Argentiina

Wichít elävät laajalla alueella Pohjois-Argentiinassa. Kielenpuhujia on noin 40 000. Lukutaitotyön perustana on wichínkielinen raamatunkäännös, joka valmistui vuonna 2002. Raamatunkäännöstyön ansiosta kieli sai kirjoitetun muodon. Argentiinan Pipliaseura ja anglikaaninen ASOCIANA-järjestö vastaavat lukutaitohankkeesta yhteistyössä wichíen kanssa.

Suurin osa wicheístä on anglikaaneja, osa katolisia kristittyjä.

Isä lähti kalaan – lukutaitoa wichín kielellä

Video kertoo, miten lukutaitotyö tukee wichí-kansan kielen ja kulttuurin säilymistä.

 

Lukutaitohankkeen tavoitteet
Hankkeen toimintamuotoja
  • wichín kielen aseman vahvistaminen puhuttuna ja kirjoitettuna kielenä
  • kehittää toimivia opetusmenetelmiä kielenopetukseen kouluissa ja wichíyhteisöissä
  • kehittää tiedonvälitystä kielellä
  • vahvistaa wichínkielistä opetusta ja spiritualiteettia kirkoissa

Hankkeessa on julkaistu mm. kulttuurin huomioivaa lukutaitomateriaalia, pedagoginen opas, wichí-kielen opas, kristinuskon opetukseen liittyviä kirjoja ja wichí-perinteeseen liittyviä kirjasia. Wichín kielen sanakirja julkaistaan vuonna 2013. Jatkossa hankkeen painopiste siirtyy kristillisen opetuksen tukemiseen seurakunnissa.

Löysin oppimisen ilon vasta äidinkielellä

Wichíkulttuuri on suuressa murroksessa mm. globalisoitumisen ja tiedonvälityksen myötä. Espanjankielinen ja -kulttuurinen kouluopetus ei vastaa wichíen tapaa oppia ja jäsentää elämää. Hankkeessa koulutetut kaksikielisopettajat (espanja-wichí) ovat toimineet äidinkielen opettajina kouluissa, espanjankielisen opetuksen tulkkeina sekä kulttuuritulkkeina.

Alakoulussa opettelimme aakkosia; P niin kuin puu, K niin kuin kääpiö. En ymmärtänyt mitään. Kun opettaja kysyi minulta jotain espanjaksi, minä vastasin wichíksi. Ymmärtämättömyys oli molemminpuolista. Vasta aikuisena ollessani wichínkielisten lukutaito-opettajien koulutuksessa löysin oppimisen ilon. Olen vakuuttunut siitä, että lukemaan opitaan parhaiten äidinkielellä. Sen jälkeen on helpompaa oppia espanjan kieli, kertoo Eduarado Pérez.