Bibelsöndagen, Första söndagen efter påsk

Bibelsöndagen firas den första söndagen efter påsk, som heter Uppståndelsens vittnen.

Kollekten för bibelarbete bland flyktingar och gästarbete i Mellanöstern.