AJANKOHTAISTA, TIEDOTE |

TIEDOTE: Suomen Pipliaseura ja Suomen Vapaakirkko vahvistavat yhteistyötä raamatunkäännöstyössä

TIEDOTE 19.12.2018
Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseura ja Suomen Vapaakirkko vahvistavat yhteistyötä raamatunkäännöstyössä

Suomen Pipliaseura ja Suomen Vapaakirkko solmivat 19.12.2018 yhteistyösopimuksen, jossa on kirjattu yhteistyön alueet kansainvälisessä lähetystyössä ja Raamatun käytön edistämisessä Suomessa.

Sopimuksen lähtökohdat ovat kummankin toimijan omassa strategiassa. Pipliaseuran työn kautta tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään, luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle, vaikutetaan syrjiviin asenteisiin ja herätetään mielenkiintoa Raamattua ja sen sanomaa kohtaan. Strategiansa mukaisesti Suomen Vapaakirkko vie yhteistyökumppaneidensa kanssa hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evankelioiduille kansanryhmille, kääntää Raamattua niiden kielille ja tekee lukutaitotyötä.

Vapaakirkon ja Pipliaseuran yhteistyö on kehittynyt vuosikymmenien kuluessa osaksi osapuolten elämää ja toimintaa. Suomen Vapaakirkko on ollut mukana 20 raamatunkäännöshankkeessa ja ollut merkittävin raamatunkääntäjiä lähettävä toimija Suomessa. Suomen Pipliaseura puolestaan toimii maailmalla paikallisten sisarseurojen kautta tarjoten asiantuntija-apua ja koulutusta raamatunkäännöshankkeisiin. Uuden sopimuksen myötä Suomen Vapaakirkko luovuttaa resursseja Suomen Pipliaseuran kansanväliseen työhön. Tämän lisäksi Suomen Vapaakirkko on mukana Suomen Pipliaseuran ekumeenisessa DigiUT-hankkeessa, jossa käännetään Uusi testamentti alkukielestä suoraan mobiiliympäristöön.

”Uusi sopimus vahvistaa suomalaisten osuutta kansainvälisessä raamatunkäännöstyössä. Emme ole kilpailijoita vaan kokoamme voimat yhteen sen puolesta, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus kuulla ja lukea Jumalan sanaa omimmalla kielellään”, iloitsee Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

”Yhteistyösopimus Pipliaseuran kanssa vahvistaa luontevasti yhteistä tavoitettamme saattaa Raamattu ihmisten omalla kielellä heidän ulottuvilleen ja samalla työskennellä lukutaidon levittämiseksi maailmassa. Pipliaseura on tässä työssä hyvä kumppani ja ilolla teemme yhteistyötä!”, jatkaa Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen.

LISÄTIETOJA

Suomen Pipliaseura
Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila@piplia.fi, puh. 010 838 6512

Richard Brewis, kansainvälisen työn johtaja
richard.brewis@piplia.fi, puh. 010 838 6510

Suomen Vapaakirkko
Hannu Vuorinen, kirkkokunnanjohtaja
hannu.vuorinen@svk.fi, puh. 010 3288 002

Nanna Rautiainen, lähetysjohtaja
nanna.rautiainen@svk.fi, puh. 010 3288010

KUVAMATERIAALIA
www.piplia.fi/materiaalit

Suomen Pipliaseura on ekumeeninen lähetysjärjestö. Samalla se on Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestö, joka on solminut perussopimuksen Kirkkohallituksen kanssa. Suomen Pipliaseuraan jäsenkuntaan kuuluu enemmistö Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakirkollinen neuvosto. Suomen Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies) verkostoa, jossa on 150 jäsenseuraa. Ne toimivat yli 200 maassa ja alueella.

Suomen Vapaakirkko on Suomessa syntynyt kirkkokunta, joka tunnetaan yhteistyöhakuisena ja -kykyisenä seurakuntaliikkeenä. Sillä on noin sata seurakuntaa eri puolilla maata. Evankeliumin hyvän sanoman jakaminen kotimaassa ja ympäri maailman on kuulunut Vapaakirkon kutsumukseen alusta saakka. Raamatun kääntäminen ja lukutaitotyö ovat olleet keskeisiä työmuotoja lähetystyössä. Vapaakirkko on jäsenenä Suomen vapaakristillisessä neuvostossa ja Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.