AJANKOHTAISTA |

Ekumeenisen Vastuuviikon teemana on naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön

Ekumeenista Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10.2018 teemalla ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus! Vastuuviikko on kaikkien Suomen kirkkojen yhteinen ihmisoikeuskampanja.

Maailmanlaajuisesti naisista vain 49 prosenttia lukeutuu työvoimaan. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa. Vastuuviikon kampanjan viestin mukaan: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan”. (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 23. artikla, kappale 1.)

– Kutsumme nyt kaikki suomalaiset seurakunnat mukaan tekemään tasa-arvotekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Olkaa rohkeita: edistäkää tasa-arvoa myös omassa toiminnassanne. Uusi parempi maailma tulee kiittämään teitä, kirjoittaa presidentti Tarja Halonen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja.

– Tasa-arvo ei ole vain periaate. Se on arkisia tekoja, jotta Jumalan antaman elämän koko rikkaus tulisi näkyväksi ja todelliseksi. Yksinkertaiset teot raivaavat mielen ja yhteiselämän huomaamattomia esteitä, sanoo emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja.

Oma työ merkitsee naisille vapautta

Tyttöjen ja naisten työnteon esteenä ovat usein perinteeksi muodostuneet roolimallit ja niihin liittyvät uskomukset. Myös lukutaidottomuus heikentää naisten työllistymistä.

Suomessa etenkin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset naiset kokevat heihin kohdistuvien ennakkoluulojen takia työllistymisen haastavana. Monille heistä oma työ tarkoittaa vapautta: vapautta osallistua yhteiskuntaan, vapautta elättää itsensä ja vapautta olla itsenäinen persoona.

Ekumeenisella Vastuuviikolla on lähettiläinä maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka vierailevat kokemusasiantuntijoina eri tilaisuuksissa esimerkiksi seurakunnissa ja kouluissa. Kertomissaan nämä naiset kuvaavat oman kokemuksensa kautta naisten oikeuksien tilannetta lähtömaissaan sekä maahanmuuttajanaisen näkökulmasta Suomessa. He kaikki haluavat puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista omalla äänellään ja omilla kasvoillaan. Heillä on myös kokemusta tai näkemystä sellaisista naisten oikeuksien vakavista loukkauksista, joista olemme täällä Suomessa usein kuulleet vain osana tilastollista uutisointia.

Naisten työllisyydellä on pitkäkantoiset vaikutukset. Bruttokansantuote nousee, verotulot kasvavat ja naiset pystyvät tarjoamaan paremmat elinolosuhteet lapsilleen. Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia.

Lue lisää
Ekumeeninen Vastuuviikko
Lukutaito Pipliaseuran teemana vuonna 2018