Kyrkokollekter i Borgå stift 2022

Kyrkostyrelsen har beslutat att det under år
2022 i Borgå stifts församlingar uppbärs följande kollekter:

Sön 17.4. 2022 Påskdagen, Kristus är uppstånden

För kvinnors läskunnighet i Afrika,
Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)

Vidare rekommenderar Kyrkostyrelsen att kollekt insamlas på valbara helgdagar
enligt församlingens eget val för följande ändamål:

1 kollekt för bibelöversättningsarbete i Kina,
Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)

Så här hittar du din församlings referensnummer för officiella kollekter och budgetunderstöd :
1) öppna länken nedan till förteckningen över referensnummer
2) i sökrutan som öppnas skriver du in din församling och trycker på Enter.

I samma tabell kan du också kontrollera 2021 års budgetreferens för er församling.

Bankkonto: Danske Bank FI58 8000 1800 0557 83

Ett varmt tack för ert stöd i detta viktiga arbete!

Referensnummer 2022


Om möjligheten att donera nämns i liveströmningen kan följande kort nämnas:

Donera 10 euro per sms till läskunnighetsarbete: 10 € textmeddelande PIPLIA LUKUTAITO till numret 16499
(Notera mellanslaget efter ordet PIPLIA)
Bibelsällskapets insamlingstillstånd: RA/2017/786, hela landet,(ÅLR 2021/5176  Åland), mer information om insamlingstillståndet finns på piplia.fi


Donera 10 euro per sms till bibelarbetet i Kina: 10 € textmeddelande PIPLIA KIINA till numret 16499
(Notera mellanslaget efter ordet PIPLIA)
Bibelsällskapets insamlingstillstånd RA/2017/786 hela landet
(ÅLR 2021/5176 Åland) Mer info om insamlingstillståndet finns på piplia.fi