TIEDOTE |

En historisk mängd bibelöversättningar blir färdiga under tre år

Det tar i genomsnitt 12 år att översätta Bibeln. I bibelsällskapens globala bibelöversättningsarbete kommer man under närmaste åren att göra historia, för under de kommande tre åren blir så många som hundra bibelöversättningar färdiga.

Det är en betydelsefull arbetsinsats: när de blivit färdiga kan över 500 miljoner (500 000 000) människor läsa dessa hundra översättningar på sitt eget språk.

100_1000_raamatunkaantaja_lr

100 översättningar, 1 000 dagar

Kampanjen går under namnet 100 översättningar, 1 000 dagar. Av de bibelöversättningar som ges ut under den tiden är 45 första översättningar av Bibeln, på 29 språk kommer det ut en ny bibelöversättning och på 26 språk ges ut en reviderad översättning av en tidigare version.

Finska Bibelsällskapet stöder översättningsprojekt i 100/1000-kampanjen i Argentina, Bolivia, Kina, Indien, Thailand, Etiopien, Kenya och Ryssland.

En av de första översättningarna som blir färdig är hela Bibeln på ett av finskans släktspråk, udmurtiska, och i slutet av november 2013 kommer det att hållas en utgivningsfest för den.

Översättningen påverkar hela samhället

Översättningarna kommer att ha stor betydelse för såväl enskilda kristna, kyrkor som hela folkgrupper.

Ett minoritetsspråk har ganska sällan färdigt ett eget skriftspråk och då skapas det i samband med översättningsprojektet. Läskunnighetsundervisning startar för både barn och vuxna. Samtidigt växer självkänslan av ett ha ett eget språk och en egen kultur, då språket synliggjorts genom bibelöversättningsarbetet.

Bibelöversättningen gör det möjligt att ordna gudstjänster på det egna språket, främja uppkomsten av annat skriftligt material och användningen av språket i olika medier och i skolundervisningen.

– Vi är stolta när vi kan tala vårt eget språk offentligt. Arbetet med att översätta Bibeln till språket syd-toba har åstadkommit denna förändring, berättar en tobatalande från Argentina.

Samarbete globalt och lokalt

Förenade Bibelsällskapens översättningsprojekt genomförs i samarbete med lokala aktörer, såsom kyrkorna. Bibeln eller en del av den översätts och ges ut i lämplig form för läsarna och till ett pris som de har råd med. Målet är att det även ska göras inspelningar eller digitala publikationer av de färdiga översättningarna.

Grundöversättningen görs alltid av översättare som har använt målspråket i hela sitt liv. Översättningen bygger ändå på Bibelns texter på grundspråken arameiska, hebreiska och grekiska.

Kampanjen kan stödjas

Ett treårigt arbete behöver givetvis medel. På första advent inleder Bibelsällskapet medelanskaffningskampanjen 100 översättningar / 1 000 dagar.

*****

MER INFORMATION OCH INTERVJUFÖRFRÅGNINGAR

FINSKA BIBELSÄLLSKAPET
Seppo Sipilä, ledare för översättningsarbetet
e-post: seppo.sipila@piplia.fi, tfn +358 10 838 6514

Martti Asikainen, programdirektör
e-post: martti.asikainen@piplia.fi, tfn +358 40 545 6676

LOGO

100/1000 -kampanjens logo

BIBELÖVERSÄTTARE
100_1000_raamatunkaantaja_4Mt

Mera tematiska bilder i Material-sektion:
Bibelöversättningsarbetet
Läskunnighetsarbetet

Pressmeddelande (pdf)
Pressmeddelande 100 bibelöversättningar 1000 dagar