Kolehtikohdetietoa ja lahjoituksen mahdollistaminen

Tällä sivulla tietoa kolehdeista ja lahjoituksen mahdollistamisesta kolehtikohteille sekä seurakunnan omalle sopimuskohteelle

Ohjeet Kolehtien tilityksiin ja viitenumerot täältä

Vuoden 2022 kolehdit

  • 10.4.2022 Palmusunnuntai, teemana Kunnian kuninkaan alennustie. Jumalanpalveluksessa kolehti kannetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Lukutaito-ohjelman tavoitteena on lukutaito-opetus 13 vähemmistökielellä Etiopiassa, Keniassa, Namibiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Maailman lukutaidottomista enemmistö on naisia. Ohjelman ansiosta 20 000 naista oppii lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään. Pipliaseurojen lukutaito-ohjelmassa koulutetaan nuoria naisia ja koulunkäyntinsä keskeyttäneitä tyttöjä lukemaan. Naisten lukutaito vaikuttaa perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin. Lisää kolehtimateriaalia: tietoa, kuvia ja video 
  • Vapaavalintainen jumalanpalveluskolehti Raamatunkäännöstyölle Namibiassa. Kolehtivarat käytetään siihen, että tuotetaan paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja kwanjamankieliset raamatunkäännökset. Kwanjamankielisten nuorten on vaikea ymmärtää käytössä olevaa raamatunkäännöstä. Kwanjaman kieltä puhutaan sekä Namibiassa että Angolassa, ja uusi käännös tulee siten käyttöön molemmissa maissa. Käännökset kwanjaman ja ndongan kielillä kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja synergiaetuja. Lisää tietoa tästä.  ja Lahjoituskuvia tästä

 

Vuoden 2021 kolehdit

  • 11.4.2021 Raamattusunnuntai, 1. sunnuntai pääsäisestä, teemana Ylösnousseen todistajia Jumalanpalveluksessa kolehti kannetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Lukutaito-ohjelmaa toteutetaan 13 vähemmistökielellä Etiopiassa, Keniassa, Namibiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Maailman lukutaidottomista enemmistö on naisia. Ohjelman ansiosta 20 000 naista oppii lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään. Pipliaseurojen lukutaito-ohjelmassa koulutetaan nuoria naisia ja koulunkäyntinsä keskeyttäneitä tyttöjä lukemaan. Naisten lukutaito vaikuttaa perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin.
  • Vapaavalintainen jumalanpalveluskolehti 2021 vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa. Kolehtivarat käytetään Kiinassa puhuttujen vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön, erilaisten raamattujulkaisujen tuottamiseen, Raamattujen jakeluun sekä raamattupaperin hankkimiseen Kiinassa. Suomen ev.lut. kirkolla ja Kiinan kristillisellä neuvostolla on yhteistyösopimus, joka koskee työntekijäkoulutusta ja raamattutyötä Kiinassa.
    Yunnanin maakunnassa Kiinassa on noin 800 000 kristittyä. Heistä 85 % on vähemmistökielisiä. He tarvitsevat Raamatun omalla kielellään, koska heidän on vaikeaa ymmärtää kiinan kieltä. Osa Yunnanin kristityistä ei ymmärrä kiinaa lainkaan. Raamattuja käännetään vähemmistökielille, jotta ihmiset voivat tutkia Raamattua äidinkielellään ja kasvaa hengellisesti. Käännöstyö myös elävöittää ja auttaa säilyttämään ainutkertaisia alkuperäiskulttuureja.
  • Tampereen hiippakunnallinen kolehti 26.9.2021 Lukutaitoa naisille Afrikassa
  • Vapaaehtoinen kolehti Ukrainalle. Kirkkohallitus on kevättalvella 2022 suositellut keräämään kolehteja Ukrainan hyväksi. Ukrainan Pipliaseura auttaa pakolaisia materiaalisissa ja hengellisissä tarpeissa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Pipliaseurat jakavat ukrainan- ja venäjänkielisiä Raamattuja niitä tarvitseville maan sisällä sekä rajan yli tulleille pakolaisille naapurimaissa. Pipliaseurat ovat tuottaneet seurakuntien käyttöön myös sielunhoidollisen kriisityön materiaaleja, jotka auttavat trauman kohdanneita toipumaan. Ihmiset kaipaavat materiaalisen avun ohella lohdutuksen ja rohkaisun sanoja. Osallistu keräykseen Ukrainan hyväksi Suomen Pipliaseuran kautta. Ks. alla vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen lahjoituksen mahdollistaminen: Ukraina.

