AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Raamattuja jaettiin ennätysmäärä vuonna 2014

Yhtyneet Raamattuseurat jakoivat viime vuonna ennätysmäärän painettuja Raamattuja historiansa aikana. Jakelu kattoi lähes 34 miljoonaa kappaletta, ja se ulottui kaikkialle maailmaan. Määrä kasvoi 6 % vuodesta 2013 ja oli 24 % enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Luvut ovat peräisin Yhtyneiden Raamattuseurojen vuosittaisesta Raamattujakelun raportista, johon kootaan eri maiden pipliaseurojen luvut.

Kaikkiaan Yhtyneet Raamattuseurat jakoi 428,2 miljoonaa raamatuntekstiä vuonna 2014 käsittäen koko Raamattuja, Uusia testamentteja, evankeliumeja ja muita pienempiä Raamatun osia. Kokonaismäärä kasvoi 7 % vuodesta 2013 ja 17 % vuodesta 2010.

Jalkapallon MM-kisat vauhdittivat raamattujakelua Brasiliassa

 Alueellisesti suurin jakelu vuonna 2014 oli entisten vuosien tapaan Amerikkojen alueella, jossa jaettiin 342,5 miljoonaa raamatuntekstiä, näistä 14,4 miljoonaa koko Raamattuja. Amerikkojen alueella on ollut merkittävää vuotuista kasvua viimeisen viiden vuoden aikana: vuoden 2014 jakeluluku on lähes 20 % korkeampi kuin vuonna 2010.

Maakohtaisesti Raamatun tekstejä jaettiin eniten Brasiliassa. Sen 7,6 miljoonan koko Raamatun jakelu on enemmän kuin puolet Amerikkojen kaikesta raamattujakelusta ja enemmän kuin viidesosa koko maailman raamattujakelusta vuonna 2014. Kaikkiaan Brasilian Pipliaseura jakoi 288,7 miljoonaa raamatuntekstiä, mikä on kaksi kolmasosaa koko maailman vastaavasta jakelusta.

Brasilian jakeluluvut ovat aina olleet korkeat Brasilian Pipliaseuran kattavan sosiaalisen laajentamisohjelman ansiosta sekä siksi, että sillä on hyvät suhteet kaikkien kirkkojen kanssa. Viime vuoden lukuja nostaa kuitenkin osaltaan monien tuhansien Raamattujen jakelu jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä.

– Brasilialaiset ovat hulluina jalkapalloon. Maailmanmestaruuskilpailut oli loistava mahdollisuus jakaa Sanaa turnausta juhliville jalkapallofaneille, sanoo Brasilian Pipliaseuran toiminnanjohtaja, tohtori Rudi Zimmer.

Kuuban luvut kertovat nopeasta kirkon kasvusta, mikä vauhdittaa Raamattujen valtavaa tarvetta. Kuubassa jaettiin viime vuonna 1,5 miljoonaa raamatuntekstiä, mikä on enemmän kuin kaksinkertainen määrä vuoteen 2010 verrattuna. Koko Raamattuja jaettiin Kuuban kristityille Yhtyneiden Raamattuseurojen Miljoona Raamattua Kuubaan -projektin ansioista vuonna 2014 neljä kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä tarkoittaa miljoonaa koko Raamattua.

Afrikassa tasaista kasvua

Afrikan raamatuntekstien jakelu vaihtelee vuosittain, mutta koko Raamattujen jakelussa on vuosikymmenen alusta lähtien ollut nähtävissä vakaata kasvua. Vuonna 2014 jaettiin 7,3 miljoonaa Raamattua, mikä tarkoittaa 31 %:n kasvua vuoden 2010 lukuihin verrattuna.

Nigeria ja Etelä-Afrikka jatkavat raamatuntekstien jakelun jättiläisinä Afrikassa, Nigeria noin 4,5 miljoonan ja Etelä-Afrikka noin 1,5 miljoonan kappaleen jakelulla. Myös pienemmissä maissa on huomattavaa kasvua. Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavalta on vaikeuksien keskellä kolminkertaistanut raamatuntekstien vuosittaisen jakelun. Vuonna 2010 jakelu oli alle 9 000 kappaletta ja vuonna 2014 lähes 29 000 kappaletta, joista suurin osa oli koko Raamattuja.

Raamattujen kysyntä kasvaa kriisialueilla

Kasvua tapahtui ennen kaikkea sodan runtelemilla alueilla. Syyriassa jakelu oli vuonna 2014 viisinkertaista verrattuna vuoteen 2010 ja aikaan ennen kriisiä. Ukrainassa, joka eli viime vuonna lähihistoriansa vaikeimpia vuosia, Pipliaseura jakoi lähes 70 000 Uutta testamenttia, mikä on 48 % enemmän kuin vuonna 2012 ja kymmenen kertaa enemmän kuin vuonna 2010.

Euroopassa ja Lähi-idässä viime vuoden 7,9 miljoonan raamatuntekstin jakelumäärä on lähes 12 % enemmän kuin vuonna 2010. Erityisen nopeasti on kasvanut Uuden testamentin jakelu. Viime vuonna alueella jaettiin 2,8 miljoonaa testamenttia, mikä on 23 % enemmän kuin vuonna 2013 ja 126 % enemmän kuin vuonna 2010.

Intia ja Kiina suurimmat jakelumaat Aasiassa

 Maailman väkirikkaimmalla alueella, Aasiassa raamatuntekstien jakelu kasvoi 6 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. Vuodesta 2010 useissa Aasian maissa raamatuntekstien jakelu on lisääntynyt merkittävästi kattaen myös kaksi suurinta maata, Intian ja Kiinan. Intiassa jakelu kasvoi 22 % ja Kiinassa 10 % vuodesta 2010 vuoteen 2014. Filippiineillä, jossa kristittyjä on Aasian maista eniten, jaettiin viime vuonna raamatuntekstejä 42 % enemmän ja Myanmarissa 45 % enemmän kuin vuonna 2010.

LISÄTIETOJA
Seppo Sipilä, Suomen Pipliaseura, käännöstyön johtaja
seppo.sipila@piplia.fi, puh. 010 838 6514, 040 707 3704

 Terhi Huovari, Suomen Pipliaseura, viestintäjohtaja
terhi.huovari@piplia.fi, puh. 010 838 6536, 040 546 9016

KUVAMATERIAALIT
Katri Saarela, Suomen Pipliaseura, viestintäsuunnittija
katri.saarela@piplia.fi, puh. 010 838 6535, 050 441 5298

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) maailmanlaajuista verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Verkosto on maailman laajin raamatunkäännös- ja julkaisutyön toimija. Työn tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.