2014-12-25

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo

Joh. 1:1,4