AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Seurakuntavaalikeräyksen varat koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

Seurakuntavaalien 2018 yhteydessä järjestetään vaalikeräys, jonka tuotto käytetään lasten ja nuorten sekä naisten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa.

Vaalikeräys toimitetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla sekä ennakkoäänestysviikolla 6.–10.11.2018 että varsinaisena vaalipäivänä 18.11.2018.

Kirkkohallituksen päätöksellä keräyksen järjestäjinä toimivat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Kirkkopalvelut. Tuotto jaetaan tasasuuruisesti kullekin järjestölle.

Kirkon Ulkomaanapu sr rahoittaa keräysvaroilla lasten ja nuorten koulutusta kehitysmaissa. Säätiö toimii erityisesti nuorten koulutuksen parissa kaikista haavoittuvimmilla alueilla ja tukee syrjäytymistä koulutuksen kautta esimerkiksi Kambodzhassa, Nepalissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. www.kua.fi

Suomen Lähetysseura ry ohjaa kerätyt varat Lasten Pankkiinsa. Lasten Pankki edistää lasten oikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa. Se poistaa esteitä lasten koulunkäynnin tieltä ja tuo turvaa lasten arkeen. Vuonna 2018 Lasten Pankki rahoittaa erityisesti lastensuojeluun ja rauhankasvatukseen liittyvää työtä Angolassa, Etiopiassa, Israelissa, Kiinassa, Kolumbiassa, Pakistanissa, Palestiinassa, Senegalissa ja Tansaniassa. Myös työ pakolaislasten koulunkäynnin tukemiseksi Lähi-idässä jatkuu. www.suomenlahteysseura.fi

Suomen Pipliaseura ry rahoittaa keräysvaroilla lukutaitotyötä 16 vähemmistökielellä neljässä Itä-Afrikan maassa: Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa. www.piplia.fi/lukutaitotyö

Kirkkopalvelut ry kohdentaa varat vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen Suomessa Kaikille kone -kampanjan kautta. Kirkkopalvelut ry:n hallinnoima Kotimaanapu hankkii keräysvaroilla opiskelussa tarvittavia tietokoneita vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Koneet toimitetaan perille saajilleen Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta. www.kirkkopalvelut.fi