Egypti

Egyptin Pipliaseuran lukutaitohankkeen tärkein yhteistyökumppani on koptikirkko. Lukutaito avaa oven aikuisille koulutukseen, parempaan toimeentuloon ja edistää naisten tasa-arvoa. Lukutaitoryhmät auttavat lapsia pysymään kouluopetuksen tahdissa tai jatkamaan keskeytynyttä koulunkäyntiään.

Parannus naisen asemaan

Kotona ei nähty opiskelun tärkeyttä. Jopa lukutaitoinen sisareni sanoi: Et pysty oppimaan mitään, olet tyhmä. Olen päättänyt, että minä luen vielä, toteaa Hala, lukutaitokurssin opiskelija.

Opetuksessa perehdytään erilaisiin aihepiireihin, kuten ihmisarvon luovuttamattomuuteen ja tasa-arvoon, syrjinnän poistamiseen, terveydenhoitoon, perhesuunnitteluun ja lasten kasvatukseen.

Naisen asema perheessä on usein epätasa-arvoinen mieheen nähden. Myös lukutaitoryhmissä on miehiä, jotka pitävät naisia alempiarvoisina. Ryhmäkeskusteluissa aihetta lähestytään Raamatun valossa. Oppilaat pohtivat yhdessä, millaisia tärkeitä rooleja naisilla on Raamatun kertomuksissa. Opetuksessa painotetaan lisäksi keskustelutaitoja, jotka auttavat aviopareja riitatilanteissa. Opetus antaa naisille keinoja osallistua perheen päätöksentekoon, vapaaehtoinen opettaja Simah kertoo.

Vuorovaikutusta ja opitun soveltamista

Lukutaito-ohjelman suosion salaisuus on se, että jokaisen oppimista ja ajatuksia kunnioitetaan, kertoo Fadi, vapaaehtoinen lukutaito-opettaja

Lukutaitotunneilla käytetään oppilaille tuttua arkipäivän kieltä, jolla ilmaistaan käytännöllisiä asioita. Tämä edesauttaa oppimista. Opiskeluvihkosten kuvat auttavat ymmärtämään ja muistamaan sanoja ja sanoista muodostuvan kertomuksen. Opiskelussa käytetään apuna myös pelikortteja, tekstien kuuntelua ja sanomalehtiä.

Ensimmäisen tason kursseilla ei juurikaan kirjoiteta. Kirjoittaminen on opiskelijoille hyvin vaikeaa, vaikka he ovat ehkä koulussa tai jossain muualla oppineet luku- ja kirjoitustaidon perusasiat. Kahdella seuraavalla tasolla luetaan ja kirjoitetaan jo paljon.

Lukutaitokurssit vahvistavat myös oppilaiden kristillistä identiteettiä ja Raamatun tuntemista.

ABC – Lukutaito paranee

Videolla kerrotaan, kuinka lukutaito muuttaa ihmisten elämää Egyptissä.

Tietoa Egyptistä
Egpytin Pipliaseuran lukutaitohanke
  • Asukasluku 80 miljoonaa, kristittyjen osuus on noin 10 %.
  • Enemmistö kristityistä kuuluu Egyptin koptikirkkoon
  • Valtauskonto islam
  • Noin 20 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella (alle 1 euro päivässä)
  • Lukutaitoisuus: 71% koko väestö, 83% miehet, 59% naiset

 

Minua ei enää hävetä

Girgas ja Mina Kairon esikaupunkialueelta

Kurssin alussa katsoin opetusvihkosta ja tunsin olevani ylivoimaisen haasteen edessä. Lukemaan oppiminen vaikutti mahdottomalta, kertoo 27-vuotias Girgas.

Nyt mies osaa jo lukea auttavasti äidinkieleltään arabiaa ja haaveilee ranskan opiskelusta.

Girgas ja hänen 20-vuotias ystävänsä Mina ovat osallistuneet kuuden kuukauden ajan Egyptin Pipliaseuran ja koptikirkon yhteistyössä järjestämään lukutaito-opetukseen. He ovat hyvin tyytyväisiä ja innoissaan. Girgas toteaa oppineensa lukutaitotunneilla ilmaisemaan itseään ja tunteitaan sekä keskustelemaan paremmin. Mina taas muistelee kouluaikojaan ja kertoo, ettei koulussa voinut pyytää opettajaa selvittämään hankalaa asiaa uudelleen. Ylisuurien luokkien ja puutteellisten opetusmenetelmien takia jopa 30 % egyptiläiskoululaisista jää lukutaidottomiksi.

Myös miesten kurssikaverit tunnustavat, kuinka he häpesivät lukutaidottomuuttaan. Yksi kertoo, ettei kehdannut kysyä keneltäkään neuvoa, vaikkei osannut lukea katukylttejä ja lääkereseptien ohjeita.

Minua ei enää hävetä, vaan uskallan kysyä, jos en ymmärrä jotain, Mina kertoo.