Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansanryhmät saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. Lukutaidon myötä syrjäytettyjen ja vähemmistöjen asema ja vaikutusmahdollisuuden paranevat. Luku- ja kirjoitustaito on ihmisoikeuskysymys ja kaiken muun kehityksen perusta.

Muutosvoimana lukutaito -materiaalien avulla voit kertoa esimerkiksi seurakunnan erilaisissa kokoontumissa oman kielen ja lukutaidon merkityksestä. Materiaalipaketti tarjoaa mm. videoita, kuvia, artikkeleita, verkkomateriaaleja ja konkreettisia työskentelyideoita.

Syvenny teemaan ja lisätietoja: Muutosvoimana Lukutaito 

Vinkki: Muutosvoimana Lukutaito -sivun avulla voit esitellä lukutaidon ja lukutaitotyön merkitystä erityisesti vähemmistökielen puhujille.

Naisten lukutaitotyön esittely kirkkokahveilla

Esittely Pipliaseurojen tekemästä lukutaitotyöstä ja lukutaidon merkityksestä naisille kuudessa Afrikan maassa.

Lukutaidon merkitys -pohdintatyöskentely

Työskentelyssä pohditaan lukutaidon merkitystä ja sitä, millaisia haasteita lukutaidottomat kohtaavat. Sopii rippikouluun ja nuorisotyöhön sekä aikuisryhmille. Kesto n. 30-45 min.

Lukutaidon merkitys -kuvaelmatyöskentely

Työskentelyssä eläydytään lukutaitoa oppivien tansanialaisten ihmisten asemaan ja pohditaan lukutaidon ja koulutuksen merkitystä. Sopii rippikouluun ja nuorisotyöhön sekä aikuisryhmille. Kesto n. 45 min.

Nuoruuden ja aikuisuuden rajalla -työskentely ryhmille

Työskentelyssä pohditaan arvoja ja elämänvalintoja sekä tutustutaan malawilaisten nuorten elämään. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa empatiakykyä. Sopii rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Kesto n. 30 min, lisätehtävän kanssa n. 40 min.

joukko oppilaita ja opettajia seisoo ja hymyilee

Lukutaito osana lähetystyötä - rippikoulun oppimissisältö

Oppimissisällön myötä tutustutaan kirkon ja sen lähetysjärjestöjen tekemään työhön ihmisten välisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Kesto n. 45-60 min.

Elämää biisintekijänä - työskentely nuorisotyöhön

Rippikoulu- ja nuorisotyöhön sopiva toiminnallinen työskentely, jonka myötä tutustutaan lukutaitotyöhön ja sen merkitykseen. Kesto n. 45-60 min.

Lasten koulumatka -peli lapsille

Varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä pyhäkouluun sopiva lautapeli, jonka avulla tutustutaan malawilaisten lasten arkeen. Kesto n. 30 min.

Lisää työskentelyjä