AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Kehitysyhteistyön leikkaukset heikentävät syrjäytettyjen asemaa

Pipliaseurassa Suomen hallituksen rajut leikkaukset kehitysyhteistyön tukiin kohdistuvat Afrikassa tehtävään Laupias samarialainen -hiv-hankkeeseen Malawissa. Ulkoministeriön tuki Malawiin päättyy tämän vuoden lopussa, koska ulkoministeriö on joutunut keskeyttämään hanketukikierroksen pienille ja keskisuurille järjestöille. Muut Suomen Pipliaseuran hankkeet Norsunluurannikolla, Burundissa ja Afrikan Pipliaseurojen hiv-työn toimiston kanssa jatkuvat nykyisten hankekausien loppuun.

Tukea on myönnetty kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Viimeisellä kolmivuotiskaudella olisi edelleen vahvistettu hankkeen kestävyyttä, vaikka tietysti koko hankkeen ajan on tiedostettu UM:n tuen määräaikaisuus.
– Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja Matleena Järviö.

Ulkoministeriö ja Suomen Pipliaseura ovat tukeneet Laupias samarialainen -hiv-hanketta Malawissa vuodesta 2010. Malawin Pipliaseuran pääsihteeri Clapperton Mayuni on kiitollinen kuluneesta kuudesta vuodesta.

Emme koskaan pitäneet tukea itsestäänselvyytenä.
– Clapperton Mayuni kuultuaan uutisen, ettei jatkohanketta tulla käsittelemään ulkoministeriössä.

Ensi vuoden toiminta Malawissa pohjaa jo tehtyihin suunnitelmiin, miten työ jatkuu ilman ulkoministeriön tukea. Malawissa on parin vuoden ajan pyritty huomioimaan näkövammaiset, ja tätä työtä olisi vahvistettu ja laajennettu seuraavan kolmen vuoden aikana. Eri tavoin vammaisten henkilöiden asema on erittäin heikko, ja siten heidän riskinsä saada hi-virus on moninkertainen muihin verrattuna. Suomen Pipliaseura on painottanut ammattimaista lähestymistapaa vammaisten henkilöiden huomioimiseksi hiv-ohjelmassa.

Ohjelman tuloksena hankemaissa hiv-positiivisten ja heidän omaistensa syrjintä ja leimaaminen kirkoissa on vähentynyt merkittävästi. Pastorit eivät enää epää hiv-positiivisilta oikeutta osallistua ehtoolliselle.  Myös seurakuntalaiset kutsuvat hiv-positiivisia yhteiseen pöytään ja auttavat eri tavoin avun tarpeessa olevia. Afrikassa on edelleen tavallista, että hi-viruksen ajatellaan olevan Jumalan rangaistus. Ohjelman myötä hiv-positiivisten ihmisoikeudet ovat parantuneet. Ihmiset käyvät yhä enemmän testeissä.

Afrikassa hiv ja aids koskettavat jokaista. Ei ole perhettä, ystäväpiiriä, sukua tai työpaikkaa, jossa ei tunnettaisi hiv-positiivista tai aidsiin menehtynyttä.  Kirkot ovat avainasemassa syrjivien asenteiden poistamiseksi Afrikassa. Toisin kuin länsimaissa, Afrikassa ihmisten maailmankuva ja yhteiskunta muotoutuvat vahvasti uskontojen kautta. Uskontojen merkitys kehitykseen on kiistaton.

Pipliaseurojen hiv-ohjelman erityisansiona on Raamatun arvomaailmaan ja teksteihin ankkuroituva lähestymistapa. Se haastaa syrjivän raamatuntulkinnan taustalla olevat torjuvat asenteet. Ohjelma on otettu myönteisesti vastaan eri uskontokuntien edustajien parissa. Se on luonut pohjaa syrjivien asenteiden ehkäisemiseen myös kouluissa ja muualla yhteiskunnassa.

Allekirjoita Kepan vetoomus, jolla vaaditaan hallitusta kohtuullistamaan kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Suunnitellut 43 prosentin leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat kohtuuttoman rajut ja uhkaavat halvaannuttaa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun. Vetoomus toimitetaan Suomen hallitukselle ennen syksyn budjettiriihtä. Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

Allekirjoita vetoomus kehitysyhteistyön puolesta: pelastetaankehitysyhteistyo.fi
#eiköyhimmiltä