Lahjoituksen mahdollistaminen poikkeusoloissa ja striimauksessa

Mikäli striimissä mainitaan seurakunnan omat verkkosivut lahjoitusmahdollisuutena,
voi kopioida nämä lahjoitustiedot suoraan seurakunnan verkkosivuille:

Lahjoita Pipliaseuran lukutaitotyöhön

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on Pipliaseuran kärkihankkeita. Se ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Koulutamme 800 opettajaa, ja he opettavat 20 000 aikuista naista lukemaan.

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA LUKUTAITO numeroon 16499
(huomaa väli sanan PIPLIA jälkeen)
10 € soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01 + pvm)
Mobile Pay: haluamasi summa lyhytnumeroon 92600

Lahjoita verkossa: piplia.fi/lahjoita

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2017–31.8.2022 (Poliisihallitus 18.8.2017). ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa 1.9.2021–31.8.2022 Lisää keräysluvasta piplia.fi

Mikäli jumalanpalveluksen livestriimissä mainitaan lahjoitusmahdollisuus, kannattaa se mainita lyhyesti:

Lahjoita tekstiviestillä 10 euroa lukutaitotyöhön:
Lähetä viesti PIPLIA LUKUTAITO numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa: RA/2017/786 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2017–31.8.2022 (Poliisihallitus 18.8.2017). ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa 1.9.2021–31.8.2022, lisää keräysluvasta piplia.fi

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Kiina

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: Kiina

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA KIINA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Kiina

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa
(ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Namibia

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: NAMIBIA

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA NAMIBIA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Namibia

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa
(ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Lahjoituskuvia Namibian raamattutyöstä

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Ukraina

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: UKRAINA

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA UKRAINA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Ukraina

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa
(ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Lahjoituskuvia: Toivoa Ukrainan kansalle

Lahjoituksen mahdollistaminen omalle sopimuskohteelle

Mikäli seurakunta haluaa tarjota erilaisissa virtuaalisissa tilanteissa tai verkkosivuilla lahjoituskehoituksen ja että sen kautta tehdyissä lahjoituksissa tulee näkyviin, että lahjoitus on oman seurakunnan lähetyskannatusta, voi seurakuntalaisia kehottaa laittamaan pankkisiirron viestikenttään lisäyksen ”seurakunnan nimi ja Yso-kohde”

Esimerkiksi:”Riihimäki, Kiina”
Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Pipliaseuran keräyslupa on näissä yhteyksissä mainittava ja käyttökohde on seurakunnan oma sopimuskohde: RA/2017/786 koko maa, (ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi.

Halutessaan voi pyytää myös lahjoittamaan tekstiviestillä yhteistyösopimuskohteelle esimerkiksi jumalanpalveluksen striimissä:

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA OMASEURAKUNTA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanojen PIPLIA jälkeen)

Esimerkiksi siis:
10 € tekstiviesti PIPLIA TAPIOLA numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa on näissä yhteyksissä mainittava: RA/2017/786, koko maa, (ÅLR 2021/5176, Ahvenanmaa), lisää keräysluvasta piplia.fi

Ohjeita seurakunnan taloustoimistolle
Seurakunnan tuen viitenumerot täällä