pavel, putkimies Iževskistä

Udmurtia_Raamattu_julkaisu_2013_m

Udmurtinkielisen Raamatun julkaisujuhlaa vietettin Iževskissa syksyllä 2013.

Pipliaseurat toimivat kaikkialla maailmassa. Teemme yhteistyötä yli 200 maassa ja alueella paikallisten kirkkojen, alueellisten pipliaseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työmme perustuu aina paikallisten toimijoiden tukemiseen.

Malawissa Afrikassa julkaistiin lomwenkielinen Uuden testamentin käännös syksyllä 2014. Käännöshanketta rahoitettiin osin testamenttilahjoituksella. Malawin 17 miljoonasta asukkaasta 82 % on kristittyjä. Maan virallista kieltä chichewaa puhuu äidinkielenään 57 %  ja lomwen puhujia 17 % väestöstä. Lomwen kielen raamatunkääntäjä Hayes Metani kertoo, että heimoa on kauan painettu alas. Uuden testamentin valmistuttua lomwet ovat itsekin alkaneet arvostaa itseään.

Haynes_Matani_Malawi_raamatunkaantaja

Lomwet sanovat ja näin koen myös itse: Nyt meidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. Nyt myös Jumala on nähnyt meidät.
– Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

Hyvä testamentti -kampanja

Suomen Pipliaseura on mukana Hyvä testamentti -kampanjassa neljäntoista muun järjestön kanssa. Kampanja kannustaa ihmisiä päättämään elinaikanaan, mihin tarkoitukseen haluaa ohjata omaa omaisuuttaan kuolemansa jälkeen. Testamentilla voi varmistaa itselle tärkeän asian tukemisen. Kampanja tuo esiin myös tietoa itse testamentin tekemisestä. Lue lisää: www.hyvatestamentti.fi

HT-logo_vaaka