AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Ortodoksit ja Yhtyneet Raamattuseurat allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Kuvassa ortodoksisen delegaation puheenjohtaja metropoliitta Gennadios ja Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. (Kol. 3:16–17)

Kansainvälinen konferenssi Raamattu muuttuvassa maailmassa kokosi viikonloppuna 40 teologia ja kirkonjohtajaa eri puolilta maailmaa kaksipäiväiseen tilaisuuteen Armeniaan. Ortodoksikirkon, orientaalisen ortodoksikirkon sekä Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) lisäksi konferenssiin oli kutsuttu tarkkailijoiksi Kirkkojen maailmanneuvoston ja Lähi-idän kirkkojen neuvoston edustajat. Ortodokseista paikalla oli kymmenen  ortodoksikirkkoa ja kahdeksan orientaalista kirkkoa. Historiallista kokoontumista isännöi Armenian apostolinen kirkko suojelijanaan Karekin II, jonka valtuuttamana arkkipiispa Nathan Hovhannisyan toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Dialogikeskustelujen johtava henkilö ortodoksisella puolella oli metropoliitta Gennadios (Sassima) ekumeenisesta patriarkaatista.

Sopimus ortodoksien ja järjestön välillä poikkeuksellista

Kokoontuminen ja sopimuksen allekirjoittaminen oli seurausta jo vuonna 2001 alkaneesta dialogista ortodoksikirkon, orientaalisen ortodoksikirkon ja Yhtyneiden Raamattuseurojen välillä. Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila oli käynnistämässä dialogia toimiessaan vuonna 2001–2011 Yhtyneiden Raamattuseurojen ortodoksista dialogia koordinoivan komitean ja itse dialogin puheenjohtajana. Nyt hän oli paikan päällä Armeniassa, kun yhteistyösopimus allekirjoitettiin.

– Harvinaisen yhteistyösopimuksesta tekee ensiksi se, että kirkot solmivat sen järjestön kanssa ja toiseksi, että ortodoksikirkko ja orientaaliset ortodoksikirkot solmivat sen yhdessä, kuvaa Kotila sopimuksen merkitystä.

Sopimuksen allekirjoittaminen oli pitkän prosessin tulos, mutta vasta alku tulevaisuuden yhteistyölle. Konferenssi tarjosi maaperän moninaiselle keskustelulle, mukaan lukien ortodoksikirkon ja orientaalisen kirkon keskinäinen yhteistyö. Yhtyneille Raamattuseuroille yhteistyösopimus vahvistaa ortodoksien sitoumuksen pipliaseurojen tekemälle työlle. Yhteistyösopimuksella Yhtyneet Raamattuseurat sitoutuu  työssään kunnioittamaan ortodoksien käsitystä Raamatusta ja Raamatun ja kirkon suhteesta.

Lähi-idän vainottuja kristittyjä muistettiin

Konferenssissa keskusteltiin ja pidettiin esityksiä Pyhän Raamatun asemasta kirkossa, Raamatun jumalallisesta inspiraatiosta, Raamatun asemasta sekulaarissa maailmassa sekä kristityistä vainojen keskellä. Esillä oli myös Yhtyneiden Raamattuseurojen missio, visio ja arvot kirkkojen palvelutyössä.

Lähi-idän kristittyjen tilanne koskettavine kertomuksineen Syyriasta, Irakista ja muista alueen maista muistutti voimakkaasti kristittyjen uskon voimasta sekä kestävyydestä ja samalla hinnasta, jonka ihmiset ovat uskosta maksaneet. Tämä haastoi kaikkia seisomaan vainottujen rinnalla. Osallistujat painottivat Raamatun keskeisyyttä kirkkojen elämässä ja kutsuivat kristittyjä rukoilemaan ja osoittamaan solidaarisuutta vainotuille niin, että he voisivat saavuttaa uskonnonvapauden ja loukkaamattomuuden, oli kyseessä kuka tahansa, missä tahansa.

Osallistujia rohkaistiin myös kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön ortodoksien ja kansallisten pipliaseurojen välillä sekä siellä missä ortodoksiset ja orientaaliset kirkot muodostavat kristittyjen enemmistä että siellä missä mainitut kirkot ovat vähemmistönä. Konkreettiset esimerkit siitä, miten raamatunkäännöstyö, Raamatun käytön edistäminen ja raamattujakelut rakentavat kirkkoa, kannustivat tulevaisuuden yhteistyöhön. Sopimuksessa yhdistyy tavoite: Raamatun sanoma halutaan viedä kaikkialle maailmaan ja kielellä, jota ihmiset parhaiten ymmärtävät.

Julkilausuma englannin kielellä.

KUVAT

www.piplia.fi/materiaalit

LISÄTIEDOT

Suomen Pipliaseura

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila(at)piplia.fi, p. 010 838 6512

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
terhi.huovari(at)piplia.fi, p. 040 546 9016

www.piplia.fi