2017-02-21

Minä sanoin: ”Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta! Raivatkaa itsellenne uudispelto!”

Hoos. 10: 12a