Lukutaitotyö

Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma alkoi vuonna 2017. Vielä nykyäänkin raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan.

Olen onnellinen: osaan kirjoittaa nimeni! Rohkaisen myös lapsiani menemään kouluun – silloin heillä on tulevaisuus. Hawa, malawilainen lukutaito-oppilas.

Missä tätä työtä tehdään?

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 naista oppii lukemaan.

Miksi tämä työ on tärkeää?

Maailmassa on edelleen yli 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista; heistä 2/3 on naisia. Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä voi ottaa pois. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen kohentaa perheiden elämää monin tavoin.

Aikuisten lukutaito:

 • on uuden oppimisen perusta
 • vaikuttaa myönteisesti lasten kehitykseen ja kouluttautumiseen
 • tuo työtä ja auttaa ylös äärimmäisestä köyhyydestä
 • luo tasa-arvoa ja edistää demokratiaa
 • helpottaa arkisissa tilanteissa
 • ennaltaehkäisee huijatuksi tulemista ja petoksia
 • mahdollistaa Raamatun lukemisen

Vain lukutaitoinen voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä ja yhteiskuntansa toimintaan. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa.

Miten lukutaitotyötä tehdään?

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat vähemmistökieltä äidinkielenään. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä omalla alueellaan.

Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa. Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on uskonnosta riippumatonta ja opetus on avointa kaikille.

Lyhytdokumentti: Kirjain kerrallaan – Lukutaito-oppia Malawin kylissä

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma
 • Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle
 • Ohjelman maat: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania
 • 20 000 naista oppii lukemaan
 • Ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin
 • Materiaalit ja opettajien koulutus toteutetaan yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa

”Elämäni on muuttunut”

Malawilaisen jaokylän aukiolle on tuotu liitutaulu. 35-vuotias Hawa Mussa kirjoittaa taululle sanaa. Kirjainten kirjoittaminen on vaikeaa, mutta hän tekee kovasti töitä oppimisen eteen.

Hawa Mussa on hävennyt lukutaidottomuuttaan, sillä köyhän perheen lapsena hänellä ei ole ollut mahdollisuutta päästä kouluun.

— Olen onnellinen: osaan kirjoittaa nimeni! Rohkaisen myös lapsiani menemään kouluun — silloin heillä on tulevaisuus, Hawa sanoo.

Lukutaidottomalle perusarki on haastavaa. — Aikaisemmin koin, etten tiedä, mitä maailmassa tapahtuu. Nyt kulkiessani voin lukea kylttejä. Elämä on muuttunut, Hawa sanoo.

Arkielämä helpottuu lukutaidon myötä. Naiset voivat lähettää tekstiviestejä, lukea ohjekirjoja, virallinen asiointi helpottuu ja naisilla on mahdollisuus hakea työpaikkaa. Lukutaito lisää naisten itsenäisyyttä, mikä tarkoittaa, että jatkuva toisten avun varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin.

Tue lukutaitotyötä

Liittymällä Agricola tukirenkaaseen, voit kuukausilahjoittajana tukea naisia saavuttamaan päämääränsä. Tule mukaan – lukutaito valmistaa polun, sukupolvelta toiselle.

Takaisin ylös