YLEINEN |

Ilosanoma pilviseen etelään

Olen niin kiitollinen: meillä on vihdoinkin Uusi testamentti omalla kielellämme! Osa kulttuuristamme oli kateissa monta vuosikymmentä. Mutta nyt meillä on oma kieli, kirjoitetussa muodossa.
Li Wangsan, Kiinan vähemmistökansojen kristitty

Li Wangsan asuu Yunnanin maakunnassa, Kiinan etelärajalla. Henkeäsalpaavat vuo­ristomaisemat, idylliset laaksot, taivaan­siniset joet ja kekseliäästi kerrostetut viljelmät nivoutuvat uskomattoman kauniik­si näkymiksi – kuin suoraan postikortista.

Yunnanin maakunnan, tai suoraan kään­nettynä ”pilvisen etelän”, luonto on moni­muotoista ja rikasta. Ympäristö vaihtelee aina trooppisista alangoista pilvien hunnuttamiin, vuoristoisiin havumaisemiin. Kuitenkin elämä on köyhää. Eteläisiin pil­viin verhoutuu yksi Kiinan köyhimmistä maakunnista. Niukkaa arkea varjostavat haastavat luonnonolosuhteet. Maanjäris­tykset, tulvat, maanvyörymät ja jopa lumi­myrskyt ovat haavoittaneet monien elä­mää. Vuoriston iltahämärään kätkeytyy sa­naton suru ja ikävä.

On aamu. Auringon valo kimmeltää kaste­pisaroista, sumu hälvenee. Taivas on tul­lut lähelle. Ja se puhuttelee erityisesti vä­hemmistöryhmiä. Siksi ne suuntaavat kulkunsa kirkkoon. Sinne menee myös Li. Hän kuuluu vuoristossa asuvaan etniseen vä­hemmistöryhmään, yikansaan ja on Yi-kir­kon vanhimmiston jäsen.

Yunnanin 46 miljoonan asukkaan joukos­sa elää jo 800 000 kristittyä. Heistä noin 85 % kuuluu johonkin etniseen vähem­mistöryhmään, joista 430 000 kristittyä yhä odottaa Raamattua tai sen osia omalle kielelle. Jotta Yunnanin vähemmistökielen kristityt saavat kasvaa ja vahvistua uskos­saan, he tarvitsevat Raamatun, jonka kieltä he voivat ymmärtää. Toki he tarvitsevat myös lukutaidon ja Raamatun opettajan.

Yi-kirkko on täynnä ihmisiä. Musiikki ja lau­lu soivat eloisasti, ja ihmiset iloitsevat vä­rikkäissä asusteissaan. Lin kasvot loista­vat, hän pitää kädessään yinkielistä Uutta testamenttia. Kirkossa sykkii elämä, vaik­ka köyhyys painaa. Tätä on Kiinan herätys, se tapahtuu vähemmistöryhmien keskellä.

Kyse ei ole pelkästä kirjasta

Mandariinikiina on Kiinan virallinen kieli. Kuitenkin maassa on virallisesti 55 vähem­mistökansaa, jotka puhuvat 250 eri kieltä. Useimmat vähemmistökielen ihmisistä ei­vät ymmärrä riittävästi mandariinikiinaa, jotta he voisivat lukea Raamattua.

Saatamme länsimaissa ihmetellä, miksi esimerkiksi yin kirjakieltä on tärkeä oppia, vaikka kouluissa opetellaan virallista man­dariinikiinaa. Ja voihan Raamattua jo nyt lukea maan virallisella kielellä. 13-vuotias Wang Chunmin kuitenkin kertoo:

Vaikka pystyn lukemaan kiinankielistä Raamattua, en oikein ymmärrä sitä. Mut­ta kun luen Raamattua omalla kielelläni, sanoma tulee lähelle ja koskettaa.

Näin se on. Sanat löytävät tiensä lukijan sydä­meen ymmärryksen, eletyn kielen kautta.

Suomen Pipliaseura on pitkäjänteisesti tukenut ja edistänyt raamatunkäännös­työtä Yunnanin eri kieliryhmien parissa. Vaikka työtä on vielä jäljellä, saamme kiitollisin mielin myös iloita jo tehdystä työs­tä. Nykyään Raamattua ja raamatunosia luetaan jo esimerkiksi yin, lisun ja miaon kielillä.

Paikallisten tarinoita kuullessa on täysin selvää, että Raamatun kohdalla kyse ei ole pelkästään uudelle kielelle käänne­tystä uudesta kirjasta.

Kyse on siitä, mi­tä Raamatun sanoma on tuonut näiden alaspainettujen ihmisten elämään; se on tuonut merkityksen, identiteetin ja oman­arvontunteen.
Wang, valtion eläköitynyt virkamies.

Hän on yksi niistä merkittävistä kiinalaisista, joka on oman asemansa kautta luonut tärkeitä suhtei­ta ja näin tukenut raamatunkäännöstyö­tä Yunnanin kirkkojen hyväksi.

Uusi kirjakieli kiinnostaa myös ei-kristittyjä

Raamatun kääntäminen avaa uusia ovia. Uusi yinkielinen Raamattu ei houkuttele opiskelijoiksi pelkästään kristittyjä. Myös ei-kristityt ovat kiinnostuneita tutkimaan sitä. Monet opettajat haluavat oppia kir­joitettua yin kieltä. Näin kirjakielen osaa­minen leviää ja samalla avautuu mahdol­lisuus Raamatun sisältöjen ymmärtämi­seen. Tähän asti vähemmistökansoilta on puuttunut omakieliset Raamatut. Raama­tun kääntäminen vähemmistökielille onkin merkittävällä tavalla tukenut seurakuntien toimintaa. Joka kerta, kun Raamattu tai sen osia julkaistaan, eletään suuren juh­lan ja ilon hetkiä.

Pu Guying, yin kielen raamatunkääntäjä, iloitsee: – Nyt meillä on Uusi testament­ti omalla kielellä. Sydämeni toiveena on lukea myös Vanhaa testamenttia omalla kielellä.

Sanoista syntyy elämää

Pipliaseura on pitkäjänteisen raamatun­käännöstyön kautta saanut edistää Yun­nanin maakunnan kirkkojen kasvua ja juur­tumista raamatulliselle pohjalle. Samalla iloitsemme nähdessämme, kuinka omalla kielellä kirjoitettu evankeliumi on luonut positiivisen kierteen. Se on vahvistanut omanarvontunnetta, innostanut opiskelemaan ja kehittymään. On syntynyt uutta hyvinvointia. Näin sana on tullut eläväksi, se on saanut arjessa näkyvän muodon – ja luo uutta elämää ympärilleen.

Pipliaseuran kautta on jo painettu 640 500 Raamattua ja Uutta testament­tia Kiinan eri vähemmistökielille. Parhail­laan työstämme kuutta vähemmistökielis­tä raamatunkäännöstä. Näin hyvä tarina jatkuu!

Teksti: Erika Niemelä

Juttu on julkaistu Piplia-lehdessä 02/17.

Lue lisää

Kesäkeräys – Raamattu Kiinan vähemmistökansoille
DigiMarkus on tarpeellinen juuri nyt