AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

SPS Vuosikertomus 2017 julkaistu

LATAA: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2017

Pipliaseuran vuosikertomus 2017 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 27.4.2018. Painettu vuosikertomus jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille paikan päällä 19.5. Jyväskylässä. Vuosikertomus lähetetään myös ev.lut. seurakuntiin toukokuussa.

Vuoden 2017 painopisteitä

  • Reformaation merkkivuosi. Reformaation merkkivuonna 2017 esiin nousivat Martti Luther, Mikael Agricola, teesit, armo sekä luterilaisuuden vaikutus tähän päivään ja tästä eteenpäin. Erityisen lähelle reformaation juuria päästiin silloin, kun puhuttiin omakielisen Raamatun merkityksestä, lukutaidosta ja koulutuksesta. Pipliaseuran työhön tämä kaikki sopi hyvin. Pipliaseuran keskeisin vastaus Reformaation merkkivuoteen oli pitäytyä ydintehtävässään. Tästä näkyvin lopputulema oli uuden evankeliumisuomennoksen, DigiMarkuksen, julkaiseminen mobiilikäyttäjille Agricola-viikolla huhtikuussa. Vielä ennen merkkivuoden päättymistä vahvistui myös, että DigiMarkus saa jatkoa: Pipliaseura kääntää koko Uuden testamentin DigiMarkuksen viitoittamin periaattein vuoden 2020 loppuun mennessä. Merkkivuosi oli ilo päättää uuden, aiempaa laajemman hankkeen aloitustunnelmissa.
  • Raamatunkäännöstyö jatkuu. Kansainvälisesti vuonna 2017 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 49 kielellä, joista 20 oli ensikäännöstä ja 30 uusia tai uudistettuja käännöksiä. Nämä tavoittavat potentiaalisesti 580 miljoonaa ihmistä. Koko Raamattu on nyt käännetty 674 kielelle, Uusi testamentti 1 515 kielelle ja jokin yksittäinen raamatunkirja 1 135 kielelle. Kaikkiaan Raamattu tavoittaa 5,4 miljardia ihmistä. Tämä tarkoittaa, että 81 % maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään. Mutta 209 miljoonalla ihmisellä ei ole vielä mahdollisuutta lukea edes osittaista käännöstä omalla kielellään. Työ jatkuu.
  • Suomen Pipliaseuran toiminnot ryhmittyivät uudelleen. Vuonna 2017 Suomen Pipliaseuran sisäistä toimintamallia uudistettiin. Työtä toteutetaan kolmessa tiimissä, joita ovat Kansainvälisen työn tiimi, Seurakuntapalvelun tiimi sekä Viestinnän ja varainhankinnan tiimi. Tässä mallissa aiempi julkaisutoiminta on liitetty osaksi seurakuntapalvelua ja yksityisvarainhankinta viestinnän yhteyteen.

 

Tulevaisuuden näkymiä

Kansainvälisesti

Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea muille pipliaseuroille etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen Translation Roadmap -ohjelmaa. Seura vahvistaa myös lukutaitotyötään Afrikassa. Ulkoasiainministeriöltä anottava kehitysyhteistyötuki vuosille 2019–2022 mahdollistaa lukutaitotyön laajenemisen useammille kieliryhmille.

Suomessa

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä. Tunnettuuden parantaminen tarkoittaa Pipliaseuran laajempaa tunnistamista. Nykyisten sidosryhmien kohdalla se johtaa yhä parempaan sitoutumiseen sekä toisaalla uusien ihmisten hakeutumiseen Pipliaseuran työn piiriin.

Tunnettuuden parantaminen ja sitouttaminen rakentuvat laadukkaan ja jatkuvan sisältömarkkinoinnin sekä kampanjoiden ja medianäkyvyyden varaan.

Yksityisvarainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen kautta. Tukijoille kerrotaan kansainvälisen työn vaikuttavuudesta säännöllisesti. Yhteistyössä muiden Vastuullinen lahjoittaminen ry:n järjestöjen kanssa Pipliaseura edistää testamenttilahjoittamista osana elämänsuunnittelua.

Pipliaseura julkaisee uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympäristöön. DigiUT on ensimmäinen aidosti ekumeeninen raamatunkäännös Suomessa. Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran muulle työlle.

Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli, jossa raamattuverkkopalvelu ja mobiilisovellus tuovat lisäarvoa painetulle Raamatulle ja toisaalta digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä. Pipliaseura tukee asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.

Tuotot ja kulut 2017
Tuloslaskelma ja tase 2017


Vuosikokous 2018

Suomen Pipliaseuran vuosikokous 2018 järjestetään TA-VA-TAAN kylässä -raamattutapahtuman yhteydessä Jyväskylässä.

Aika: Lauantai 19.5. klo 12. Tilaisuuden kesto 2–3 tuntia.
Paikka: Ortodoksisen seurakunnan juhlasali, Rajakatu 39, Jyväskylä.

Valtakirjojen tarkastus, klo 10.30–11.45. Vuosikokous on tarkoitettu virallisille vuosikokousedustajille. Kokousmateriaali on saatavissa kokouksessa paikan päältä sekä ladattavissa näiltä sivuilta toukokuun alussa viikolla 18.

SPS vuosikokous 2018