AJANKOHTAISTA, ARKISTO, TIEDOTE, YLEINEN |

Tiedote: Sambiassa vietettiin kahden Uuden testamentin käyttöönottojuhlia

Sambiassa on juhlittu kahden Uuden testamentin julkaisemista: uutta käännöstä luvalen kielelle sekä tongankielistä käännöstä laajoin selitysosuuksin. Suomesta käyttöönottojuhliin osallistuivat Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen sekä Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila ja kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis.

Helsingin seurakuntayhtymä on rahoittanut Pipliaseuran kautta kumpaakin käännöshanketta.

Täällä näin, miten helsinkiläisten seurakuntalaisten varoilla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, joilla on pitkäaikainen vaikutus, sanoi Stefan Forsén.

Nuoret ymmärtävät luvalen uutta käännöstä

Oli hieno nähdä ihmisten kasvot, kun he saivat Uuden testamentin omalla kielellään, kommentoi Jukka Pakarinen katsoessaan luvalenkielisten ihmisten iloa käyttöönottojuhlissa Kabompossa, Luoteis-Sambiassa.

Helsingin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen, luvales-kuninkaan edustaja sekä Stefan Forsén luvalenkielisen Uuden testamentin käyttöönottojuhlissa Kabompossa, Luoteis-Sambiassa.’

Luvalen puhujia on Sambiassa noin 200 000, ja Angola sekä Kongo mukaan lukien heitä on noin 750 000. Sambiassa luavale on saanut aseman yhtenä seitsemästä paikallisesta kielestä, jotka hallitus on valinnut kehitettäviksi. Kielen tunnustaminen kohottaa kansan identiteettiä. Kaikesta näkyi, että myös raamatunkäännöksen valmistuminen oli kielenpuhujille suuri asia, sillä he tiesivät, ettei sen valmistuminen ollut itsestään selvää.

Vanha Uuden testamentin käännös, jota amerikkalainen lähetystyöntekijä A.E. Horton oli tehnyt vuosina 1958–1970, sisälsi sanoja, joita nykypäivän nuoret eivät enää ymmärtäneet. Myös oikeinkirjoitustapa on vuosikymmenten varrella muuttunut toiseksi, joten aiemman tekstin lukeminen oli vaikeaa. Uudessa käännöksessä on otettu huomioon eri murteiden vaihtoehtoja siten, että käännöstä ymmärrettäisiin mahdollisimman laajasti koko kielialueella Sambiassa ja muualla.

Käännös selityksin kohentaa tongankielisten pappien osaamista

Nyt valmistunut tongankielinen Uusi testamentti on ensimmäinen raamatunteksti selityksin, joka tälle kielelle on tehty.

Olisi mukava päästä käymään Sambiassa  uudelleen ja nähdä, mikä vaikutus tällä Uudella testamentilla on ollut pappien saarnoihin, mietti Jukka Pakarinen julkistusjuhlassa Kalomossa.

Uudesta julkaisusta odotetaan apua seurakuntien työntekijöille etenkin maaseudulla, sillä monien pastorien teologinen koulutus Sambiassa on minimaalista, ja lisäksi koulukielenä on ollut englanti. Nyt laajoilla selitysosuuksilla on mahdollisuus parantaa pappien ja maallikkosaarnaajien osaamista merkittävästi.

Tongan kieli on yksi Sambian pääkielistä, jota puhuu noin 1 500 000 ihmistä. Kaikkiaan Sambiassa puhutaan 72 kieltä. Ensimmäinen tongan Raamattu ilmestyi vuonna 1963. Uusi käännös valmistui 1997. Tongan Uusi testamentti selityksin -julkaisussa (2019) käytetään vuoden 1997 tekstiä.


Kumppanuus helsinkiläisten seurakuntien kanssa on ollut ratkaisevaa hankkeiden loppuunsaattamiseksi, kiittelee Sambian Pipliaseuran pääsihteeri Abraham Chikasa. Suomen Pipliaseuran kumppanuus Sambian Pipliaseuran kanssa jatkuu.

Kuvamateriaalia

www.piplia.fi/materiaalit

Lisätietoja

SUOMEN PIPLIASEURA
Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila (at) piplia.fi, puh. 010 838 6512

Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja
richard.brewis (at) piplia.fi, puh. 010 838 6510

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
terhi.huovari (at) piplia.fi, puh. 010 838 6536