Kategoria: ‘Vuositeema’

AJANKOHTAISTA, VUOSITEEMA |

Vuoden 2021 teema on Muutosvoimana oma kieli

Pipliaseuran Muutosvoimana oma kieli –teemamateriaali on julkaistu verkossa osoitteessa piplia.fi/seurakunnille/vuositeema2021. Materiaalipaketti tarjoaa seurakunnille mm. videoita, kuvia, artikkeleita, verkkomateriaaleja ja konkreettisia työskentelyideoita Raamatun käännöstyöstä eri puolilla maailmaa. Sen avulla voi todeta valmiin käännöksen arkea mullistavan vaikutukseen erityisesti vähemmistökielten puhujien parissa. Materiaali on räätälöity seurakunnan eri työntekijäryhmille. Raamatunkäännöstyön merkitys avautuu erityisesti rippikoulutyöhön suunnatuilla mun.piplia.fi-erillissivuilla. Raamatunkäännöstyön merkityksen avaaminen …

Lue lisää


VUOSITEEMA |

Raamatunkäännöstyö nostaa syrjityt näkyviksi

”Malawin sena, jao ja lomwe -kansojen olemassaolo on tunnustettu vasta viime vuosina. Raamatunkäännöstyö on tehnyt pioneerityötä näiden kielten ja kansojen hyväksi. Olemme tulleet näkyviksi. Ihmiset ovat alkaneet puhua omaa kieltään, ja he ovat oppineet olemaan ylpeitä kielestään ja kulttuuristaan”, toteaa lomwenkielinen raamatunkääntäjä ja lukutaitokoordinaattori Hayes Metani. Vielä kymmenen vuotta sitten Malawissa vain chichewan ja englannin …

Lue lisää


VUOSITEEMA |

Kokemuksia makujen maailmoista

Pipliaseuran käännöstyön asiantuntija Seppo Sipilän työ on vienyt häntä eri puolille maailmaa. Työ on tarjonnut hänelle mahdollisuuden tutustua eri maiden ruokakulttuureihin. – Työmatkoillani syön käännöstiimin kanssa paikallista arkiruokaa. Toki olen päässyt maistelemaan myös erikoisuuksia. Ihmiset esittelevät mielellään perinneruokiaan ja juomiaan ulkomaalaiselle, Seppo Sipilä kertoo. Kalaa ja hevosta Jakutiassa Seppo muistelee ruokakokemuksiaan Venäjän Jakutiassa, jossa ruokakulttuuri …

Lue lisää


VUOSITEEMA |

Kielitaitoa ja kommunikaatiokoulua raamatunkäännöstyössä

Työ eri kielisissä, erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä on rikasta ja innostavaa. Kulttuurierot kuitenkin haastavat vuorovaikutuksen sekä keskinäisen yhteisymmärryksen. Suomen Pipliaseuran käännöstyön asiantuntijalla Seppo Sipilällä on työkokemusta 30 eri kielisen raamatunkäännöshankkeen konsultoinnista 20 vuoden ajalta. Käännöstyön asiantuntijan työstä valtaosa menee käännöstiimien tukemiseen ja käännösongelmien ratkomiseen. Raamatunkääntämisen asiantuntija pitää huolta siitä, että käännetty raamatunteksti vastaa alkukielistä tekstiä. Pipliaseurojen …

Lue lisää


VUOSITEEMA |

Isän vai äidin lapsia – pohdintoja kwanjaman ja ndongan käännöstyössä Namibiassa

Raamattua käännetään alkukielistä siten, että tekstien merkitys avautuisi lukijoille mahdollisimman selkeällä nykykielellä. Paikallinen kulttuuri vaikuttaa aina kieleen. Niinpä ambokielten kääntäjät joutuivat miettimään, ovatko Jumalan lapset saman äidin vai isän lapsia. Raamatunkäännöstyö ei tapahdu koskaan tyhjiössä. Työ on sidoksissa aina paikalliseen kulttuuriin, joka näkyy kielellisessä ilmaisussa. Tämän vuoksi raamatunkääntäjät joutuvat pohtimaan perusteellisesti ilmaisujen ja kulttuurin yhteyttä. …

Lue lisää


VUOSITEEMA |

Naisena raamatunkäännöstyössä

Raamatunkäännöstyö on varsin miehinen ala. Sambialaisen raamatunkääntäjän Fanely Phiri Mwalesta mielestä naiset huomaavat tekstissä uusia näkökulmia. Heillä on paljon annettavaa vaativaan työhön. Fanely Phirin myötä hänen kotimaansa Sambian raamatunkäännöstyössä kääntyi uusi lehti noin kymmenen vuotta sitten. – Olen Sambian ensimmäinen naispuolinen raamatunkääntäjä. Olen aina työskennellyt miesten kanssa. Kiitos Jumalan, tällä hetkellä meitä on jo neljä naista …

Lue lisää