AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Raamatunkääntäjänä Kiinassa

Kiinalainen Zhang Quanwei on jo 12 vuoden ajan kääntänyt Raamattua mustan yin kielelle. Käännöstyö on edennyt lopputarkastusvaiheeseen ja muutaman kuukauden kuluttua työ on valmis.

Mitä tarvitaan Raamatun kääntämiseksi vähemmistökielelle? Aikaa, rahaa ja kielitaitoa? Pitkän kokemuksensa perusteella kiinalainen raamatunkääntäjä Zhang Quanwei vastaa, että tärkeintä on Jumalan huolenpito.

Kiina on tunnustanut 55 vähemmistökansaa, joista suuri osa asuu Yunnanin maakunnassa maan lounaisosassa. Yunnanin kristityistä 85 % kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Merkittävä osa kristityistä elää vaatimattomilla tuloilla maaseudulla. Kiinassa kristittyjen määrä on kasvussa. Omakohtainen Raamattuun tutustuminen luo pohjan kristilliselle kasvulle. Zhang kuuluu mustan yin vähemmistöryhmään. Ryhmään kuuluu arviolta 50 000 henkilöä, ja he asuvat pääosin Yunnanin maakunnassa.

Zhang kertoo voineensa olla mukana käännöstyössä koko hankkeen ajan vain Jumalan johdatuksen ansiosta. Näiden vuosien aikana Zhang on kokenut Jumalan huolenpitoa itsestään ja perheestään. Zhang on voinut kouluttaa lapsensa ilman, että perhe olisi kokenut puutetta.

Zhang valmistui 2001 Yunnanin seminaarista ja on sukunsa kolmas seurakunnan johtaja. Yhdessä neljän muun kääntäjän ja raamatunkäännöskonsultti tohtori Yu Suee Yanin kanssa hän on työskennellyt Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) raamatunkäännöshankkeessa, jossa Raamattua käännetään mustan yin kielelle. Zhangin erikoisalaa on yin kielen merkkien kirjoittaminen tietokoneella. Hän on myös vastannut Jesajan ja Joonan kirjojen kääntämisestä.

Aluksi en osannut edes kirjoittaa tietokoneella, mutta onneksi pääsin kahden viikon tietokonekurssille, Zhang kertoo.

Hän teki 12 vuoden ajan yhdeksän kuukautta raamatunkäännöstyötä ja viljeli kolme kuukautta kotitilaansa.

Käännöstyössä vakiinnutetaan kieltä

Käännöstyön yhteydessä vakiinnutetaan myös yin kielen lausumista ja intonaatiota, jotka vaihtelevat eri alueilla, Zhang kertoo. Siksi meidän on työssämme oltava erittäin huolellisia. Raamattua kääntäessään Zhang on kokenut Jumalan puhuttelevan häntä.

Kun käänsin Joonan kirjaa, ymmärsin olevani itse paljon tottelemattomampi kuin Joona. Olen usein syyllistynyt sellaisten ihmisten syrjimiseen, jotka ovat erilaisia kuin minä itse.

Myös Jesajan kirjaa kääntäessään Zhang koki Jumalan armon merkityksen.

Olemme kaikki kelvottomia Jumalan edessä ja elämme Hänen armonsa varassa, Zhang jatkaa. Armossaan Jumala kääntyy heikkojen ja alhaisten puoleen ja antaa meille toivon Jeesuksessa Kristuksessa. Aivan kuten israelilaiset eivät nähneet toivoa, kun Jesaja profetoi heille, emme mekään näe toivoa vielä. Mutta se on olemassa, Jumala on valmistanut sen meille, Zhang jatkaa.

Muutaman kuukauden päästä Zhangin käännöstyö päättyy. Mitä hän aikoo tehdä sen jälkeen?

Palaan omaan kylääni johtamaan 26:ta alueemme kirkkoa. Toivon myös voivani olla jatkossa mukana mustanyinkielisen ääniraamatun työryhmässä, hän kertoo innoissaan.

Työ Jumalan sanan kääntämiseksi jatkuu.

kiina

Yhtyneiden Raamattuseurojen käännöstyön lähtökohdat

Merkittävä osa Pipliaseurojen toiminnasta on raamatunkäännöstyötä. Yhtyneet Raamattuseurat rahoittaa käännöshankkeita ja vastaa raamatunkääntäjiensä kouluttamisesta, konsultoinnista sekä laadunvalvonnasta. Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät paikalliset kielenpuhujat.

Ensisijaisena tavoitteena pidetään koko Raamatun kääntämistä. Ennen päätöstä käännöstyön aloittamisesta tehdään tarvekartoitus. Yleensä kielenpuhujien määrän edellytetään olevan vähintään 50 000, jotta käännös hyödyttää mahdollisimman monta lukijaa tai kuulijaa. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin tinkiä, jos käännöksellä voidaan edesauttaa kyseisen kielen säilymistä elinvoimaisena. Käännöksen pohjana käytetään alkuperäisiä heprean- ja kreikankielisiä raamatuntekstejä.

Pipliaseurat haluavat palvella käännöksillä kaikkia kristillisiä kirkkoja. Käännöstyötä tehdään yleensä yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa, ja usein aloite käännöstyön käynnistämiseen tulee kirkoilta. Yhteyksiä kirkkoihin jatketaan käännöksen valmistumisen jälkeenkin. Pipliaseuroilla on vakiintuneet suhteet erityisesti protestanttisten, katolisten ja ortodoksikirkkojen kanssa.

Juttu on osa Piplia-lehteä 02/16. Lue koko lehti tästä.