AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Betlehemin lapsi -ohjelma opettaa Raamatun arvoja Lähi-idän lapsille

Leirikeskuksena toimivan kirkon pihan täyttää lasten iloinen mekastus. 150 leiriläistä leikkii yhdessä vapaaehtoisten leirivetäjien johdolla Zababdin kylässä Palestiinalaisalueella, josta turvalliset leikkipaikat puuttuvat kokonaan. Anglikaaninen St. Matthew’s Church on avannut ovensa perheille ja lapsille, jotka kaipaavat rauhan satamaa konfliktin keskellä.

Pipliaseuran ja seurakunnan yhteiset leiripäivät kokoavat satoja lapsia Raamatun kertomusten ja kristillisten arvojen äärelle. Vuoden 2019 teemana leireillä on ollut sovinto. Lapsia opetetaan elämään rauhassa ja sovussa, antamaan ja pyytämään anteeksi, auttamaan ja kunnioittamaan toisiaan.

̶ Lasten leirit palvelevat yhteisöämme merkittävästi. Ne vastaavat lasten kristillisen kasvatuksen tarpeeseen ja tukevat muutoinkin kokonaisvaltaisesti lasten kasvua. Leirien toiminta opettaa lapsia toimimaan yhdessä. Perheet arvostavat suuresti sitä, mitä teemme heidän perheilleen, kertoo St. Matthew’s Churchin kirkkoherra Salim.

Palestiinan lapsilla ei juurikaan ole turvallisia leikkipaikkoja. Leiripäivät kirkon pihalla antavat mahdollisuuden riemukkaaseen leikkiin.

Me olemme yhtä

St. Matthew’s Church on yksi Jerusalemin hiippakunnan 30 kirkosta. Kirkko omistaa sairaaloita, kouluja ja lastentarhoja, jotka palvelevat kaikkia palestiinalaisia uskonnosta riippumatta. Kirkkoherra kokee, että koulut ja lastentarhat auttavat ihmisiä ymmärtämään toisiaan hengellisesti. Myös lastenleireille voi tulla kuka tahansa.

– Leirille tulevat lapset ovat kristittyjä eri kirkoista. Emme erottele lapsia. Me kuulumme samaan yhteisöön, olemme yhtä, joten leirimme vahvistavat koko yhteisöä uskonnosta riippumatta, kirkkoherra Salim summaa.

Myös ei-kristityt perheet luottavat kirkon lapsityöhön, vaikka opetus on kristillistä, ja kaikki lapset uskontokuntaan katsomatta ovat tervetulleita. Lasten kasvatus konfliktin keskellä yhdistää: toisten kunnioittaminen, sovinto ja rauha ovat arvoja, joita kaikki vanhemmat haluavat lapsiinsa istuttaa.

Oma Raamattu nostaa hymyn huulille!

Lapsityötä Pipliaseuran tuella

St. Matthew Church ja Pipliaseura toimivat yhdessä Palestiinan perheiden hyväksi. Pipliaseuran vapaaehtoiset ovat mukana leiripäivissä ja järjestävät osan toiminnasta, tukee lapsityön koulutuksia seurakunnassa ja tarjoaa materiaaleja lapsi- ja perhetyöhön. Yhteistyö toimii saumattomasti.

– Vapaaehtoiset lastentapahtumissa ovat yksi tiimi, olemme hyvin läheisesti yhteistyössä, kirkkoherra iloitsee.

Yhteistyön, koulutuksen ja materiaalisen tuen lisäksi ja ennen kaikkea kirkkoherra Salim toivoo esirukouksia.

– Rukoilkaa Suomessa rauhaa Palestiinan alueelle. Rukoilkaa toivoa ja rauhaa ihmisten sydämiin pelon ja vihan keskellä. Tukekaa meitä rukouksin ja ajatuksin, jotta voimme tehdä työtämme.

Lahjoittajien merkitys on suuri

Betlehemin lapsi -ohjelma oli Pipliaseuran joulukeräyksen 2019 kohde. Työtä tehdään yksityislahjoittajien tuella, ja hankkeen vaikutukset ovat silminnähtävät.

Betlehemin lapsi –hankkeen vaikutukset ovat uskomattomat! Näemme yhä useamman lapsen löytävän läheisemmän suhteen Jumalaan, ja kasvavan Jeesuksen seuraajiksi, kertoo Nashat Filmon Palestiinan Pipliaseurasta.

 

Lahjoitusvaroilla voidaan esimerkiksi:

  • Tuottaa ja painattaa raamattumateriaaleja perheille. Yksi raamattupaketti maksaa noin 10 €.
  • Järjestää lastenleirejä: yhden lapsen leiripäivän hinta on noin 25 €.
  • Kattaa vapaaehtoistyön kuluja: yhden vapaaehtoistyöntekijän kuukausikulut ovat noin 225 €.

 

Lahjoita Betlehemin lapselle