Usein kysyttyä

  1. Miten Suomen Pipliaseura toimii?
  2. Meneekö tuki perille?
  3. Kuinka paljon eurosta menee avustuskohteisiin ja kuinka paljon hallintoon?
  4. Miten avustuskohteet valitaan?
  5. Voiko Suomen Pipliaseuran kautta saada kummilapsen kehitysmaasta?
  6. Voinko lähteä Suomen Pipliaseuran kautta vapaaehtoistöihin ulkomaille?
  7. Mistä Suomen Pipliaseura saa varansa?
  8. Sijoittaako Suomen Pipliaseura avustusvaroja?

 

1. Miten Suomen Pipliaseura toimii?

Suomen Pipliaseura toteuttaa tehtäväänsä osana kirkkojen kansainvälistä ja ekumeenista verkostoa. Hallinnollisesti Suomen Pipliaseura on yhdistys, jonka jäseninä on yli puolet Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto, johon kuuluu protestanttisia vähemmistökirkkoja.

Suomen Pipliaseura on eri maissa toimivien pipliaseurojen yhteistyöjärjestön perustajajäsen. Sen jäseninä on paikallisia Pipliaseuroja, jotka toimivat yli 200 maassa tai alueella. Yhtyneet Raamattuseurat on laajin raamattutyön toimija. Sen jäsenet harjoittavat raamatunkäännöstyötä, Raamattujen kustantamista ja edistävät Raamatun käyttöä.

Suomen Pipliaseura ei itse lähetä työntekijöitä toteuttamaan hankkeita vaan se toimii yhteistyössä paikallisen pipliaseuran kanssa ja osallistuu niiden hankkeisiin.

Takaisin

2. Meneekö tuki perille?

Järjestön luotettavuutta voidaan arvioida monesta eri näkökohdasta. Kumppaneina toimivien paikallisten pipliaseurojen hallintoa ja taloutta tarkastavat kansainvälisesti hyväksytyt tilintarkastajat. Monet hankkeet saavat tukea useammalta rahoittajalta, jolloin hankkeiden toteutumista ja raportointia voidaan toteuttaa yhdessä. Suomen Pipliaseura rahoittaa hankkeensa pääsääntöisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen kautta. Yhteistyöjärjestön työntekijät seuraavat hankkeiden toteutumista. Suomen Pipliaseuran työntekijät tekevät omia monitorointimatkoja sen varmistamiseksi, että varoja käytetään sovitulla tavalla.

Osallistuminen ohjelmiin Yhtyneiden Raamattuseurojen kautta edellyttää, että hanketta toteuttava seura ja rahoittava seura sitoutuvat yhteisesti sovittuihin hankehallintoa, taloudenhoitoa ja raportointia sääteleviin ehtoihin. Mikäli varoja käytetään muihin kuin alkuperäisessä hankehakemuksessa kuvattuihin toimintoihin, voi hanketta toteuttava kumppani joutua palauttamaan samansa taloudellisen tuen.

Takaisin

3. Kuinka paljon eurosta menee avustuskohteisiin ja kuinka paljon hallintoon?

Vuonna 2021 yhdestä eurosta käytettiin avustustyöhön 78 senttiä, jäljelle jäävän 22 sentin kuluessa tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

Suomen Pipliaseura harjoittaa myös Raamatun kustantamista Suomessa. Kustannustoiminnan tuotot ja kulut näkyvät erillisinä erinä seuran tilinpäätöksessä.

Kansainväliseen työhön tarkoitettuja varoja ei käytetä kustannustoimintaan Suomessa.

Suomen Pipliaseuran taloustiedot

Takaisin

4. Miten avustuskohteen valitaan?

Avustushankkeet valmistelee ja priorisoi paikallinen kumppani. Paikalliset työntekijät, jotka tuntevat oman maansa olot, takaavat, että tuki suunnataan oikein. Paikallinen seura voi esittää hankkeita rahoitettavaksi Yhtyneiden Raamattuseurojen avustusohjelman kautta. Yhtyneillä Raamattuseuroilla on yhteisesti sovitut periaatteet, joiden perusteella eri raamatunkäännösohjelmat asetetaan prioriteettijärjestykseen.

Suomen Pipliaseuran tuki on pitkäjänteistä. Esimerkiksi Uuden testamentin kääntämiseen kuluu noin kymmenen vuotta.

Takaisin

5. Voiko Suomen Pipliaseuran kautta saada kummilapsen kehitysmaasta?

Ei voi, mutta seuran työtä voi tukea säännöllisesti kuukausilahjoittajana. Seura tukee raamatunkäännöshankkeita, Raamatun levittämistä sekä edistää Raamatun käyttöä. Lisäksi Pipliaseura tekee Ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä. Seuran työ vaikuttaa sekä yksittäisten ihmisten että yhteisöjen elämään.

Takaisin

6. Voinko lähteä Suomen Pipliaseuran kautta vapaaehtoistöihin ulkomaille?

Valtaosa Suomen Pipliaseuran tuesta menee raamatunkäännöstyöhön (41 %). Merkittävä osa menee myös Ulkoministeriön tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin, jolla pyritään vaikuttamaa syrjiviin asenteisiin hivin kanssa eläviä kohtaan (21 %). Nämä ovat tyypillisesti syvällistä asiantuntemusta ja koulutuspohjaa edellyttäviä hankkeita.

Suomen Pipliaseuran tukemissa raamatunkäännöshankkeissa varsinaisena kääntäjinä on aina kohdekieltä äidinkielenään puhuva työntekijä.

Takaisin

7. Mistä Suomen Pipliaseura saa varansa?

Varat tulevat pääasiassa Suomen ev.lut. kirkon seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja ulkoasiainministeriön kehityspoliittiselta osastolta KEO:lta.

Suomen Pipliaseuran taloustiedot

Takaisin

8. Sijoittaako Suomen Pipliaseura avustusvaroja?

Suomen Pipliaseura on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Kerätyt varat käytetään sääntöjen mukaiseen työhön. Seura ei harjoita ammattimaista sijoitustoimintaa. Vastuulliseen varainhoitoon kuuluu kuitenkin  talouden pitkäjänteinen suunnittelu.

Seuran sijoitusomaisuus vastaa noin yhden vuoden varainhankinnan tuottoja. Varojen sijoittamista ohjaa seuran hallituksen vahvistama strategia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vastuulliseen sijoittamiseen.

Sijoitusten tuottoja käytetään sellaisiin kehityshankkeisiin, joiden kuluja vuotuinen varainhankinnan tuotto ei riitä kattamaan. Tällainen oli esimerkiksi UT2020-käännöshanke.

Suomen Pipliaseuran taloustiedot

Takaisin