AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

DigiMarkus saa jatkoa – Pipliaseura suomentaa Uuden testamentin

– Tulee kerrankin käytyä Uusi testamentti yksityiskohtaisesti läpi, ihan jokaista alkukielen pilkkua ja merkitystä myöten, naurahtaa dosentti Niko Huttunen omista tunnelmistaan.

Viime marraskuussa, vielä ennen Reformaation merkkivuoden päättymistä varmistui, että huhtikuussa julkaistu DigiMarkus saa jatkoa. Koko Uusi testamentti suomennetaan uudelleen lähtien kreikankielisestä alkutekstistä ja päätyen, ei kirjaksi, vaan ensi kertaa suoraan digimuotoon mobiilikäyttäjille.

Niko aloitti hankkeen eksegeettisenä asiantuntijana tammikuussa, ja hänen kääntäjäparikseen on valittu FT Tuomas Juntunen, joka vastaa käännöksen saattamisesta tuoreelle, hyvälle suomen kielelle.


Kun minua syksyllä 2015 pyydettiin mukaan DigiMarkuksen ohjausryhmään, ajattelin, että tämä on kiva projekti ja työni ytimessä – lupauduin heti, muistelee Niko Huttunen. Niko on nyt aloittanut Pipliaseuran DigiUT:n eksegeettisenä asiantuntijana.

Kaikinpuolista ennakkoluulottomuutta

– Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä tuoreella tavalla uusi, sanoo Niko. – Haetaan modernin nykysuomen sanontaa alkukielen merkityksille, eikä anneta vuosisatojen traditiosidonnaisuuksien hallita.

– Tässä on vähän samaa kuin Agricolalla, joka pääsi kääntämään Uutta testamenttia ensi kertaa suomeksi.

– ”Ajatellaanpa uudestaan” -asennetta haluaisin välittää myös lukijalle, jatkaa Niko. Voisiko Raamattua lukea ilman totuttua tai kiteytynyttä kulttuurista perinnettä? Raamattu on ihmisille ”se kirkon juttu”. – Toiveeni on, että ihmiset oppisivat lukemaan Raamattua myös ilman uskontoon liittyviä ennakkoluuloja. Samalla on toivetta tuoda ihmisiä mukaan traditioon. Käännöksen kulttuurierot eivät saa muodostua liian suuriksi – totutun ja uuden välistä tasapainoiluahan käännöstyö on. Mutta missään tapauksessa ei ole tarkoitus tehdä ”hengellistä kevyttuotetta”.

Tuomas on kirjallisuuden alaan liittyvässä väitöskirjassaan tutkinut intertekstuaalisuutta. – Minua innostaa kielen monimerkityksisyys sekä tekstien tasojen ja tyylien pohdinta. Niiden tajua tarvitaan raamatunkäännöstyössä. Tuomas arvostaa Raamatun kulttuurista perustaa. Raamattuviittauksiin törmää kulttuurissamme kaikkialla. – Raamattu on myös itselleni tärkeä teos. Käännöstyö syventää käsitystäni Raamatusta. On kiehtovaa päästä tekemään töitä asiantuntevien ja ammatillisesti inspiroivien ihmisten kanssa, hän sanoo.


Tuomas Juntusen tehtävänä on muotoilla DigiUT:n raakakäännöksestä tuoretta, hyvää suomen kieltä.

Valmista syksyllä 2020

Hankkeessa sovelletaan samaa käännösteoriaa ja menetelmiä kuin pilottina julkaistussa DigiMarkuksessa. DigiUT:lle on rekrytoitu uusi ekumeeninen ohjausryhmä, johon kuuluu kolme Kirkkohallituksen nimeämää ev.lut. kirkon edustajaa sekä yksi ortodoksisen kirkon, yksi katolisen kirkon ja yksi Suomen vapaakristillisen neuvoston nimeämä edustaja. Lisäksi ohjausryhmässä on kielentutkimuksen asiantuntija yliopistosta. Projektia koordinoi ja lopullisen käännöksen vahvistaa Suomen Pipliaseura. DigiUT julkaistaan vuoden 2020 syksyllä.

DigiUT EKUMEENINEN OHJAUSRYHMÄ: prof. Lauri Thuren, eksegetiikka, Joensuu (ev.lut); seurakuntapastori, TT Anni Pesonen Nurmijärven srk (ev.lut); kouluttaja Mika Aspinen, Kirkon koulutuskeskus, Tampere (ev. lut); Suomen teologisen opiston rehtori Timo Lehikoinen, Tampere (SVKN); Katolisen tiedotuskeskuskeskuksen julkaisujohtaja Katri Tenhunen, Helsinki (kat.); toimittaja, TM Ari Koponen, Hämeenlinna (ort.) sekä dosentti Hanna Lappalainen, suomen kieli, Helsinki.

KÄÄNTÄJÄT: dosentti Niko Huttunen, eksegeettinen asiantuntija ja FT Tuomas Juntunen, lingvistinen asiantuntija. SUOMEN PIPLIASEURASTA: toiminnanjohtaja Markku Kotila; viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari – DigiUT-hankkeen vetovastuu; asiantuntija, raamatunkäännöstyö Seppo Sipilä – kääntäjien ohjaus ja laadunvarmistus; seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen – julkaisualustan kehitystyö ja tekninen toteutus.

Teksti: Terhi Huovari

Lue lisää

DigiMarkus.fi