AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Namibiassa alkaa uusi raamatunkäännöstyö

Vaaleanpunainen kirkko on ääriään myöten täynnä. Evankelis-luterilainen Hosianna-kirkko sijaitsee pääkaupungissa Windhoekissa.

Kirkon ulkopuolella notkuu tusinan verran nuorisoa, joka kuuluu Oshiwambo-heimoon. Messu on ndongaksi, joka on nuorten äidinkieli. Miksi nuoret eivät ole messussa?

Koska heidän on vaikea ymmärtää, mitä messussa puhutaan.Nuoret käyvät silti joka sunnuntai kirkossa. Toisinaan messu on englanniksi, silloin he ymmärtävät.

Nuoret puhuvat englantia – monet ajattelevat englanniksi. Kuinka kauan heidän perinteinen kielensä ja kulttuuriinsa säilyy?
Pappi Joel Fikeipo.

Kirkolla on tärkeä paikka nuorten elämässä. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita. 49 prosenttia eli yli miljoona namibialaista puhuu äidinkielenään Oshiwambo-heimojen kieliä, joihin kwanjama ja ndonga kuuluvat. Kwanjamaa puhutaan myös Angolassa.

Namibiassa itsenäistymisen yhteydessä englannista tuli yhteinen kieli kaikkien heimojen välille. Se koettiin puolueettomaksi ja kansainväliseksi kieleksi. Päätös takasi maan yhtenäisyyttä, mutta se aiheutti myös nuorten vieraantumista omasta kielestään.

hosianna

Nykyraamattu nuorille vaikeatajuinen

Ongwedivan taajamassa Pohjois-Namibiassa on käynnissä raamatunkäännöstyöpaja. Namibian ja Angolan pipliaseurat ovat aloittamassa käännöstyötä ndongan ja kwanjaman kielille. Paikalle on kutsuttu Namibian ja Angolan kirkkojen lähettämiä käännöstyön kandidaatteja, jotka puhuvat äidinkielenään käännettäviä kieliä.

Työhön valitaan seitsemän kääntäjää: neljä kwanajaman ja kolme ndongan kielelle. Kääntäjien tulee olla tasapuolisesti eri kirkoista, sukupuolista ja koulutustaustoista.

Käännöshankkeen päätarkoituksena on kääntää Raamatut kielelle, joka tavoittaa nuoret helposti ja ymmärrettävästi. Monet oshiwambonuoret eivät ymmärrä nykyisiä käännöksiä. Namibian Pipliaseuran pääsihteeri Barnie van der Weltin mukaan kirkot kasvavat Afrikassa ja nuoret ovat seuraava sukupolvi. Heidän täytyy olla mukana kirkkojen kasvu- ja kehitysprosessissa.

Haluamme tavoittaa 15–35-vuotiaat nuoret, jotta he kokisivat Raamatun omakseen ja siten voisivat olla rakentamassa omaa kirkkoaan ajankohtaista annettavaa olevalla sanalla.
Barnie van der Welt

Nuoret kokevat, että Raamattu kuuluu jonnekin menneisyyteen. Näin kertoo työpajaan kutsuttu 24-vuotias lentäjäopiskelija Simon Ngenokesho, joka on kääntänyt lastenkirjoja kwanjamaksi:

Koen, että nuorten kiinnostus Raamattuun on heikentynyt, koska sen kieli ei vastaa käyttämäämme ja ymmärtämäämme kieltä.
Simon.

Oshiwambokielet näkyvät namibialaisissa mainoksissa ja sanomalehdissä, tosin kieli on varsin erilaista kuin Raamatussa.

Kavereiden kanssa käytämme englantia.  Täällä pohjoisessa käytetään vielä paljon oshiwamboa myös nuorten kesken. Ihmiset haluavat puhua omaa kieltään.

Ndongan- ja kwanjamankielisten raamatunkäännösten tarvetta selvitettiin pitkään. Ilmeni, ettei pelkkä kielentarkistus riitä, vaan tarvitaan uudet käännökset.

Käyttäjien parissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että sekä kwanjaman- että ndongankieliset nuoret eivät enää ymmärrä Raamatun tekstiä. Sanoma jää vieraaksi. Tämän vuoksi he tarttuvat mieluummin portugalin- tai englanninkieliseen Raamattuun.
Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultti Riikka Halme-Berneking.

riikka_gerrit

Käännämme merkityksiä, emme sanoja

Huoneessa istuu toistakymmentä workshoppilaista.

Täällä saa perustiedot siitä, mitä käännöstyö tarkoittaa ja merkitsee, millaisia käännöstapoja on, miten kääntäminen tapahtuu ja millaiset asiat vaikuttavat kääntämiseen.
Yhtyneitten Raamattuseurojen (UBS) käännöskonsultti Gerrit van Steenbergen.

Käännöskonsultit teettävät harjoituksia, joilla selvitetään, miten käännöskandidaatit käyttävät kieltä, ymmärtävät opetusta ja miten he selviäisivät vaativasta tehtävästä.

Vasta täällä olen oppinut, mitä raamatunkääntäminen tarkoittaa meidän ajassamme.
Pastori Martha Kanyemba.

Martha kertoo, että kääntäjien haasteena tulee olemaan oikeiden ilmausten löytäminen, jotta käännös palvelee nuoria. Mikä asia Marthalle jää mieleen työpajasta?

Konteksti on keskeinen termi. Pitää ymmärtää, mikä on tekstin asiayhteys.

Ihmiset ovat motivoituneita ja suhtautuvat vakavasti aiheeseen. He eivät malta edes lähteä tauoille.

Ryhmässä on hyvin lahjakkaita ihmisiä. Olen toiveikas, että hyvät kääntäjät löytyvät.
Gerrit van Steenbergen.

Raamatunkäännöstyö on sitkeää työtä. Viikon lopuksi päätetään, keitä ehdotetaan kääntäjiksi, mutta kirkot tekevät lopullisen päätöksen. Varsinainen käännöstyö alkaa tammikuussa ja kestää noin kymmenen vuotta.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Namibian ja Angolan Pipliaseurat yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa toimivat Suomen Pipliaseura, Suomen Lähetysseura sekä Seed Company -järjestö.

Lahjoita Namibian raamatunkäännöstyöhön.

Lue lisää Namibian raamatunkäännöstyöstä.

Artikkeli on julkaistu Piplia-lehdessä 03/16. Lue koko lehti tästä.