Kolehtikohdetietoa ja lahjoituksen mahdollistaminen

Tällä sivulla tietoa kolehdeista ja lahjoituksen mahdollistamisesta kolehtikohteille sekä seurakunnan omalle sopimuskohteelle

Ohjeet Kolehtien tilityksiin ja viitenumerot täältä

Vuoden 2023 kolehdit 

10.12.2023 Raamattusunnuntai, toinen adventtisunnuntai.

Raamattusunnuntai tekee näkyväksi, että raamatunkäännöstyö ja lukutaito liittyvät kiinteästi toisiinsa. Lukutaitotyö on osa raamatunkäännöstyön kokonaiskaarta. Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että vähemmistökansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan omalla äidinkielellä.

Pipliaseuran nettisivuilla julkaistaan saarnajuuri, jota voi käyttää inspiraationa raamattusunnuntain messua valmistellessa. Messun ympärille voi rakentaa lukutaitotyötä esillä pitäviä tapahtumia hyödyntäen nettisivuilta löytyviä virikemateriaaleja. Lisäksi tarjolla on kolehtiesittelyvideo sekä kuvia sosiaaliseen mediaan. Materiaalit tuotetaan raamattusunnuntain nettisivuille (piplia.fi/raamattusunnuntai) keväällä 2023. 

Raamattusunnuntain kolehtituotto ohjataan Pipliaseurojen Lukutaitoa Naisille Afrikassa -ohjelmalle. Vuonna 2017 aloitettu ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 naista oppii lukemaan. Syksyllä 2022 tavoitteesta on saavutettu yli 40%. Ensimmäisten lukutaitoryhmien parissa tehty tutkimus paljastaa, että niistä naisista, jotka aloittivat lukutaitoryhmässä opiskelun täysin alkeista, jopa 70 % läpäisee kurssin päätteeksi lukutaitotestin. Ohjelman piirissä ovat aikuiset naiset sekä koulunsa keskeyttäneet tytöt. 

Jos seurakuntasi on perinteisesti järjestänyt lukutaitoon liittyvää toimintaa Mikael Agricolan päivän (9.4) tienoilla, kannattaa harkita raamattusunnuntain kolehtipyhän siirtämistä keväälle kirkkoherran päätöksellä. Agricolan päivän ympärille sijoittuu myös vuonna 2023 viestintäkampanja, jossa nostetaan esiin lukutaitoon ja lukutaidottomuuteen liittyviä teemoja ja vinkataan kivoista tavoista pitää aihetta esillä seurakunnissakin. Lukutaitotyön symboli Agricola-leivos tekee kansainvälistä lukutaitotyötä tunnetuksi. Kotimainen pyhiinvaellus Agricola-kävely tarjoaa ympäristön hiljentymiseen, mietiskelyyn ja rukoukseen, sillä kävelyn osuudet linkittyvät Raamatun sisältöihin. Materiaalit ja vinkit tulevat kevään mittaan Piplian nettisivuille (piplia.fi/seurakunnille). Myös kolehtien tilitykseen tarvittavat viitenumerot löytyvät näiltä sivuilta.  

Vapaavalintainen jumalanpalveluskolehti 2023 kerätään raamatunkäännöstyölle Namibiassa  

Namibiassa Raamattua käännetään ndongan ja kwanjaman kielille. Molemmat kielet ovat eläviä kieliä, joita käytetään laajasti. Kwanjamaa puhutaan myös Angolan puolella. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita. Hankkeen kohderyhmä ovat täten 15–35-vuotiaat nuoret aikuiset. Sitä mukaa kuin käännettyjä tekstejä valmistuu, niiden ymmärrettävyyttä testataan nuorilla.  

Hankkeessa Raamattua käännetään ndongan ja kwanjaman sellaisille nykykielille, jota nuoret ymmärtävät. Raamatun rooli on merkittävä siinä, miten alkuperäiskielten asema yhteiskunnassa kehittyy. Nuorempi sukupolvi lukee portugalin- tai englanninkielisiä käännöksiä äidinkielisen Raamatun sijaan. Uusi käännös tulee vahvistamaan kielien asemaa. Ymmärrettävä, moderni raamatunkäännös juurruttaa nuoria uskoon, kirkkoon ja yhteiskuntaan.

Muista myös Kiina, Intia ja Lähi-Itä!

Kolehtisuunnitelmaa tehtäessä kannattaa pitää mielessä myös oman nimikkokohteen eli seurakunnan ja Pipliaseurakunnan välisen yhteistyösopimuksen kohdehankkeet. Omalle tutulle kohteelle voi kerätä kolehdin vapaasti sijoitettavina kolehtipyhinä.  

