AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Raamatunkäännöstyön tilastot

Luvut 31.12.2016

Uusi raamatunkäännös 61 kielelle vuonna 2016

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Vuonna 2016 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 61 kielellä tavoittaen 428 miljoonaa ihmistä. Kaikkiaan Raamattu on nyt käännetty 648 kielelle, joita puhuu 5,16 miljardia ihmistä.

Yhtyneiden Raamattuseurojen raamattutilastot (Global Scripture Access Report) kokoaa vuosittain kansainvälisen raamatunkäännöstyön tilastot yhteen. Luvut perustuvat vuoden 2017 raporttiin vuodelta 2016.*

30 ensi- ja 31 uutta tai uudistettua käännöstä

Vuonna 2016 täysin uusia raamatunkäännöksiä valmistui 30. Nämä tavoittavat 95 miljoonaa puhujaa. Käännöksistä 17 oli koko Raamatun, kuusi Uuden testamentin ja 7 jonkin raamatunosan ensikäännöksiä.

Kielet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Siksi Yhtyneet Raamattuseurat tekee työtä myös olemassa olevien käännösten uudistamiseksi. Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa.

Viime vuonna uusia tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 31.** Näistä koko Raamattuja oli 16, Uusia testamentteja viisi ja raamatunosia kymmenen. Nämä tavoittavat potentiaalisesti 333 miljoonaa ihmistä.

Raamattu tavoittaa 5,2 miljardia puhujaa

Koko Raamattu on saatavissa 648 kielellä kattaen 5,2 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on käännetty 1 432 kielelle, jota puhuu 657 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 145 kielelle, jotka tavoittavat 434 miljoonaa puhujaa.

Kaikkiaan maailmassa on noin 7 000 kieltä, joita puhuu 7,4 miljardia ihmistä.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoon, joka toimii 200 maassa tai alueella. Yhtyneiden Raamattuseurojen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu raamatunkäännöstyö ja Raamatun käytön edistäminen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Tehtävänämme on antaa ihmisille mahdollisuus saada Raamattu heidän sydämensä kielellä. Yhtyneet Raamattuseurat on toimittanut  vuonna 2016 ensimmäiset raamatunkäännökset sekä uusia käännöksiä että korjattuja versioita yli 60 kieliryhmälle. Tämä on uskomaton etuoikeus ja samalla jatkuva haaste. – Yhtyneiden Raamattuseurojen käännöstyön kansainvälinen johtaja Alexander M. Schweitzer

Raamatunkääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta.

Kaikkiaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on käynnissä noin 400 käännösprojektia eri puolilla maailmaa. Painopisteenä on käännöstyö kehittyvissä maissa, joiden väestöstä puolet on nuoria.

Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat. Suomen Pipliaseura tukee hankkeita taloudellisesti, tarjoaa käännöstyön konsultointia sekä arvioi osaltaan hankkeita. Käännöstyö lähtee liikkeelle paikallisten pyynnöstä. Samalla arvioidaan käännöstyön tarve ja käännöksen kattavuus.

Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on, että jokaisen ulottuvilla on Raamattu hänen omalla kielellään. Nykyisin on vielä 3 655 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 253 miljoonaa ihmistä.

Näkövammaisille ja kuuroille omat käännöksensä

Nykyään sokeainkirjoituksella toteutettuja Raamattuja on saatavilla 44 kielellä. Vuonna 2016 uusia raamatunosia näkövammaisille julkaistiin espanjaksi (Dios Habla Hoy) sekä saksaksi ja kirundiksi. Maailmanlaajuisesti näkövammaisia ihmisiä on 285 miljoonaa ja heistä 40 miljoonaa sokeita.

Kuuroja ihmisiä on maailmassa 70 miljoonaa ja heillä on 400 eri kuurojen viittomakieltä. Kuurot on todettu Raamattujen suhteen kaikkein heikoimmin tavoitetuksi ihmisryhmäksi. Uusi testamentti on saatavilla ainoastaan amerikkalaisella viittomakielellä (ASL). Tämä on samalla laajin viittomakielellä toteutettu raamatunteksti. Yhtyneet Raamattuseurat on yhteistyökumppaneineen parhaillaan mukana 16 viittomakielen käännösprojektissa, ja yhdeksää projektia suunnitellaan. Näillä projekteilla on mahdollisuus tavoittaa 12,1 miljoonaa kuuroa, joilla ei ole Raamattua omalla viittomakielellä.

Viittomakieliset käännöstyöt ovat käynnissä muun muassa Japanissa, Liettuassa, Unkarissa, Thaimaassa, Kuubassa ja Meksikossa.

Raamattu tavoittaa digitaalisena

Internetin käyttö on parantanut ihmisten mahdollisuuksia saada käyttönsä raamatuntekstejä omalla kielellään. Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2016 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 474 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 1134 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,2 miljardia ihmistä.

Merkittäviin tuloksiin on päästy ääniraamatuissa, joita on julkaistu 345 eri kielellä. Tällä hetkellä ääniraamattuja on 403.

Digitaalista raamattukirjastoa ylläpitää maailmanlaajuisesti Yhtyneet Raamattuseurat yhteistyössä muiden Raamattua kääntävien yhdistysten tai yhteisöjen kanssa. Toimintaa tukee Every Tribe Every Nation alliance. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, ovat saaneet tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.


* Global Scripture Access Report – 2016 Annual Progress. United Bible Societies 2017. Tilastot on koottu Pipliaseurojen, Wycliff Global Alliance sekä progress.BibleTM -yhteisöjen tilastoista. Luvut 31.12.2016.

** Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.


Lisätietoja

SUOMEN PIPLIASEURA
Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja, seppo.sipila (at) piplia.fi, 010 838 6514