15.1.2022

Mooses vihki Aaronin virkaan ja voiteli hänet pyhällä öljyllä,
ja tästä tuli hänelle ja hänen jälkeläisilleen ikuinen liitto, joka pysyy yhtä kauan kuin taivas. Hänen tuli pappina palvella Jumalaa ja siunata kansaa hänen nimessään.

Sir. 45: 15–16

Avaa Raamattu.fi:ssä