Myös konfirmaatiokolehteja mietittäessä voi nuorille antaa vaihtoehdoiksi edellä mainittuja kohteita ja esitellä niitä. Samalla voi hyödyntää globaalikasvatusmateriaalejamme (piplia.fi/seurakunnille) 

Vuoden 2022 kolehdit

10.4.2022 Palmusunnuntai, teemana Kunnian kuninkaan alennustie

Jumalanpalveluksessa kolehti kannetaan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Lukutaito-ohjelman tavoitteena on lukutaito-opetus 13 vähemmistökielellä Etiopiassa, Keniassa, Namibiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Maailman lukutaidottomista enemmistö on naisia. Ohjelman ansiosta 20 000 naista oppii lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään. Pipliaseurojen lukutaito-ohjelmassa koulutetaan nuoria naisia ja koulunkäyntinsä keskeyttäneitä tyttöjä lukemaan. Naisten lukutaito vaikuttaa perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin.

Lisää kolehtimateriaalia: tietoa, kuvia ja video 

Vapaavalintainen jumalanpalveluskolehti Raamatunkäännöstyölle Namibiassa.

Kolehtivarat käytetään siihen, että tuotetaan paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja kwanjamankieliset raamatunkäännökset. Kwanjamankielisten nuorten on vaikea ymmärtää käytössä olevaa raamatunkäännöstä. Kwanjaman kieltä puhutaan sekä Namibiassa että Angolassa, ja uusi käännös tulee siten käyttöön molemmissa maissa. Käännökset kwanjaman ja ndongan kielillä kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä voidaan myös saavuttaa kustannus- ja synergiaetuja. Lisää tietoa tästä.  ja Lahjoituskuvia tästä

Lahjoituksen mahdollistaminen striimauksessa

Mikäli striimissä mainitaan seurakunnan omat verkkosivut lahjoitusmahdollisuutena,
voi kopioida nämä lahjoitustiedot suoraan seurakunnan verkkosivuille:

Lahjoita Pipliaseuran lukutaitotyöhön

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on Pipliaseuran kärkihankkeita. Se ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Koulutamme 800 opettajaa, ja he opettavat 20 000 aikuista naista lukemaan.

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA LUKUTAITO numeroon 16499
(huomaa väli sanan PIPLIA jälkeen)
10 € soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01 + pvm)
Mobile Pay: haluamasi summa lyhytnumeroon 92600

Lahjoita verkossa: piplia.fi/lahjoita

Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2022 alkaen (Poliisihallitus 18.8.2022). ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa 1.9.2022–31.8.2023, lisää keräysluvasta piplia.fi

Mikäli jumalanpalveluksen livestriimissä mainitaan lahjoitusmahdollisuus, kannattaa se mainita lyhyesti:

Lahjoita tekstiviestillä 10 euroa lukutaitotyöhön:
Lähetä viesti PIPLIA LUKUTAITO numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa: RA/2022/1161 koko maa, ei Ahvenanmaa, 1.9.2022 alkaen (Poliisihallitus 18.8.2022). ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa 1.9.2022–31.8.2023, lisää keräysluvasta piplia.fi

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Kiina

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: Kiina

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA KIINA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Kiina

Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa
(ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Namibia

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: NAMIBIA

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA NAMIBIA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Namibia

Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa
(ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Lahjoituskuvia Namibian raamattutyöstä

Vapaaehtoiseen kolehtikohteeseen 2022 lahjoituksen mahdollistaminen: Ukraina

Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Viestikenttään: UKRAINA

Lahjoita puhelimella:
10 € tekstiviesti PIPLIA UKRAINA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanan PIPLIA jälkeen)

Mobile pay:
Tee lahjoitus Pipliaseuran lyhytnumeroon 92600, viestikenttään Ukraina

Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa
(ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Lahjoituskuvia: Toivoa Ukrainan kansalle

Lahjoituksen mahdollistaminen omalle sopimuskohteelle

Mikäli seurakunta haluaa tarjota erilaisissa virtuaalisissa tilanteissa tai verkkosivuilla lahjoituskehoituksen ja että sen kautta tehdyissä lahjoituksissa tulee näkyviin, että lahjoitus on oman seurakunnan lähetyskannatusta, voi seurakuntalaisia kehottaa laittamaan pankkisiirron viestikenttään lisäyksen ”seurakunnan nimi ja Yso-kohde”

Esimerkiksi:”Riihimäki, Kiina”
Pipliaseuran tilinumero: IBAN: FI58 8000 1800 0557 83
Pipliaseuran keräyslupa on näissä yhteyksissä mainittava ja käyttökohde on seurakunnan oma sopimuskohde: Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa
(ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi/keraysluvat.

Halutessaan voi pyytää myös lahjoittamaan tekstiviestillä yhteistyösopimuskohteelle esimerkiksi jumalanpalveluksen striimissä:

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA OMASEURAKUNTA numeroon 16499
(Huomaa välilyönti sanojen PIPLIA jälkeen)

Esimerkiksi siis:
10 € tekstiviesti PIPLIA TAPIOLA numeroon 16499

Pipliaseuran keräyslupa RA/2022/1161 koko maa (ÅLR 2022/4441 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi

Ohjeita seurakunnan taloustoimistolle
Seurakunnan tuen viitenumerot täällä