Kategoria: ‘Vuositeema’

AJANKOHTAISTA, ARKISTO, VUOSITEEMA |

Pipliaseura tarjoaa globaalikasvatusmateriaalia lukutaitotyön esillä pitämiseen seurakunnassa

Lukutaitotyö on ajankohtaista Torstaina 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Teema on ajankohtainen, sillä maailmassa on edelleen yli 773 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Heistä 2/3 on naisia. 75% maailman lapsista jotka eivät pääse kouluun, on tyttöjä. Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä voi ottaa pois. Tyttöjen ja naisten …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA, YLEINEN |

Muutosvoimana lukutaito: Maailmanlaajuinen lukutaitotyö saa vahvistusta suomalaisesta osaajasta 

Miksi kääntäisimme Raamattua, jos sitä ei osata lukea? Tähän tiivistyy syy, miksi Pipliaseurojen kansainvälinen verkosto UBS (United Bible Societies) panostaa lukutaito-opetukseen osana kokonaisvaltaista missiotaan.   Kun jollekin kielelle käännetään ensimmäistä kertaa Raamattu, se on usein yksi ensimmäisistä sille kielelle tehdyistä kirjallisista teoksista. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli, jota kukaan ei ole aikaisemmin käyttänyt. Samalla syntyy tarve opettaa ihmisiä lukemaan omaa kieltään.    Useimpien vähemmistökielten puhujat käyvät koulua maan …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Lukutaitotyössä kuvien kautta vahvistetaan yhdenvertaisuutta

Se minkälaisessa ympäristössä elämme vaikuttaa siihen, miten katsomme kuvia. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun kuvitetaan lukutaitomateriaaleja. Mitä esimerkiksi näet ensimmäisenä ylemmässä kuvassa olevan naisen pään päällä? Ollaanko kuvassa sisätiloissa, jossa on ikkuna vai ulkona puun alla ja pään päällä kannatellaan tavaraa? Kuvilla on tärkeä merkitys lukutaitomateriaalissa, jotta ymmärrettävyys lisääntyy. Kuva auttaa viemään tarinaa eteenpäin, tekee …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Kielen aseman vahvistaminen ja lukutaidon edistäminen on pitkäjänteistä työtä

Omakielisen Raamatun lukeminen on unelma, jonka eteen kannattaa tehdä töitä. Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä, eikä mikään ole itsestään selvää. Malawissa esimerkiksi on kauan vaikuttanut se, että valtakieltä Chichewaa on täytynyt käyttää kaikessa vuorovaikutuksessa.  Opiskelu on ollut mahdollista ainoastaan Chichewalla ja englannilla. Pitkään vallinneen tilanteen jälkeen, muutos ei tapahdu hetkessä. On tehtävä töitä sen eteen, että ihmiset …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Aikuisten opiskelulle löytyy Keniassa mahdollisuuksia

Kulttuurien muutos Keniassa näkyy myönteisenä asennemuutoksena suhteessa koulutukseen. Myös viranomaiset painottavat koulutuksen merkitystä. Joseph Irungu, lukutaitokoordinaattori Kenian Pipliaseurasta kertoo esimerkin kulttuurimuutoksesta maasaiden parista. Aiemmin maasai-tyttöjen koulutusta väheksyttiin. Ainoastaan pojat laitettiin kouluun. Tyttöjen tehtävänä oli synnyttää lapsia, huolehtia perheestä ja karjasta. Tämä kulttuuriperinne on muuttumassa. Kenian opetusviranomaisten ansiosta aikuisten opinnoille on luotu mahdollisuuksia. Kenian Pipliaseura on …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Miesten ääni – lukutaito-oppia myös miehille

Turkana-läänissä, Keniassa, naiset opiskelevat lukutaitoa 20 kylässä (2021). Luokkiin kokoontuu viikoittain yhteensä 567 oppilasta. Heidän joukossaan on myös iso joukko miehiä, jotka haluavat oppia saman taidon kuin naisetkin. Ketään opetukseen tulijaa ei käännytetä pois. Lähes joka toinen turkana-kansaan kuuluva on lukutaidoton, joten lukutaito-ohjelma vastaa suureen koulutustarpeeseen. Lukutaito mahdollistaa perheille paremman osallisuuden yhteiskunnassa, kuten tien jatko-opintoihin …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Raamatunkäännöstyö ja lukutaito-opetus – työtä koko ihmisen hyväksi

Pipliaseurat ovat kääntäneet Raamattuja kirkkojen toivomuksesta eri vähemmistökielille. Vain lukutaitoisina seurakuntalaiset hyötyvät eniten näistä käännöksistä. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa opetetaan lukutaitoa ihmisten omalla kielellä. Lukutaito-opetus ja opiskelumateriaalit ovat uskontoneutraaleja, jotta mahdollisimman moni, uskonnosta riippumatta voisi osallistua opetukseen. Tavoitteena kuuntelemisesta itsenäiseen lukemiseen Kenian Pipliaseura on tehnyt lukutaitotyötä jo aiemmin mm. maasain kielellä. Naisten lukutaito-opetus turkanan kielellä …

Lue lisää


ARKISTO, VUOSITEEMA |

Muutosvoimana lukutaito: Turkana-naiset haluavat oppia lukemaan

Turkana on toiseksi suurin lääni Keniassa. Samalla se kuuluu myös kaikkein köyhimpiin lääneihin. Väestöstä 87 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella saaden elantonsa karjasta ja maanviljelystä. Lukutaidottomuus on hyvin yleistä, sillä vain puolet kouluikäisestä lapsista menee kouluun. Tämä on huomattavasti alle Kenian keskitason koulunkäyntiluvuissa. Turkana-aikuisista lukutaitoisia on vain noin 20 prosenttia. Kynän kädessä pitäminen oli minun elämäni …

Lue lisääAJANKOHTAISTA, ARKISTO, VUOSITEEMA |

Vuoden 2021 teema on Muutosvoimana oma kieli

Pipliaseuran Muutosvoimana oma kieli –teemamateriaali on julkaistu verkossa osoitteessa piplia.fi/seurakunnille/vuositeema2021. Materiaalipaketti tarjoaa seurakunnille mm. videoita, kuvia, artikkeleita, verkkomateriaaleja ja konkreettisia työskentelyideoita Raamatun käännöstyöstä eri puolilla maailmaa. Sen avulla voi todeta valmiin käännöksen arkea mullistavan vaikutukseen erityisesti vähemmistökielten puhujien parissa. Materiaali on räätälöity seurakunnan eri työntekijäryhmille. Raamatunkäännöstyön merkitys avautuu erityisesti rippikoulutyöhön suunnatuilla mun.piplia.fi-erillissivuilla. Raamatunkäännöstyön merkityksen avaaminen …

Lue lisää