Kansainvälisesti…

Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä Afrikassa.

Chris-Pekka Wilde aloitti käännöstyön asiantuntijana 1.3.2019. Hänen työpanoksestaan kohdistuu alueelle 85 %:sti. Seppo Sipilän muualta vapautuvaa työpanosta siirrettiin painopistealueelle (2021: 33 % työpanoksessa). Käännöstyön asiantuntijat kouluttavat ja mentoroivat asiantuntijatehtävään kouluttautuvia paikallisia työntekijöitä. Käännöstyön yhteistyöhankkeita toteutetaan Keniassa, Namibiassa, Sambiassa ja Tansaniassa.

Seura vahvistaa lukutaitotyötään Afrikassa. Ulkoasiainministeriöltä saatiin kehitysyhteistyötukea lukutaitotyöhön vuosille 2019–2022. Tavoitteena on, että 20 000 naista oppii lukemaan. Vuoden 2021 loppuun mennessä tästä on toteutunut 40 %. Lukutaitoa naisille Afrikassa hanke kattoi vuonna 2021 6 kieltä. Näistä viidelle on tuotettu lisälukutaitomateriaalia peruslukutaitomateriaalin rinnalle. Lukutaito-ohjelman kautta vahvistettaan paikallisten pipliaseurojen omaa osaamispääomaa.

Suomessa…

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä.

Seuran yleinen tunnettuus on strategiakaudella lisääntynyt erityisesti julkaistujen käännösten kautta (UT2020, pohjoissaamen uusi Raamattu, inarinsaamen evankeliumit, selkokielinen Luukkaan evankeliumi). Toimia on tehty myös kampanjoiden yhteydessä sekä päivittäisessä viestinnässä kattaen eri mediat ja somen.

TNS Kantarin tutkimukseen keväällä 2021 vastanneista jäsenistä (N947) 69 % seuraa Pipliaseuraa digitaalisesti. Pipliaseura mainittiin tutuksi etenkin Piplia-lehden, sähköpostiviestinnän ja raamattu.fi-palvelun kautta. Myös lahjoittaminen ja tuotteiden ostaminen on yleistä. Pipliaseura nähtiin luotettavana ja ajankohtaisena toimijana.

18–75-vuotiaat potentiaalit (N2163) kokivat kiinnostavimmaksi Pipliaseuran työssä lukutaidon ja koulutuksen edistäminen kehittyvissä maissa. Mielikuvatasolla 57 % niistä, jotka tunsivat Pipliaseuran nimeltä, pitivät Pipliaseuraa raamattutyön asiantuntijana ja 51 % toimijana, joka pitäytyy Raamattuun. 33 % sanoi voivansa tukea Pipliaseuran ydintoimintaa.

Puolet tutkimukseen osallistuneista jäsenistä oli kuullut UT2020-käännöksestä mediasta, kolmannes lukenut sitä ja joka neljäs kuunnellut sitä. Digimedioista Pipliaseuraa seuraavat olivat lukeneet sitä muita useammin. Potentiaalitutkimukseen osallistuneille UT2020-käännös oli tuttu 20 %:lle vastaajista.

Seurakunnille suunnattua vuositeemamateriaalia kehitettiin strategiakauden aikana eheämmäksi globaalikasvatuksen kokonaisuudeksi. Uudessa mallissa pipliaseurojen raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö ja raamatunkäytön edistäminen nivoutuvat yhteen ja luovat linkin Suomessa ja maailmalla tehtävän työn syvempään ymmärtämiseen.

Tietojärjestelmien kehittäminen on mahdollistanut seurakuntien eri työntekijäryhmien tehokkaamman tavoittamisen niin seurakuntaviestinnässä kuin työntekijäryhmille suunnatuissa koulutuksissa.

Verkkoympäristössä järjestetyistä koulutuksista ja koulutusmateriaaleista on kerätty säännöllistä palautetta. Uudistuksen myötä koulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi. Vuonna 2021 toteutettiin 40 webinaaria ja virtuaaliesiintymistä ja 35 paikanpäällä.

Yksityisvarainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen kautta.

Yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset ovat vuodesta 2018 vuoteen 2021 kasvaneet 2,12%. Testamenttituottojen kymmenen vuoden keskiarvo on 171t euroa. Kaksi kolmesta vuodesta ylitti kymmenen vuoden keskiarvotuoton (2019: 188t euroa; 2020: 394t euroa; 2021: 148t euroa).

Pipliaseura julkaisee uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympäristöön.

UT2020-käännös julkaistiin lokakuussa 2020. Päätös VT2028-hankkeen käynnistämisestä tehtiin vuonna 2021.

Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran muulle työlle. Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli. Digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.

Ensimmäisen vuoden aikana UT2020-käännöksellä on ollut puoli miljoonaa käyttäjää.

Päivittäiset Tässä olen – hengelliset harjoitukset vahvistavat Piplia-sovelluksen ja Raamattu.fi:n käyttöä. Työ jatkuu seurakuntien käyttöön soveltuvan Raamatun johdantokurssinkonseptoinnilla. Vuonna 2021 Raamattu.fi-palvelulla oli 551 000 eri käyttäjää ja 1 350 000 käyntikertaa. Käyttäjät viettivät Raamatun äärellä 101 100 tuntia aikaa.

Rippiraamattuihin (1992) ja UT2020-julkaisuihin sisältyy linkitys seuran digitaalisesti julkaisemaan lisäaineistoon.

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palvelujen kehittäminen perustuu käyttäjätutkimuksiin. Seurakunnille suunnattujen palvelukyselyiden perusteella toimintaa on arvioitu ja kohdennettu vastaamaan seurakuntien tarpeita.

Kustannustoiminnan strategiaa kehitettiin vastaamaan tehokkaammin seurakuntien ja jälleenmyyjien tarpeita. Yksityisasiakkaiden palvelu rakennettiin yhteistyössä kumppanin kanssa (Sacrum) ja 2021 uudistettu verkkokauppa palvelee seurakunta- ja kirjakauppa-asiakkaita tehokkaammin.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.

Strategiakauden aikana ulkoistettiin taloushallinto ja otettiin käyttöön uudet järjestelmät (Netvisor, Salesforce, Marketing Cloud, joka vaihtui vuoden 2021 alussa Mautic-järjestelmään).