Kolehdit ja lahjoituksen mahdollistaminen

Tällä sivulla tietoa kolehdeista ja lahjoituksen mahdollistamisesta kolehtikohteille sekä seurakunnan omalle sopimuskohteelle

Vuoden 2021 kolehdit

  • 11.4.2021 Raamattusunnuntai, 1. sunnuntai pääsäisestä, teemana Ylösnousseen todistajia Jumalanpalveluksessa kolehti kannetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Lukutaito-ohjelmaa toteutetaan 13 vähemmistökielellä Etiopiassa, Keniassa, Namibiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Maailman lukutaidottomista enemmistö on naisia. Ohjelman ansiosta 20 000 naista oppii lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään. Pipliaseurojen lukutaito-ohjelmassa koulutetaan nuoria naisia ja koulunkäyntinsä keskeyttäneitä tyttöjä lukemaan. Naisten lukutaito vaikuttaa perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin. Lisää tietoa.
  • Vapaavalintainen jumalanpalveluskolehti 2021 vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön ja Raamattujen jakeluun Kiinassa. Kolehtivarat käytetään Kiinassa puhuttujen vähemmistökielten raamatunkäännöstyöhön, erilaisten raamattujulkaisujen tuottamiseen, Raamattujen jakeluun sekä raamattupaperin hankkimiseen Kiinassa. Suomen ev.lut. kirkolla ja Kiinan kristillisellä neuvostolla on yhteistyösopimus, joka koskee työntekijäkoulutusta ja raamattutyötä Kiinassa.
    Yunnanin maakunnassa Kiinassa on noin 800 000 kristittyä. Heistä 85 % on vähemmistökielisiä. He tarvitsevat Raamatun omalla kielellään, koska heidän on vaikeaa ymmärtää kiinan kieltä. Osa Yunnanin kristityistä ei ymmärrä kiinaa lainkaan. Raamattuja käännetään vähemmistökielille, jotta ihmiset voivat tutkia Raamattua äidinkielellään ja kasvaa hengellisesti. Käännöstyö myös elävöittää ja auttaa säilyttämään ainutkertaisia alkuperäiskulttuureja.
  • Tampereen hiippakunnallinen kolehti 26.9.2021 Lukutaitoa naisille Afrikassa

    (Vuonna 2022 : 10.4. lukutaitoa naisille Afrikassa ja vapaaehtoinen kolehti raamatunkäännöstyölle Namibiassa)

Kolehtien tilitykset normaalioloissa

Lahjoituksen mahdollistaminen poikkeusoloissa

Kolehdin jäädessä pois voi seurakunta vaihtoehtoisesti mahdollistaa Pipliaseuran työn tukemisen laittamalla oman seurakunnan Facebook-sivuille Facebook-keräyksen:

Mikäli striimissä mainitaan seurakunnan omat verkkosivut lahjoitusmahdollisuutena,
voi kopioida nämä lahjoitustiedot suoraan seurakunnan verkkosivuille:

Lahjoita Pipliaseuran lukutaitotyöhön

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on Pipliaseuran kärkihankkeita. Se ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Koulutamme 800 opettajaa, ja he opettavat 20 000 aikuista naista lukemaan.

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA numeroon 16499
10 € soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01 + pvm)
Mobile Pay: haluamasi summa lyhytnumeroon 92600

Lahjoita verkossa: piplia.fi/lahjoita

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2017–31.8.2022 (Poliisihallitus 18.8.2017). ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa 1.9.2021–31.8.2022 Lisää keräysluvasta piplia.fi

Mikäli jumalanpalveluksen livestriimissä mainitaan lahjoitusmahdollisuus, kannattaa se mainita lyhyesti:

Lahjoita tekstiviestillä 10 euroa lukutaitotyöhön:
Lähetä viesti PIPLIA numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa: RA/2017/786 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2017–31.8.2022 (Poliisihallitus 18.8.2017). ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa 1.9.2021–31.8.2022, lisää keräysluvasta piplia.fi

Lukutaitotyön esilläpitoon vinkkejä

Seurakuntien kolehti on Pipliaseuralle merkittävä tulonlähde. Koska seurakunnat eivät kokoonnu yhteen messuihin, niin Pipliaseuran lukutaitotyötä voisi pitää esillä esimerkiksi seurakunnan somekanavisssa. Tähän tarkoitukseen voi käyttää oheista lahjoitusvideota tai somekuvia.

Näitä voi käyttää mahdollisuuksien mukaan myös jumalanpalveluksen livestriimissä. Videota voi jakaa joko Youtubesta tai ladata alkuperäisen videon sekä somekuvia Google drivestä.

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2021 lahjoituksen mahdollistaminen

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: seurakunnan nimi ja Kiina

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA KIINA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanojen PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Kiina/seurakunnan nimi

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa
(ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Lahjoituksen mahdollistaminen omalle sopimuskohteelle

Mikäli seurakunta haluaa, että erilaisissa virtuaalisissa tilanteissa poikkeustilan aikana lahjoituskehoituksen kautta tehdyissä lahjoituksissa tulee näkyviin, että lahjoitus on oman seurakunnan lähetyskannatusta, voi seurakuntalaisia kehottaa laittamaan pankkisiirron viestikenttään lisäyksen ”seurakunnan nimi ja Yso-kohde”

Esimerkiksi:”Riihimäki, Kiina”
Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Pipliaseuran keräyslupa on näissä yhteyksissä mainittava ja käyttökohde on seurakunnan oma sopimuskohde: RA/2017/786 koko maa, (ÅLR 2021/5176 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi.

Halutessaan voi pyytää myös lahjoittamaan tekstiviestillä yhteistyösopimuskohteelle esimerkiksi jumalanpalveluksen striimissä:

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA OMASEURAKUNTA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanojen PIPLIA jälkeen)

Esimerkiksi siis:
10 € tekstiviesti PIPLIA TAPIOLA numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa on näissä yhteyksissä mainittava: RA/2017/786, koko maa, (ÅLR 2021/5176, Ahvenanmaa), lisää keräysluvasta piplia.fi

Seurakunnan tuen viitenumerot täällä