YLEINEN |

Työn teologiset lähtökohdat

Pipliaseurojen työn lähtökohta on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn täyttäminen (Matt. 28:18-20). Ne ymmärtävät tehtävänsä osallisuutena kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen. “Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. (Joh. 20:31).

Pipliaseurat katsovat, että kirkot ovat Jumalan lähetyksen varsinaisia toimijoita maailmassa. Pipliaseurat palvelevat kirkkoja ja niiden yhteistyöjärjestöjä lähetyksen resurssina eivätkä tavoittele kirkkojen roolia. Joissakin tilanteissa Pipliaseurat voivat kuitenkin parhaiten varustaa kirkkoja olemalla lähetyksen etulinjassa avaamassa uusia alueita kristilliselle todistukselle.

Pipliaseurat korostavat, että Pyhä Raamattu on kirkkojen aarre ja ymmärtävät, että sen opillinen tulkinta kuuluu kirkoille. Pipliaseurojen työ on ilmaus Jumalan kansan yhteydestä ja sen yhteisten voimavarojen jakamisesta. Pipliaseurat tekevät yhteistyötä kaikkien kirkkojen kanssa.

Pipliaseurat uskovat, että Raamattu kuuluu kaikelle kansalle kunkin omalla kielellä. Ne uskovat, että Raamatun sanoma on ajankohtainen. Sillä on välitöntä merkitystä, kun käsitellään maailman ongelmia ja haasteita. Jeesuksen esimerkki ohjaa vastaamaan ihmisten tarpeisiin sanoilla ja teoilla.

Pipliaseurat noudattavat työssään hyvän liiketoiminnan periaatteita saavuttaakseen maksimaalisen vaikuttavuuden palvelutehtävässään. Työn varsinainen tavoite on kuitenkin Lähetyskäskyn täyttäminen.

Takaisin