AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

SPS:n vuosikertomus 2018 julkaistu

LATAA: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2018

Pipliaseuran vuosikertomus 2018 on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 2.5.2019. Painettu vuosikertomus jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille paikan päällä 18.5. Jyväskylässä. Vuosikertomus lähetetään myös ev.lut. seurakuntiin toukokuussa.

Oletko osallistumassa vuosikokoukseen? – Katso kaikki asiakirjat

Vuoden 2018 painopisteitä

Raamattutyö kotimaassa

Pipliaseuran uudet digitaaliset palvelut tuovat Raamatun sinne, missä ihmiset ovat.

RAAMATTU.FI JA PIPLIA-SOVELLUS julkaistiin lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla. Samalla aiemman Raamattu.fi:n ylläpito- ja kehitystyö siirtyi Kirkkohallitukselta Pipliaseuralle. Uudet palvelut tarjoavat suomalaiseen käyttöympäristöön valittuja raamatunkäännöksiä, lukuohjelmia ja tekstiä taustoittavia artikkeleita helposti lähestyttävässä muodossa. Käyttöliittymä on suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Raamattu.fi kerää kuukausittain yli 30 000 käyttäjää.

UT2020 – UUDEN TESTAMENTIN KÄÄNNÖSTYÖ ALKUKIELESTÄ MOBIILILAITTEILLE ALKOI tammikuussa 2018. Työn aikana tutkitaan ja ratkaistaan käytäntöjä, miten kääntää tekstiä mobiiliympäristöön. Fokuksessa on käyttäjä ja 20-vuotiaan kielentaju. Käännös on silti tarkoitettu kaikenikäisille. Ekumeeninen ohjausryhmä arvioi työtä läpi käännösprosessin. Käännös julkaistaan syksyllä 2020.

Uusia raamatunkäännöksiä valmistui sukukielille

RAAMATTU SUOMEN SUVULLE -käännöshankkeen viimeinen, kymmenes Uuden testamentin käännös valmistui vuonna 2018. Helsingissä vietettiin lokakuussa kiitosjuhlaa, joka keräsi kääntäjiä sekä muita vieraita Venäjältä ja kaikkiaan satakunta osallistujaa. Työ jatkuu ersämordvan, komin ja niittymarin koko Raamatun käännösten parissa vuoteen 2023 saakka.

POHJOISSAAMEN KOKO RAAMATUN KÄÄNNÖS valmistui ja hyväksyttiin ev.lut. kirkon kirkolliskokouksessa marraskuussa. Yhteispohjoismaisen käännöksen toteuttivat Norjan, Suomen ja Ruotsin Pipliaseurat. Käännös on saatavilla digitaalisesti Raamattu.fi-palvelussa ja Piplia-sovelluksessa, ja painettavan Raamatun julkaisujuhlia vietetään kesällä 2019.

Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaitostrategia

Suomella on ollut merkittävä rooli Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaito-strategian laatimisessa. Vuoteen 2022 ulottuva strategia toteuttaa Philadelphia Promise -asiakirjan linjauksia. Maailmanlaajuisen työn rahoittavat lukutaitotyön tukemiseen sitoutuneet pipliaseurat. Maantieteellisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaitotyö painottuu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Etelä-Asiaan — sinne, missä tarve on suurin. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa sekä osaamista että johtamista ja varmistaa työn jatkuvuus paikallisesti. Strategiassa huomioidaan myös eri kriiseistä johtuvat haavoittuvien yhteisöjen ja pakolaisten tarpeet.

Tulevaisuuden näkymiä

Kansainvälisesti

Suomen Pipliaseura vahvistaa asiantuntijatukea muille pipliaseuroille etenkin Saharan eteläpuolisessa englanninkielisessä Afrikassa osana Yhtyneiden Raamattuseurojen Translation Roadmap -ohjelmaa. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki vahvistaa mahdollistaa pipliaseurojen lukutaitotyön laajenemista Afrikassa.

Suomessa

Pipliaseura vahvistaa yleistä tunnettuuttaan suuren yleisön sekä seurakuntien piirissä. Tunnettuuden parantaminen tarkoittaa Pipliaseuran laajempaa tunnistamista. Nykyisten sidosryhmien kohdalla se johtaa yhä parempaan sitoutumiseen sekä toisaalla uusien ihmisten hakeutumiseen Pipliaseuran työn piiriin.

Tunnettuuden parantaminen ja sitouttaminen rakentuvat laadukkaan ja jatkuvan sisältömarkkinoinnin sekä kampanjoiden ja medianäkyvyyden varaan.

Varainhankinnan tuotot kasvavat lahjoittajien määrän lisääntymisen sekä sitoutumisen kautta. Tukijoille kerrotaan kansainvälisen työn vaikuttavuudesta säännöllisesti. Yhteistyössä muiden Vastuullinen lahjoittaminen ry:n järjestöjen kanssa Pipliaseura edistää testamenttilahjoittamista osana elämänsuunnittelua.

Pipliaseura julkaisee vuonna 2020 uudenlaisen, käyttäjälähtöisen Uuden testamentin käännöksen mobiiliympäristöön. UT2020 on ensimmäinen aidosti ekumeeninen raamatunkäännös Suomessa. Pipliaseuran raamattuverkkopalvelut ovat Suomen kattavimmat ja tuovat tunnettuutta myös Pipliaseuran muulle työlle.

Kustannustoimintaan vakiintuu printti- ja digikustantamisen yhdistävä malli, jossa raamattuverkkopalvelu ja mobiilisovellus tuovat lisäarvoa painetulle Raamatulle ja toisaalta digipalvelut herättävät kiinnostusta Raamattua kohtaan.

Pipliaseuran palvelut seurakunnille vastaavat tarpeisiin seurakuntien muuttuvassa toimintaympäristössä. Pipliaseura tukee asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa.

Pipliaseuran asianmukaiset tukitoiminnot mahdollistavat seuran ydintehtävän toteutumisen.

Tuotot ja kulut 2018
Tilinpäätös 2018


Vuosikokous 2019

Suomen Pipliaseuran vuosikokous 2019 järjestetään Kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä.

Aika: Lauantai 18.5. klo 13. Tilaisuuden kesto 2–3 tuntia.
Paikka: Jyväskylän kaupungintalon juhlasali, Vapaudenkatu 32 (2. kerros)

Valtakirjojen tarkastus, klo 11.30–12.45. Vuosikokous on tarkoitettu virallisille vuosikokousedustajille. Kokousmateriaali on saatavissa kokouksessa paikan päältä sekä ladattavissa näiltä sivuilta toukokuun alussa viikolla 18.

SPS vuosikokous 2019