Muutosvoimana lukutaito: Nuoriso- ja rippikoulutyöntekijät

Tässä aineisto sinulle hyödynnettäväksi rippikoulun lähetystyön oppitunneilla, globaalin vastuun tai vastuu toisista ihmisistä -teemoista.

Mitä on lähetystyö?

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: 

 »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti.» (Matt. 28:19–20, UT2020)

Lähetystyö on kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu yhtälailla toivon sanoma kuin ihmisten auttaminen ja palvelu (diakonia), inhimillisen kehityksen edistäminen esimerkiksi lukutaidon avulla, oikeudenmukaisuuden puolustaminen, vaikuttamistyö, rauhantyö sekä aineellisten resurssien jakaminen toisten kirkkojen ja kaikkien ihmisten kanssa.  

Mikä on Pipliaseura? 

Suomen Pipliaseura on yksi ev.lut. kirkon lähetysjärjestöistä. Pipliaseura ei lähetä omia lähetystyöntekijöitä vaan toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään. Pipliaseurat kääntävät ja kustantavat Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään.

Miten Pipliaseuran työ liittyy seurakuntaan? 

Seurakunta voi ottaa esimerkiksi  ”Lukutaitoa naisille Afrikassa” -ohjelman yhteistyösopimuskohteeksi ja tukea sitä taloudellisesti. Konfirmaatiokolehdin kohteena voisi olla lukutaitotyö. Aapinen kymmenelle naiselle maksaa 55 euroa. Yhden naisen seitsemän kuukauden lukutaitokurssi maksaa 100 euroa.  Kolehtiaineistoa täältä.

Miksi lukutaitotyötä kannattaa tehdä ja miksi siitä kannattaa kertoa?

Kun jollekin kielelle käännetään ensimmäistä kertaa Raamattu, se on usein yksi ensimmäisistä sille kielelle tehdyistä kirjallisista teoksista. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli, jota kukaan ei ole aikaisemmin käyttänyt. Samalla syntyy tarve opettaa ihmisiä lukemaan omaa kieltään. 

Useimpien vähemmistökielten puhujat käyvät koulua maan valtakielellä, ja tutkimukset osoittavat, että oppimistulokset ovat vaihtelevan kehnoja. Maailmassa on esimerkiksi yli 600 miljoonaa käytännössä luku- ja kirjoitustaidotonta lasta, jotka ovat käyneet peruskoulua. Jos alkeis- ja esiopetusta annetaan kielellä, jota kotona ei puhuta, voivat perustaidot jäädä todella heikoiksi. 

Raamatunkäännöstyön myötä äidinkielinen lukutaito-opetus voi alkaa, ja Pipliaseurat tekevätkin lukutaitotyötä monessa paikassa, missä raamatunkäännös on uusi tai vielä valmisteilla. Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman tavoite on toteuttaa lukutaito-ohjelmaa viidessä Afrikan maassa, 13 vähemmistökielellä. Aineistossa esiin nousevat erityisesti Kenia, Malawi ja Tansania. 

Toimi näin: 

Käytä ylläolevia kohtia taustatietoina lähetystyöstä ja Pipliaseurasta. Konkretisoi lukutaitotyötä yhtenä lähetystyön työmuotona hyödyntämällä seuraavia materiaaleja: 

 •  Toteuttakaa rastirata. Katso tästä ohjeet toteuttamiseen  Rastiradan purkutilantaseen liittyy alla oleva pp-esitys ja video.
 •  Näytä Lukutaidosta pähkinänkuoressa – Powerpoint-esitys. Se nivoo yhteen lähetystyön, Pipliaseuran ja lukutaitotyön. Sisältää myös pohdiskelukysymyksiä rippikouluryhmälle.
 • Katsokaa lyhytvideo (3 min.) ”Ainoa, joka ei päässyt kouluun” – tansanialainen Wini Magawa kertoo, miksi hän vasta aikuisena pääsi opiskelemaan lukutaitoa.
 • Käyttäkää mun.piplia.fi -sivustoa, jonne rippikoululaisen voi ohjata tutustumaan itsenäisesti raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön TAI voit pitää rippikoulun lähetysoppitunnin sivuston avulla. Oppituntivinkki tästä  Oppituntiin sisältyy osallistava tehtävä, johon liittyy alla oleva ppt-esitys malawilaisista nuorista.
 • Katsokaa  Powerpoint-esitys kahdesta malawilaisesta nuoresta Meruna Jonathanista 14v. ja Nature Alickista 17v. Mukana pohdintakysymyksiä. Nuoret ovat itse valinneet, mitä kertovat itsestään. Kuvat ovat heidän itsensä ottamia.
 • Toteuta Nuoruuden ja aikuisuuden rajalla -työskentely, johon yhdistyy myös yllä oleva Powerpoint-esitys Meruna Jonathanista ja Nature Alickista.
 • Toteuta osallistava työskentelyElämää biisintekijänä”. Tämän jälkeen lukutaitotyöhön voi tutustua Powerpointin ja videon kautta.
 • Toteuta Erätauko-keskustelu Raamatusta. Tutustu tästä käsikirjoituspohjaan
  Pohjustuksena video Krista Kososesta, joka antoi äänensä Raamatulle.
  Paljon lisämateriaalia ja neuvoja Erätauko-keskustelun järjestämiseen: eratauko.fi
 • Toteuta Ryhmän suostumuksella laita oivalluksia keskustelusta tänne.Kirkon kasvatuksen päivien (2022) ennalta tallennettu ohjelmakanava: Raamattu, osallisuus ja Erätauko rippikoulussa.
  Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten raamattusuhteen muodostumiseen? Millaiset Raamattuun liittyvät tavoitteet ovat perusteltuja rippikouluissa?  Raamattuteologian kouluttaja Mika Aspinen alustaa mm. erilaisista raamatunlukemisen tavoista. Ulla Oinonen ja Antti Siukonen juontavat.  Mukana mm. myös puheenvuorot UT2020 äänikirjaksi lukeneelta Krista Kososelta sekä Erätauko-säätiön koordinaattorilta Vilja von Weissenbergiltä.
 • Toteuta päivänavaus alakoulussa tai päivänavaus yläkoulussa .

 


Kaikki tausta-aineisto lukutaitotyöhön on koottuna täällä. Voit myös ladata sieltä omalle koneellesi videotiedostot.

Kysy tarvittaessa lisää: Satu.toukkari(at)piplia.fi