AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Vuorimarit saivat Uuden testamentin

Tiistai 21. lokakuuta oli vuorimareille tärkeä päivä: he saivat Uuden testamentin omalla kielellään. Takana on yli 20 vuoden ponnistelut omakielisen Uuden testamentin kääntämiseksi.

Kielisukulaistemme uunituore Uusi testamentti julkaistiin ja otettiin juhlallisesti käyttöön Joškar-Olassa Mari-Elin tasavallan pääkaupungissa. Heti keskiviikkona käännöstä juhlittiin Kozmodemjanskissa vuorimarien perinteisellä asuma-alueella. Suomalaiset muistanevat seudut kouluajoilta, kun puhuttiin Volgan mutkasta ja siellä sijaitsevasta suomalais-ugrilaisten kielten legendaarisesta ”alkukodista”.

Vuorimarit ylpeitä omasta kielestään

Marit, tai tšeremissit, kuten ennen sanottiin, käyttävät kahta kirjakieltä. Nämä kumpikin ovat Mari-Elin tasavallan virallisia kieliä, venäjän ohella. Laajemmin käytössä olevaa kirjakieltä on totuttu kutsumaan mariksi ja suppeammin käytettävää vuorimariksi. Vuorimaria puhutaan Mari-Elin tasavallan länsiosissa, erityisesti Volgan eteläpuolisilla alueilla. Vuorimarit ovat vähemmistö vähemmistön joukossa. Heidän tarkkaa lukumääräänsä ei tunneta. Arviot vuorimarien määrästä vaihtelevat, mutta missään tapauksessa heitä ei ole edes 100 000. Vähemmistönä he ovat hyvin tietoisia kielestään ja kulttuuristaan ja tuntevat siitä ylpeyttä. Erityisen tärkeää on pitää selvä ero muihin mareihin, erityisesti mitä tulee kieleen. Vuorimarit eivät halua, että heidän kielensä sulautuisi osaksi marin kieltä. He haluavat säilyttää omansa.

Kristinuskon vaikutus vuorimarien parissa on ollut tuntuva.  Valtaosa vuorimareista on Venäjän ortodoksisen kirkon jäseniä, eikä perinteisellä luonnonuskolla näytä olevan heidän parissaan yhtä suurta merkitystä kuin muiden marien parissa. Ortodoksissa jumalanpalveluksissa voidaan käyttää kansankieltä kirkkoslaavin ohessa, mutta hengellinen kirjallisuus on hyvin vähäistä. Siksi äidinkielisellä Uudella testamentilla on kansan parissa suuri tilaus. Ihmiset odottavat aidosti päästäkseen lukemaan Uutta testamenttia, ja nimenomaan vuorimariksi.

Pala taivasta Volgan mutkassa

Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista ei ole estänyt sen muuttumista. Monia vanhoja sanoja ja perinteitä on kadonnut ja korvautunut valtakulttuurin, venäjän, sanoilla ja perinteillä. Ensimmäiset raamatunkäännökset marin kielille syntyivät jo 1800-luvulla, mutta niitä eivät enää ymmärrä muut kuin kielentutkijat. Nyt kun uusi ja ajanmukainen käännös valmistuu lukijat voivat kokea Uuden testamentin kautta puhuvan Jumalan itselleen läheisemmäksi ja todellisemmaksi. Jo nyt tiedetään, että käännökselle löytyy halukkaita lukijoita. Käännöstyöryhmä toivoo, että evankeliumin vapauttava ja toivoa luova sanoma muuttuessaan rakkauden teoksi tuo palan taivasta Volgan rannoille.

Fiona Anatolyevna

– Olen hyvin iloinen. Odotimme tätä päivää ja tätä kirjaa jo kauan. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Uuden testamentin kääntämiseen!, sanoi Fiona Anatolyevna vuorimarinkielisen Uuden testamentin julkaisujuhlassa Joškar-Olassa.

Vuorimarilainen kantelesoittaja

Tyttö soittaa kannelta vuorimarin Uuden testamentin julkaisujuhlassa.

– Minä kiitän suomalaisia herroja ja rouvia, tämän Uuden testamentin käännöksen tekemisestä mahdolliseksi, sanoi suomeksi Aleksandr Gurjanov, Marin tasavallan hallituksen korkea virkamies.

Marin tasavallan kulttuuri- ja kansallisuusasian ministeriö etsiessään yhteistyötahoja kielten ja kulttuurin vaalimiseksi huomasi, että ortodoksinen kirkko on hallitukselle oiva kumppani. Kirkon harjoittama kielen vaalimistyö sopi yhteen hallituksen tavoitteiden kanssa. Tätä taustaa vastaan Uuden testamentin kääntäminen ja julkaiseminen palvelee myös merkittävällä tavalla kansakunnan oman identiteetin vaalimista. Tästä syystä juhlaväki sai kuulla ministeriön johdon kiittävän suomalaisia järjestöjä näiden panoksesta käännöstyön kaikissa vaiheissa.

Vuorimarilainen nainen syventyy kirjaan

Otettuaan itselleen Uuden testamentin tämä nainen syventyi siihen kaiken härdellin keskellä.

Toinen kiinnostunut Uuden testamentin uusi lukija

Toinen kiinnostunut Uuden testamentin uusi lukija.