Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä, tietoisku, kirkkokahvit

Kesto

30 min

Teema

Lukutaito, ihmisarvo, yhdenvertaisuus, kestävä tulevaisuus

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

Tavoite

Antaa tietoa Pipliaseurojen tekemästä lukutaitotyöstä ja kertoa lukutaidon
merkityksestä naisten aseman kohentajana kuudessa Afrikan maassa.

Alue:

Angola, Etiopia, Kenia, Namibia, Malawi, Tansania

Tarvikkeet:

  • Dataprojektori ja näyttö
  • Lukutaitoa naisille Afrikassa -PowerPoint-esitys ladattuna omalle koneelle
  • Tämän työskentelyohjeen PDF tarvittaessa tulostettuna

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleeksi Pipliaseuran lukutaitotyön äärelle.

2. Virittäytyminen (5 min)

Pyydä kuulijoita juttelemaan vierustoverin kanssa siitä, milloin oppivat lukemaan ja toiseksi, mitä lukivat ensimmäisenä.

Pyydä muutamaa ihmistä kertomaan lyhyesti omista kokemuksistaan.

3. Syventäminen (20 min)

Kerro taustaksi: Pipliaseurojen työhön kuuluu myös lukutaitotyö, joka kulkee käsi kädessä raamatunkäännöstyön kanssa. Raamattua on turha kääntää, jos kirjalle ei ole lukijoita.

Luku- ja kirjoitustaito ovat jokaisen ihmisoikeus. Lukutaito nostaa syrjäytyneet, esimerkiksi naiset yhteisönsä jäseniksi. Lukutaito on tie osallisuuteen niin yhteiskunnassa kirkossa kuin ihmisen omassakin elämässä.

Suomen Pipliaseura on kumppanina naisten lukutaito-ohjelmassa viidessä Afrikan maassa. Lukutaitoa opetellaan naisten omalla vähemmistökielellä. Lukutaidon oppiminen omalla kielellä helpottaa myös valtakielen oppimista.

Katsokaa Lukutaitoa naisille Afrikassa -PowerPoint-esitys.

4. Päätös (5 min)

Kysy kuulijoiden kommentteja lyhyesti. Kiitä mukanaolosta.

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit