2019-06-14

Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, he kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin.

1.Kor. 12:12