AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Mikkelinpäivää vietetään suuremman suojassa

Sunnuntaina 2.10. vietetään mikkelinpäivää eli enkelien sunnuntaita. Mikkelinpäivässä lapset asetetaan uskon esikuvaksi. Juhlapäivä on alkujaan omistettu arkkienkeli Mikaelille. Kristillisessä ajattelussa enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, jotka suojelevat ja opastavat ihmisiä.

#suuremmansuojassa

Tänä vuonna enkelien sunnuntai on osa Suuremman suojassa -kampanjaa, joka nostaa esiin ihmisarvoon liittyviä aiheita. Pipliaseura on myös mukana kampanjassa, jolla halutaan tehdä kirkkoa näkyväksi. Samalla halutaan viestiä, että ihmisarvo on kirkolle tärkeä ja merkityksellinen sen omasta sanomasta käsin. Mikkelinpäivänä huomio kiinnittyy lapsiin ja perheisiin.

Suuremman suojassa alkoi syyskesällä kouluun lähtevien siunaamisella ja jatkuu muilla osakampanjoilla läpi koko vuoden 2017.

Yhteistyössä Suomen ev. lut. kirkko, Kirkko Helsingissä, Vantaan seurakunnat, Kirkko Espoossa, Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Seurakuntien Lapsityön Keskus, Helsingin hiippakunta ja Suomen Pipliaseura.