AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Kirkon kasvatuksen teemana 2018–2019 on #Rauha

Suomen evl. lut kirkon kasvatustyössä painotetaan tulevina vuosina rauhan merkitystä. Rauha yhdistää ja koskettaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia, mutta nuorille rauha on tärkeä kasvun ja elämän ehto.

Kirkon kasvatuksessa uskotaan, että lapsilla ja nuorilla itsellään on ajatuksia ja halua toimia rauhan tekijöinä ja rauhan puolustajina.

Teemavuodet käynnistyvät Kirkon kasvatuksen päivillä Jyväskylässä 9.–11.1. Teemavuosien aikana käsitellään mm. koulurauhaa, somerauhaa ja kotirauhaa.

– Kutsumme kirkon ja yhteiskunnan kasvattajia toimimaan rauhantekijöinä. Lähdemme siitä, että lapsilla ja nuorilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön vs. johtaja Jarmo Kokkonen toteaa.

Järjestöt tuottavat yhdessä monipuolista sisältöä ja vinkkejä rauhateeman käsittelyyn rauhamaassa.fi-sivustolle.

Teemavuosia ovat rakentamassa Kirkkohallitus ja seurakunnat, Suomen Lähetysseura, Nuori kirkko ry, Pipliaseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker sekä Suomen NMKY. Mukana on myös yhteistyökumppaneita yhteiskunnan puolelta. Järjestöt tuottavat yhdessä monipuolista sisältöä ja vinkkejä rauhateeman käsittelyyn rauhamaassa.fi-sivustolle.

Lue lisää

Rauhamaassa.fi