Vuosikokous 2022

Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2022

KUTSU SUOMEN PIPLIASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Pipliaseura ry:n vuoden 2022 vuosikokous pidetään 17.5.2022 klo 18 Tikkurilan kirkossa (Asematie 12 a, 01300 Vantaa). Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat.

Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat (pdf tai kuvatiedosto) etukäteen osoitteeseen vuosikokous (at) piplia.fi viimeistään 29.4.2022 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tunnistautumista varten sekä tieto siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet sähköpostitse. Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto julkaistaan osoitteessa piplia.fi.

Kaikki kokoukseen valtakirjalla osallistuvat käyttävät samaa digitaalista äänestyspalvelua. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Käytettävästä palvelusta johtuen yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Äänestyspalvelu on käytössä sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä osallistuttaessa.

Seuran yhteisöjäseniä ovat:

  1. Suomen ev.lut. kirkon seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Mikäli seurakunta ei ole vielä ilmoittautunut seuran jäseneksi, katsotaan valtakirjan jättäminen samalla jäseneksi ilmoittautumiseksi.
  2. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto. Jäsenyhteisö voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
  3. 13 alueellista pipliaseuraa. Alueellisella pipliaseuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohti.

Yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

SPS Kutsu vuosikokoukseen 2022 (pdf)
SPS Vaalitoimikunnan kirje jäsenille 2022 (pdf)
SPS Ilmoitus ehdokkaasta hallituksen vaaliin 2022 (Word)
SPS Valtakirjamalli 2022 (Word)

Kokousaineisto – julkaistaan kokonaisuudessan viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta:

Työjärjestys SPS vuosikokous (pdf)
Menettelytapaohjeet SPS vuosikokousta varten (pdf)
SPS Vuosi 2021 (pdf)
SPS Tilinpäätös 2021 (pdf)
SPS Vuosiraportti 2021 verkossa (pdf), linkki: Vuosiraportti 2021 verkossa
SPS Tilintarkastuskertomus (pdf)
SPS Äänestys-ja-vaalijärjestys (pdf)
SPS Vaalitoimikunnan esitys vuosikokoukselle 2022 (pdf)
SPS Uusi strategia 2022 (pdf)
Suomen Pipliaseura ry Säännöt 2020 (pdf)

SPS Jäsenyhteisöjen luettelo