AJANKOHTAISTA, TIEDOTE |

81 % maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään

Vuonna 2017 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 49 kielellä. Nämä käännökset ovat 580 miljoonaan ihmisen ulottuvilla. Kaikkiaan Raamattu on nyt käännetty 674 kielelle, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä.

Tällä hetkellä 81 % maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään. Mutta 209 miljoonalla ihmisellä ei tätä mahdollisuutta ole edes osittaisen käännöksen suhteen.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 8.3.2018 julkaistuihin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2017.* Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikki keskeiset kansainvälisen raamatunkäännöstyön luvut.

KATSO tilastokooste graafeineen: www.piplia.fi/raamatunkaannostyontilastot

Raamattu tavoittaa nyt 5,4 miljardia ihmistä

Kaikkiaan maailmassa on noin 7 000 kieltä, joita puhuu 7,6 miljardia ihmistä. Tällä hetkellä koko Raamattu on saatavissa 674 kielellä, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä. Uusi testamentti on käännetty 1 515 kielelle, jota puhuu 631 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 135 kielelle, jotka tavoittavat 406 miljoonaa puhujaa.

20 ensi- ja 30 uutta tai uudistettua käännöstä

Vuonna 2017 Raamattu tai sen osa käännettiin ensi kertaa 20 uudelle kielelle, joita puhuu 14 miljoonaa ihmistä. Käännöksistä seitsemän oli koko Raamatun, neljä Uuden testamentin ja yhdeksän jonkin raamatunosan ensikäännöksiä.

Yhtyneet Raamattuseurat tekevät työtä myös olemassa olevien käännösten uudistamiseksi, koska kielet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa.

Viime vuonna uusia tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 30.** Näistä koko Raamattuja oli kymmenen, Uusia testamentteja yhdeksän, raamatunosia seitsemän ja yhdeksän selityksin toimitettua Raamattua. Nämä tavoittavat potentiaalisesti yli 566 miljoonaa ihmistä.

Raamattu tavoittaa digitaalisena

Digitaalisuuden ansiosta Raamattu tavoittaa ihmisiä aivan uudella tavalla. Raamattu on helposti saatavilla ja jaettavissa.

Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 735 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 1269 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,6 miljardia ihmistä.

Merkittäviin tuloksiin on päästy ääniraamatuissa, joita on julkaistu 732 eri kielellä. Tällä hetkellä ääniraamattuja on 1 078 ja niillä tavoitetaan 4,9 miljardia ihmistä.

Digitaalista raamattukirjastoa ylläpitää maailmanlaajuisesti Yhtyneet Raamattuseurat yhteistyössä muiden Raamattua kääntävien yhdistysten tai yhteisöjen kanssa. Toimintaa tukee Every Tribe Every Nation alliance. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, ovat saaneet tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.

Kuuroille ihmisille vähiten käännöksiä

Maailmassa on 70 miljoonaa kuuroa ihmistä, jotka käyttävät omaa viittomakieltään. Vain 10 prosentilla 400 viittomakielestä on olemassa raamatunteksti. Kuurot on todettu Raamattujen suhteen kaikkein heikoimmin tavoitetuksi ihmisryhmäksi. Yhdelläkään viittomakielelle ei ole käännetty koko Raamattua. Uusi testamentti on saatavilla ainoastaan amerikkalaisella viittomakielellä (ASL).

Yhtyneet Raamattuseurat on yhteistyökumppaneineen parhaillaan mukana 26 viittomakielen käännösprojektissa, ja yli kymmentä projektia suunnitellaan. Näiden kautta on mahdollisuus tavoittaa 12,9 miljoonaa kuuroa ihmistä.

Näkövammaiset ihmiset tavoitetaan pistekirjoituksella

Maailmassa on 285 miljoonaa näkövammaista ihmistä ja heistä 40 miljoonaa on sokeita. Huolimatta audio- ja muista sähköisistä muodoista Braille-aakkosin kirjoitettu teksti on kaikkein suosituin ja tehokkain tapa sokeille tutustua Raamattuun. Koko Raamattu toteutettuna pistekirjoituksella on vain 44 kielellä, mutta raamatunosia on saatavilla yli 200 kielellä.

Viime vuonna ugandalaiselle lugandan ja intialaiselle khasin kielelle valmistuivat ensimmäiset pistekirjoitetut raamatunosat. Neljälle muulle kielelle julkaistiin uusia raamatunosia pistekirjoituksella. Näitä olivat: kwanjama (Namibia), kinyarwanda (Ruanda), armenia (Armenia) ja saksa (Lutherin Raamattu, 2017). Latinalaisessa Amerikassa valmistui Dios Habla Hoy, espanjankielisen Raamatun versio pistekirjoituksella.

Vuoden 2017 aikana Yhtyneet Raamattuseurat ovat kehittäneet uutta ohjelmistoa, joka nopeuttaa pistekirjoituksen tuottamista säilyttäen aiemman laatutason. Ohjelmisto helpottaa myös pistekirjoitustiedostojen jakamista Digital Bible Libraryn kautta.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoon, joka toimii 200 maassa tai alueella. Yhtyneiden Raamattuseurojen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu raamatunkäännöstyö ja Raamatun käytön edistäminen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Kaikkiaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on meneillään noin 400 käännösprojektia eri puolilla maailmaa.

Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat. Suomen Pipliaseura tukee hankkeita taloudellisesti, tarjoaa käännöstyön konsultointia sekä arvioi osaltaan hankkeita.

Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on, että jokaisen ulottuvilla on Raamattu hänen omalla kielellään. Nykyisin on vielä 3 773 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 209 miljoonaa ihmistä.

* Global Scripture Access Report – 2017 Annual Progress. United Bible Societies 2018. Tilastot on koottu Pipliaseurojen, Wycliff Global Alliance sekä progress.BibleTM -yhteisöjen tilastoista. Luvut 31.12.2017.

** Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

——————

LISÄTIETOJA

SUOMEN PIPLIASEURA
Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016
Seppo Sipilä, asiantuntija, raamatunkäännöstyö, seppo.sipila (at) piplia.fi, 040 707 3704

LATAA GRAAFIT
www.piplia.fi/materiaalit
Tilastokooste graafeineen: www.piplia.fi/raamatunkaannostyontilastot