Vuosikokous 2021

Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021

Vuoden 2021 vuosikokous pidetään 24.5.2021 klo 18 Helsingissä Töölön seurakunnan monitoimitila Fokuksessa (The Mall of Tripla, Pasilan Asema-aukio 1 A, 00520 Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat etukäteen osoitteeseen vuosikokous@piplia.fi viimeistään 14.5.2021 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus tunnistautumista varten sekä tieto siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä. Vallitseva pandemiatilanne huomioon ottaen on suositeltavaa, että mahdollisimman moni osallistuu kokoukseen etänä. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet sähköpostitse. Yleiset ohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Kaikki kokoukseen valtakirjalla osallistuvat käyttävät samaa digitaalista äänestyspalvelua. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Käytettävästä palvelusta johtuen yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Äänestyspalvelu on käytössä sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä osallistuttaessa.

Kutsu vuosikokoukseen SPS 
Täydennys kokouskutsuun (1.4.2021)

Kokousaineisto:

 1. Työjärjestys
 2. Vuosiraportti 2020:
  SPS Vuosi 2020 (pdf)
  SPS Tilinpäätös 2020 (pdf)
  SPS vuosiraportti 2020 verkkosisällöt (pdf)
 3. Tilintarkastuskertomus
 4. Äänestys- ja vaalijärjestys
 5. Vaalitoimikunnan raportti vuosikokoukselle:
  Vaalitoimikunnan esitys
  Ehdokkaiden esittely hallituksen vaalia varten
 6. Strategia 2019-2021
 7. Seuran säännöt 2020
 8. Valtakirjamalli (Word)

Kokousedustajia pyydetään tulostamaan kokousaineisto. Painetut vuosiraportin osuudet on saatavissa ilmoittautumisen yhteydessä.

Lue lisää:

SPS Vuosiraportin 2020 verkkototeutus
SPS Jäsenyhteisöjen luettelo