YLEINEN |

Naisten opiskelusta hyötyy koko perhe ja kylä

Kun koulu alkoi, minulle naurettiin. – Olet jo aikuinen, sinulla on lapsia ja olet vaimo. Miksi käyt koulua? – Koska se on sydämelläni. Minä menen kouluun ja jonain päivänä minä autan teitä, kertoo Elisabeth, maasaikylän lukutaito-oppilas Keniasta.

Kenian luoteisosassa asuvasta turkanakansasta 90 % on lukutaidottomia. Maasaikansasta puolet osaa lukea.

Kansainvälisen lukutaitotyön tarve on valtava. Afrikassa lukutaidottomia on satoja miljoonia, eniten maailmassa. Kaikkiaan maailmassa on 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Se on enemmän kuin EU:n alueella on ihmisiä. Lukutaidottomista 2/3 on naisia.

Pipliaseurojen uusi lukutaito-ohjelma ratkoo osaltaan tilannetta. Vuonna 2017 alkaneen mittavan ohjelman avulla 20 000 itä-afrikkalaista naista oppii lukemaan.

Elämän suuri käännekohta

Naisten opiskelulla on kauaskantoiset vaikutukset – kouluttautuminen saa aikaan positiivisen kierteen koko yhteisössä.

Luku- ja kirjoitustaito on ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta. Paremmat elinolosuhteet vähentävät tarvetta lähteä omalta kotiseudulta paremman elämän toivossa, sanoo Richard Brewis, Suomen Pipliaseuran kansainvälisen työn johtaja.

Lukutaito tarkoittaa välittömästi uusia mahdollisuuksia. Se auttaa selviytymään arjessa. – Enää minua ei huijata, summaa Joyce, joka myy peltotilkkunsa tuotteita torilla. Motivaatio selvitä arjessa omin avuin on suuri. Lukutaito työ työtä, vähentää köyhyyttä ja luo tasa-arvoa. Koulutus lisää myös ihmisten terveyttä.

Käänne alkaa siitä, kun ensimmäisen raamatunkäännöksen yhteydessä vähemmistökansalle luodaan kirjakieli. Aikuiset ihmiset voivat oppia lukemaan, ensi kertaa äidinkielellään. Lukemaan oppiminen on elämän suuri käännekohta – ja lukutaito perustava ihmisoikeus.

Opettaja on avainasemassa siinä, että oppilaat löytävät tiensä kouluun. Tämä vaatii vierailuja perheiden koteihin ja keskusteluita aikuisten kanssa.

Perheenäidin lähteminen opintielle ei ole mikään itsestäänselvyys tilanteessa, jossa äiti huolehtii arjen pyörittämisestä, maataloustöistä, lapsista ja eläimistä. Joskus myös asenteet koulutusta kohtaan ovat vähätteleviä. Yleensä asenne kuitenkin muuttuu, kun ihmiset huomaavat käytännössä, mitä vaikutusta ja hyötyä lukemaan oppimisesta on.

Lukutaito 20 000 naiselle

Pipliaseurojen uuden lukutaito-ohjelman tavoitteena on opettaa 20 000 aikuista naista lukemaan omalla kielellään. Työ ulottuu 16 Itä-Afrikan vähemmistökielelle Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa.

Lukutaito-ohjelma rahoitetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen turvin. Kullekin maalle nimetään lukutaitotyön konsultti, ja työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa kehitetään oppimateriaaleja ja koulutetaan opettajia.

Painopiste Itä-Afrikassa

Suomen Pipliaseura on tukenut lukutaitotyötä vuosien ajan mm. Argentiinassa, Boliviassa ja Egyptissä sekä myös Kambodžassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Persianlahden siirtotyöläisten parissa. Jatkossa painopiste on Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman maissa.

Keskeistä työssä on ollut vähemmistökansojen oikeus puolustaa omaa kieltään sekä haavoittuvien ryhmien ja yksilöiden tukeminen. Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) maailmanlaajuiseen verkostoon. Vuonna 2016 UBS tukee lukutaito-opetusta 25 maassa noin 40 kielellä.

Lue lisää

Uusi lukutaito-ohjelma Itä-Afrikkaan