2020-07-17

Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.

Ef. 2: 20

Avaa Raamattu.fi:ssä