AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Raamattusunnuntain 21.4. kolehti lukutaitotyöhön

Raamattusunnuntaina 21.4. kannetaan Kirkkohallituksen määräämä kolehti Pipliaseuralle. Kolehdilla tuetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaa, joka ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 naista oppii lukemaan.

Maailmassa on edelleen yli 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista; heistä 2/3 on naisia. Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä voi ottaa pois.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat vähemmistökieltä äidinkielenään. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä omalla alueellaan.

Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa.

Naisten lukutaito vaikuttaa perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin.

Saarnanjuuria

Raamattusunnuntain saarnajuuren eli viriketekstin on kirjoittanut pastori, kirjailija Kaisa Kariranta.

Naiset haudalla

Millainen aamu oli silloin naiset, kun te teitte matkaa ystävänne haudalle?

Suomessa, aamuvarhaisella pääsiäisen aikaan, näkee kevään taitteen. Puissa on ehkä aavistus lehdistä, oksat punertavat. Pääsiäinen on kuulaan valon aikaa.

Etelässäkin aamulla voi olla viileää. Silloin tuoksuu rosmariini ja sypressi. Tai ehkä sinä vuonna, kun te naiset menitte haudalle, oli lämmintä. Kuuman päivän kosketus jo aamun hetkissä.
Mietittekö te naiset, tuoksuöljyt käsissänne, murheellista matkaa tehdessänne, miten saatte haudan auki? Lapsuuden laulut kertovat, että se kivi oli suuri. Raamattu ei koosta mitään mainitse, mutta jos hautaan pystyi kerran menemään sisään, ei suuaukko ole mikään kurkistusluukku ollut.

Miten te suritte, naiset matkalla haudalle? Osasitteko itkeä vai juutuitteko sivuseikkoihin, kiven kokoon ja voimienne riittävyyteen, niin kuin ihmisen mieli monesti tekee? Surun voi kestää, jos tekee jostain asiasta ongelman. Murehtii käytäntöä sen sijaan, että tuntemalla tuntisi ystävän menetyksen.

Tunsitteko te naiset kiirettä, huolta ajan juoksusta? Rakkaan opettajan runneltu ruumis oli vielä hellästi saatettava haudan lepoon ennen kuin se alkoi haista. Kuolleen näkeminen ei varmaan ollut teille tavatonta. Kulkutaudit veivät ihmisiä, haavat olivat tappavia, sellaisetkin, joita me jo osaamme hoitaa. Tiesitte ehkä mitä odottaa. Ihmisen kuorta, josta elämä on paennut, iho kalpea kuin vahanukella.

Olitteko tottuneet väheksyvään vastaanottoon, naiset haudalla? Voisinpa kertoa teille, että ajat ovat muuttuneet ja nykyään naisten sanaan luotetaan. Niin ei kuitenkaan ole. Yhä vielä naiset rientävät kertomaan, mutta heitä ei uskota. Yhä vielä naiset jäävät sivuhenkilöiksi, vaikka he todistavat suuria asioita. Voisinpa kertoa teille, naiset haudalla, että mahdollisuus kuulluksi tulemiseen, arvonantoon, koulutukseen, koskemattomuuteen olisi sama kaikilla Jeesuksen Kristuksen vapauttamilla, mutta niin ei ole.

Vaikka viestiänne ei uskottu, naiset haudalla, me emme unohtaneet sitä. Eri sukupolvet, eri kielillä toistavat sitä, minkä te koitte ja minkä te kerroitte sinä aamuna, anivarhain, niille muille Jeesuksen seuraajille. Teidän kertomuksenne kahdesta sädehtivän kirkasasuisesta miehestä ja heidän viestistään kuuluu jokaiselle: ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.

Naiset haudalla -tulostettava versio

Lue lisää

Raamattusunnuntain kolehdin esittely ja esirukous
Ainoa, joka ei päässyt kouluun