AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Ekumeeninen rukousviikko teemalla Herran käsi on voimallinen

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään 18–25.1.2018. Kahdeksana päivänä rukoillaan kristittyjen ykseyden puolesta yhteisten tekstien pohjalta, joka vuosi samaan aikaan kaikkialla maailmassa. Kun rukoilemme, yhdistymme laajaan rukousketjuun maapallon ympäri. Tänä vuonna ekumeeninen rukousviikko täyttää 110-vuotta.

Vuoden 2018 rukousviikon teemana on Herran käsi on voimallinen. Juutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki. Symbolisesti puhutaan myös Jumalan oikeasta ja vasemmasta kädestä. Oikealla kädellään Jumala tekee ’omaa työtään’, kun taas hänen vasen kätensä on ’vieraan työn’ väline.

Rukousviikon aineisto Karibian alueelta

Vuoden 2018 rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet vapautua orjuudesta. Oma aikamme on kuitenkin tuonut uusia, nykyajan orjuuden muotoja, joiden kitkemiseksi ja kansojen auttamiseksi Karibian kirkot toimivat aktiivisesti. Kristityillä on usko ja kokemus, että Jumala toimii edelleen. Jumalan käsi siunaa myös kristittyjen yhteistä kulkua ekumenian tiellä.

Kristittyjen ekumeeninen rukousviikko on lähtöisin Yhdysvalloista. Episkopaalinen pappi Paul Wattson ehdotti rukousviikon sijoittamista ajanjaksoon 18.–25. tammikuuta. Kahdeksan päivän rukousoktaavia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908.

Lue lisää
Ekumeeninen rukousviikko
Rukousviikon 2018-vihko