AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Kambodžassa lukutaitoa opetellaan kuuntelemalla

Kambodžaa on historian aikana kuritettu sodilla. Maa on köyhä ja kansalaiset saavat elantonsa etupäässä maataloudesta. Vaikka maan väestöstä 77 prosenttia on lukutaitoisia, maaseudulla lukutaito ei ole itsestäänselvyys.

Pipliaseura tekee lukutaitotyötä Kambodžassa. Opetusmenetelmä perustuu kuuntelemiseen. Kaikki lukutaitotyökirjan kappaleet on äänitetty muistikortille, jota oppilaat kuuntelevat MP3-soittimen kautta. Toisin kuin Pipliaseuran lukutaitotyössä yleensä, Kambodžassa tätä käytetään maan virallisen kielen khmerin opettamiseen. Menetelmä hyödyntää itseopiskelua. Pipliaseuran lukutaitotyössä opettajien koulutus nähdään tärkeänä.

Lukutaitoa koetetaan kuitenkin jouduttaa myös muilla keinoilla. Kambodžan lukutaitoluokassa ei ole varsinaisesta opettajaa vaan fasilitaattori, joka auttaa oppilaita seuraamaan nauhalta kuulemiansa ohjeita. Lukutaito-ohjelmaa koordinoi 28 valvojaa, jotka kouluttavat fasilitaattoreita ja toimittavat heille opetusvälineitä.

Lukutaito avaa silmiä ja ovia uuteen elämään. Lukutaito muuttaa yksittäisen ihmisen ja koko yhteisön elämän. Olemme huomanneet, kuinka perheväkivalta on vähentynyt, kun ihmiset alkavat tutustua Raamattuun. Naapurit, jotka ennen aina riitelivät ja tappelivat keskenään, ovat alkaneet osoittaa rakkautta ja antaa toinen toisilleen anteeksi.
Pipliaseuran lukutaitotyön valvoja Thida Hul Kol.

Lukutaitokurssi kestää tavallisesti kolme kuukautta. Oppilaat kokoontuvat viidesti viikossa. Nopeimmat oppivat lukemaan alkeiskurssin jälkeen. Tämä ei kuitenkaan yleensä riitä Raamatun tekstin ymmärtämiseen, joten kolmen kuukauden jatkokurssi tarjoaa lisäapua.

Lukutaito leviää hitaasti

Kambodža nousee kokemansa vuosikymmenten kestäneestä sotien traumoista. Maahan on virrannut humanitaarista apua eri kansalaisjärjestöiltä. Agraariyhteiskunnalle tällainen nopea kehitys on vaatinut äärimmäistä sopeutumiskykyä. Ratanakiri eli Rôtanak Kiri on yksi Kambodžan 24 maakunnasta, joka sijaitsee maan koillisosassa.

Maakunnassa asuu paljon vähemmistökansoja, jotka eivät puhu khmeriä. Aikuisten lukutaito on siellä noin 46 prosenttia, ja UNESCO on havainnut, että lukutaidon edistäminen takkuilee etenkin syrjäseuduilla vähemmistöjen ja vammaisten parissa. Kambodžan Pipliaseura on tarttunut haasteeseen ja on ollut vuodesta 2003 mukana mahdollistamassa lukutaitoa eniten tarvitseville. Maaseudulla lukukulttuuri on hyvin ohut ja tekee Pipliaseuran työn haasteelliseksi.

– Kuitenkin nuorempi sukupolvi imee nopeasti moderneja tapoja. Uudet tavat mahdollistavat Raamatun sanoman levittämisen sekä painetussa muodossa että digitaalisesti, kertoo Kambodžan Pipliaseuran pääsihteeri Ruth Craddock-Sok Nhepin.

Valvoja Thida Hul Kol kertoo innostuneena ohjelman vaikuttavuudesta.

Ohjelma kattaa lähes koko maan ja toimii 22 maakunnassa 24:sta. Vuonna 2015 ohjelma toimi 363 kylässä. 554 lukutaitoluokassa oli 7 042 oppilasta. Ohjelma tukee vahvasti paikallisia kirkkoja, jotka vastavuoroisesti tarjoavat Pipliaseuralle sekä vapaaehtoistyöntekijöitään että tilojaan.

Vain kolme prosenttia Kambodžan väestöstä on kristittyjä. Lukutaitoluokat ovat avoimia kaikille uskonnosta riippumatta ja monet yhteiskunnan johtajat ovat suositelleet ohjelmaa omille kyläläisilleen. Vuodesta 2003 lähes 44 000 ihmistä on oppinut lukemaan ohjelman kautta.

Pipliaseurojen lukutaitotyö

Kambodžassa lukutaito-ohjelman kuuntelemiseen perustuvaa opetusmenetelmää käytetään vain maan virallisen kielen khmerin opettamiseen. Muissa maissa lukutaitotyötä tehdään yleensä vähemmistökielillä käyttäen eri pedagogisia menetelmiä.

Suomen Pipliaseura on tukenut Mekongin alueen pipliaseurojen työtä vuodesta 2009. Raamatunkäännöstyö- ja Raamatun käytön edistämishankkeita on tuettu Kambodžassa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Suomen Pipliaseura on tukenut lukutaitotyötä Argentiinassa, Boliviassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Malawissa, Burundissa, Egyptissä ja Persianlahden alueella. Lukutaitotyön painopiste on siirtymässä jatkossa Afrikkaan.

Lue lisää

Juttu on julkaistu Piplia-lehdessä 4/16

Udmunrtinkielinen raamatunkäännöstyö on valmis

Ulkoministeriön tuki Pipliaseuran hiv-työlle jatkuu