Raamatun käyttö

Tartu Raamattuun. Sillä on paljon sanottavaa hyvästä elämästä ja uskosta niin jokapäiväisessä arjessa kuin elämän murroskohdissakin. Sinun kannattaa lukea laajoja kokonaisuuksia – esimerkiksi koko evankeliumi tai Paavalin kirje – samaan tapaan kuin lukisit mitä tahansa kirjaa. Raamattu voi tuntua haastavammalta kuin joku omaan aikaamme sijoittuvan teos, sillä sen sisältämät kirjat ovat syntyneet noin tuhannen vuoden aikana ja viimeisinkin niistä on kirjoitettu jo noin kaksi tuhatta vuotta sitten.

Raamatun lukeminen on haasteellista myös siksi, koska Raamatusta ja sen tulkinnasta on oltu ja ollaan monta eri mieltä. Raamattua luetaan eri viitekehyksistä käsin. Jotkut lukijat pitävät Raamattua erehtymättömänä, ikään kuin Jumalan sanelemana kirjana. Toiset taas pitävät sitä lähinnä virikekirjana. Näiden ääripäiden väliin sijoittuu monia muitakin tulkintatapoja.

Jokainen lukija lukee Raamattua itsestään ja omasta elämästään käsin. Sen tekstit ovat tarpeellisia. Ne sisältävät merkittävän sanoman.

Raamattu ja lukija

Paneutuessaan Raamatun teksteihin lukija kohtaa sen maailman ja kulttuuriympäristön, jossa tekstit on kirjoitettu. Tekstin ymmärtämiseen vaikuttaa myös Raamatun monituhatvuotinen ja vahva vaikutushistoria.

Raamatuntulkinta_Final

Maailma tekstin takana

Jotta lukija voisi ymmärtää paremmin Raamatun sanomaa, hän saattaa joutua perehtymään ”maailmaan tekstin takana”: Tähän tarkoitukseen on olemassa runsaasti kirjallisuutta ja muita apuvälineitä. Eräs kätevä ja nopea tapa tämän tiedon hakemiseen on internetistä saatava GloBible, jonka avulla lukija voi tehdä ”aikamatkan” Raamatun tekstin syntypaikoille. Ohjelma auttaa kokoamaan taustatietoa kartastoista, tapahtumapaikkojen kuvituksesta – se on peräisin joko aidoilta tapahtumapaikoilta tai niiden rekonstruktiosta – aikakartoista, ohjelman mukana tulevista opetusvideoista, artikkeleista jne. Vähänkin merkittävämpiä tapahtumapaikkojen kuvia voi pyörittää tietokoneen ruudulla 360⁰.

Raamatun teksti

Erilaisten oppikirjojen ja ohjelmien tarjontaan voi uppoutua niin, että itse Raamatun kertomukset jäävät toisarvoisiksi. Itse Raamatun lukemista ei voi korvata apuneuvojen käytöllä.

Maailma tekstin edessä

Historian kuluessa eri kirkkokunnat ja Raamatun lukijat ovat tulkinneet Raamatun tekstejä eri tavoin. Eri tulkintaperinteet ohjaavat lukijaa. GloBible auttaa myös hahmottamaan ”maailmaa tekstin edessä”, sillä siihen on koottu laaja otos Raamatun kertomusten vaikutuksesta kuvataiteeseen.

Lukija

Jokainen lukija tuo mukanaan tekstin tulkintaan aina myös oman elämänkokemuksensa. Jokainen on oman aikansa, kulttuurinsa ja sisäisen maailmansa lapsi. Tekstin merkitys syntyy viimekädessä lukijan mielessä. Jokainen lukee ja tulkitsee Raamatun tekstiä eri tavalla kuin joku toinen. Näin saakin olla. Sama Raamatun teksti on eri ihmisille merkittävä hyvin erilaisilla tavoilla. Samoin eri kulttuureissa elävät ihmiset kokevat itselleen merkittävinä aivan eri kirjat tai kohdat Raamatussa.