AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Blogi: Miesopiskelija naisten lukutaitoryhmässä – lukutaito on suuri unelma

Puun varjossa, isolla pölyisellä kaislamatolla istuu joukko naisia. Jokainen ojentaa vuorotellen kotiläksynsä opettaja Simeonen tarkastettavaksi. Tämä malawilaisen jaokylän lukutaitoluokka on edennyt jo lyhyiden kertomusten kirjoittamiseen.

Huomaan pienellä jakkaralla istuvan vanhan miehen. Arvioin hänen ikänsä hipovan 70 vuotta. Tervehdin häntä ainoalla jaonkielisellä tervehdyksellä, jonka osaan: ”Ali uli?” Kuinka voit? Mies vastaa tervehdykseeni hymyssä suin ja kysyy puolestaan minun vointiani. Vastaukseen käytän loput jaonkieliset sanani, ”Ndili cenene!” Kiitos hyvin minä voin.

Alamme jutella tulkin, Willie Beatonin välityksellä. Mies kertoo nimekseen Mdala Mwamadin ja iäkseen 47 vuotta. Huomaan miehen olevan reilusti itseäni nuorempi. Tummat uurteiset kasvot ja miehen kumara olemus hämäävät. Mdala opiskelee lukutaitoa kurssilla, joka on tarkoitettu ensisijaisesti naisille. Kyllä miehetkin oppia tarvitsevat, mutta yleensä jaomiehet häpeävät opiskelua naisten kanssa samassa ryhmässä. Olen itsekin kuullut usean kyläpäällikön toiveen miesten omista lukutaitoryhmistä.

Kunnioitan Mdalan innokkuutta opiskella ja uhmata jossain määrin yhteisön soveliaisuusnormeja. Mies näyttää minulle ylpeänä omaa kirjoitusvihkoaan ja muutaman lauseen tarinaansa.

– Jouduin miettimään jokaista sanaa. Pidän siitä, että opettaja antaa meille kotitehtäviä.  Näin joudun harjoittelemaan käden ja sormien käyttöä kirjoittamiseen. Kurssin alussa en osannut edes pitää kynää kädessäni.

Jokaiselle suomalaiselle koulunkäynti on itsestäänselvyys, jota ei kukaan kyseenalaista. Mdalalle kouluun pääsy oli lapsuuden ja nuoruuden suuri unelma, joka ei koskaan toteutunut. Vanhemmat eivät laskeneet häntä kouluun. Oliko syynä perheen köyhyys ja koulunkäynnin maksullisuus vai jokin muu, siihen mies ei osaa itsekään vastata. Ylipäätään vain harvat pääsivät kouluun.

Kuultuaan omassa kylässään alkavasta aikuisten lukutaitokurssista Mdala Mwamadi rekisteröityi heti oppilaaksi. Hän kertoo minulle innostaan opiskella. Mies ei ole ollut poissa yhtä ainutta opintokertaa. Lisäksi hän toivoo opinnoille jatkokurssia, sillä lukemista ja kirjoittamaista täytyy harjoitella lisää.

Katseeni kääntyy Mdalasta jälleen pölyisellä matolla istuviin naisiin. Lukutaitotunti jatkuu. Olen vaikuttunut näiden naisten ja miesten halusta nähdä vaivaa lukutaidon oppimiseksi. Toivon luku- ja kirjoitustaidon avaavan heille ja heidän perheilleen uusia ovia. Samalla huokaisen mielessäni rukouksen tasa-arvoisemman maailman puolesta, jossa mahdollisuus koulunkäyntiin kuuluu jokaisen oikeuksiin.

YK:n ihmisoikeuksien artikla 26: Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta.

10.12.2017 YK:n ihmisoikeuksien päivä.

Teksti: Satu Toukkari

Lue lisää
Älkää unohtako
Arjen voimasanoja -blogi
Se on pian sovitettu
Tuttu ja kuitenkin aivan uusi