Vuosikokous 2021

Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021

Vuoden 2021 vuosikokous pidetään 24.5.2021 klo 18 Helsingissä myöhemmin päätettävässä paikassa. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat etukäteen osoitteeseen vuosikokous@piplia.fi viimeistään 14.5.2021 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sähköpostiosoite ja henkilötunnus tunnistautumista varten. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet sähköpostitse. Yleiset ohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Vaalitoimikunta pyytää jäsenyhteisöä nimeämään ehdokkaita hallituksen vaaliin:

Vaalitoimikunnan kirja jäsenille 2021
Ilmoitus ehdokkaasta Suomen Pipliaseuran hallituksen vaaliin (liite)

Varsinainen kokouskutsu julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Kokousaineisto:

  1. Työjärjestys
  2. Vuosikertomus 2020 (sisältää tilinpäätöksen)
  3. Tilintarkastuskertomus
  4. Vaalijärjestys
  5. Vaalitoimikunnan raportti vuosikokoukselle
  6. Strategia 2019-2021
  7. Seuran säännöt
  8. Valtakirjamalli

Kokousedustajia pyydetään tulostamaan kokousaineisto. Painettu vuosikertomus on saatavissa ilmoittautumisen yhteydessä.