Hiv-työ

Hivin kanssa eläviin kohdistuu paljon pelkoja ja syrjintää. Afrikassa heidät saatetaan sulkea pois myös seurakuntayhteydestä. Pipliaseurojen työ tekee näkyväksi syrjinnän taustalla olevaa väärää tietoa, asenteita ja uskomuksia. Työn tuloksena syrjityt saavat ihmisarvonsa takaisin. Tule mukaan – sillä hiv ei tapa, vaan asenteet!

Ihmisarvo syrjäytetyille

Vielä kymmenen vuotta sitten Saharan eteläpuoleisessa Afriassa hiviä pidettiin yleisesti Jumalan rangaistuksena. Tartunnan saaneilta evättiin osallistuminen ehtoolliselle oman seurakuntansa jumalanpalveluksessa. Sekä yhteiskunta että kirkko hylkäsivät hiv-positiiviset. Heidät eristettiin ja jätettiin yksin.

Pipliaseurat näkivät muutoksen tarpeen. Syntyi Laupias Samarialainen -hiv-ohjelma, joka haluaa palauttaa ihmisarvon syrjäytetyille. Koulutuksissa harjoitellaan lähimmäisen kohtaamista ja hyväksymistä syventymällä Raamatun kertomuksiin, erityisesti Luukkaan evankeliumin kertomukseen laupiaasta samarialaisesta ja lähimmäisen rakkaudesta.

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa uusien hiv-tartuntojen määrä on vähentynyt 25 % kymmenessä vuodessa. Samalla tartunnan saaneiden leimaaminen on vähentynyt ja heidät on hyväksytty oman yhteisönsä jäseniksi. Pipliaseurojen Laupias Samarialainen -hiv-ohjelma on osaltaan ollut auttamassa hivin kanssa eläviä ihmisiä, jotta he voisivat kokea hyväksyntää, toivoa ja lähimmäisenrakkautta.

Lue lisää hiv-työstä