KUTSU Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2023

Vuosikokous 22.5. klo 18 Helsingissä

Suomen Pipliaseura ry:n vuoden 2023 vuosikokous pidetään 22.5.2023 klo 18 Helsingissä osoitteessa Maistraatinportti 2 A (2. kerros). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.

Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat (pdf) etukäteen osoitteeseen vuosikokous(at)piplia.fi viimeistään 28.4.2023 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sosiaaliturvatunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tunnistautumista varten sekä tieto siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet. Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto julkaistaan osoitteessa piplia.fi.

Kaikki kokoukseen valtakirjalla osallistuvat käyttävät samaa digitaalista äänestyspalvelua. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Käytettävän digitaalisen palvelun takia yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Äänestyspalvelu on käytössä sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä osallistuttaessa.

Seuran yhteisöjäsenten nimeämät vuosikokousedustajat

 1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Mikäli seurakunta ei ole vielä ilmoittautunut seuran jäseneksi, katsotaan valtakirjan jättäminen samalla jäseneksi ilmoittautumiseksi.
 2. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto. Jäsenyhteisö voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
 3. Alueellisella pipliaseuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohti.

Yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

SPS Jäsenyhteisöjen luettelo

Vuosikokousasiakirjat

Lataa asiakirjat luettelon alta.

 • SPS Vuosikokouksen työjärjestys 2023 (pdf)
 • SPS Menettelytapaohjeet vuosikokoukseen 2023 (pdf)
 • SPS Äänestys- ja vaalijärjestys 2023 (pdf)
 • Piplia 2022 katsaus (pdf)
 • Piplia 2022 tilinpäätös (pdf)
 • Tilintarkastuskertomus (pdf)
 • SPS Vaalitoimikunnan esitys (pdf)
 • Strategia 2022–2025 (linkki)

Vuosiraportin 2022 verkkosisällöt

Alla olevat vuosiraportin sisällöt on julkaistu ainoastaan verkkosivustolla piplia.fi.

 • SPS Toiminnallinen katsaus 2022 (pdf)
 • SPS Kansainvälinen työ 2022 (pdf)
 • SPS Toiminnan tuotot ja kulut 2022 (pdf)
 • SPS Miten hallinto on järjestetty (pdf)
 • SPS Yhteisöjäsenet 2022 (pdf)

Verkkoympäristössä sisällöt löytyvät täältä: Vuosiraportti 2022

Vuosikokouksen muut asiakirjat

 • SPS Kutsu vuosikokoukseen 2023 (Pdf)
 • SPS Vaalitoimikunnan kirje jäsenille 2023 (Pdf)
 • SPS Ilmoitus ehdokkaasta hallituksen vaaliin 2023 (Word)
 • SPS Valtakirjamalli 2023 (Word)